dinsdag 30 november 2010

Zwangerschapsverlof

Aaf Brandt Corstius is na anderhalf jaar weer met zwangerschapsverlof. Vijf vrouwen vervangen haar bij toerbeurt, totdat ook zij verhoopt of onverhoopt met zwangerschapsverlof moeten. ABC ontbreekt deze keer in de Volkskrant. Voorheen schreef zij als kortweg Aaf in nrc.next. Vond ik haar toen beter? Ik geloof het wel.

Zij capituleerde destijds voor een krant die volgens haar in een iets hoger aanzien stond, de krant waarin ook haar vader ooit columneerde. Die stond evenwel op de voorpagina en de dochter bevlekt de achterpagina. Verschil moet er wezen. Dat verschil wordt nu op pagina 1 gemarkeerd door Arnon Grunberg, wiens dagelijkse Voetnoot naar mijn smaak nogal eens het spirituele mist dat je van hem verwacht – wat zeg ik? – kunt eisen. Wat niet wegneemt dat het af en toe wèl raak is. Men ziet, ik dek me aan alle kanten in.

Maar een columnist met zwangerschapsverlof, kan dat eigenlijk wel? Vriend en collega Sante Brun, jaarlijks minstens twee periodes met een camper in Italië, zei eens: ‘Ik ben eigenlijk nooit met vakantie.’

Even met Jan Blokker hierboven bellen:

‘Zwangerschapsverlof? Daar vráág je me iets. Nooit aan het handje gehad. Wel ben ik zo nu en dan met vakantie gestuurd. Tegen wil en dank hè? Een columnist met zwangerschapsverlof, nee, volgens mij kan dat niet. Maar, ik dacht al eerder opgemerkt te hebben, er kan wel meer niet in dit land wat toch gebeurt.’

maandag 29 november 2010

Onbenullen

Kijk, dat we helemaal of half geregeerd worden door querulanten en drankrijders is tot daaraan toe, maar dat het nu ook nog de onbenullen lijkt te lukken, eerlang ‘n greep naar de macht te doen…

Intussen is het CDA-kamerlid Jack Biskop grandioos door de mand gevallen door Wilders en zijn beweging met het fascisme en nationaal-socialisme te vergelijken met ‘een citaat van Menno ter Braak uit 1937’. Hij had even niet goed opgelet, want ontleende zijn verhaal aan een parafrase van Ter Braaks denkbeelden van ene Rob Riemen in een recent gepubliceerd pamflet De eeuwige terugkeer van het fascisme,  zo heeft de literatuurcriticus van Vrij Nederland, Carel Peeters, ontdekt.

Ik moest even denken aan die andere literatuurcriticus, Aad Nuis, die als staatssecretaris van cultuur de negentiende-eeuwse uitdrukking De taal is gansch een volk verbasterde tot ‘De taal is van gans een volk.’ Geen doodzonde, maar toch… voor een taalwetenschapper.

Intussen gaat, terwijl het CDA zich ‘n beetje inhoudt en zich bezint, de wedstrijd in populisme tussen PVV en VVD onverminderd door. Met succes, moet ik met ontsteltenis toegeven, gezien de recente peilingen die suggereren dat de positie van met name de PVV niet door het meervoudig tumult van de afgelopen weken is aangetast.

aptrootDoen we er dus maar een schepje bovenop, moet de VVD-er Charlie Aptroot <- hebben gedacht, want hij wil deze week tijdens het ‘infrastructuurdebat’ met partijgenote minister Schultz van Haegen erop aandringen, de invoering van de 130 km/u op sommige autosnelwegen al in januari te doen plaatsvinden. Terwijl de minister nog eens goed wil nadenken (en het CDA ook) weten Aptroot en de PVV al precies, waar het kan: bij voorbeeld tussen Dordrecht en Breda.

De mentaliteit van Aptroot, is die van de puberale macho’s van  BNR’s Nationale Autoshow: ‘Waarom rijden veel mensen te hard op sommige wegen? Omdat de snelheidsbeperking er belachelijk is.’ De autorijder mag dus van superpsycholoog Aptroot zelf bepalen, waar dat het geval is, zodat je er een eed op kunt doen, dat die ook ná de invoering van 130 km zal constateren, dat welke snelheidsbeperking dan ook belachelijk is.

Ik voorzie dat in dit overvolle, gestresste land het eindoordeel straks weer zal liggen bij een stelletje gedrogeerde en bezopen kaalkoppen.

Zuidwesthoek

In Friesland fuseren vijf gemeenten, waaronder Sneek en Bolsward tot één gemeente van 80.000 inwoners. Grote eensgezindheid, behalve over de naam. Volgens de bijbehorende website kiest bijna 60% voor Súdwest Fryslân. De naam Sneek-Súdwest Fryslân heeft de voorkeur van 24 procent. Ja, dat zou met name Sneek (Snits) met 33.000 inwoners de grootste, wel willen, maar Bolsward (Boalsert) met 9800 natuurlijk niet.
Ik neem aan dat Sneek de hoofdplaats wordt, wat betekent dat het mooiste stadhuis <- van Nederland, dat van Bolsward, zijn functie verliest. Niet getreurd, Bôlletongersdei (Stierendonderdag) zal toch wel behouden zijn?

De keuzemogelijkheid ‘geen van beide namen’ is aangekruist door 19 procent van de kiesgerechtigde mensen.

In mijn Friese tijd (ca. 1960), toen de aardrijkskundige namen daar nog in het ABN werden gespeld, had men het over de Zuidwesthoek (Súdwesthoeke). Ik kwam er als redacteur van een katholiek krantje vaak, want daar zaten relatief veel lezers. Ik kan me voorstellen dat men nu niet officieel ‘in een hoek geduwd’ wil worden.

Toch is er nog een groep mensen boos: zij die beweren meer historisch bewust te zijn en die daarom de voorkeur geven aan Súdwestergo, zo lees ik in het Friesch Dagblad.  Naast Eastergo (oosten) gold die naam al in de tijd van Karel de Grote. Maar de variant kwam tot teleurstelling van de voorstanders niet eens als keuzemogelijkheid op het stembiljet.

zaterdag 27 november 2010

Online de krant lezen

Online de krant lezen, nee niet met een I-pad of iets dergelijks, maar gewoon ‘ouderwets’ met een laptop.

Met de Volkskrant  was vorig weekeinde iets grondig mis en vandaag vindt min of meer een herhaling van feiten plaats.

Wat ik ook probeerde (ik geef toe, er is wat dat betreft weinig meer mogelijk dan op de juiste plaats klikken), ik bleef het magazine krijgen, in plaats van het dagblad. En het magazine wil ik helemaal niet lezen – er althans geen moeite voor doen en online lezen kost sowieso enige moeite.

Een dag later was de fout gecorrigeerd, maar er deed zich een nieuw probleem voor: als de afzonderlijke artikelen zich al lieten laden, dan duurde dat een onverdraaglijke eeuwigheid. Dan haak je toch af? Ik wel, tenminste.

Zou het misschien toch aan mijn computer kunnen liggen? NRC Handelsblad dan maar. Geen centje pijn.

Ik wens de techneuten van de Vk beterschap.

Dat heeft dus niet geholpen. Vandaag, zaterdag 27 november, 9:30 uur: ik krijg de Vk van vrijdag. Die van zaterdag kan ik wel selecteren, maar dat levert een foutmelding op.

14:30 uur: Situatie onveranderd. Vraag aan medetwitteraars levert niets op; er zijn ook maar weinig mensen op Twitter actief, vandaag.

vrijdag 26 november 2010

Mottig draagvlak

eindhoven_airport

Hoeveel zou Eindhoven Airport betaald hebben voor dat flutonderzoek van het Amsterdamse Trendbox naar het draagvlak in de regio Zuidoost Brabant voor drastische uitbreiding van z’n activiteiten? Een onderzoek dat uiteraard volledig in de kraam van EA past. Een vaste aanneemsom? Op de Amsterdamse Zuidas (op een steenworp waarvan Trendbox gevestigd is) tellen ze in billable hours à 100 euro. Kijk voor een achtergrondkijkje in dat wereldje van zich snel wanende jongens en hockeymeisjes eens op het weblog ZoZuidAs, gedreven door drie jonge vrouwen met een speldenkussen.

Stel, je loopt argeloos in Best door het winkelcentrum De Boterhoek en iemand steekt tegenover je, na de nodige plichtplegingen inclusief mededeling dat het maar 5 minuten van je tijd kost, het volgende verhaal af:

Onlangs heeft de commissie Alders een advies aan de regering uitgebracht om de burgerluchtvaart op Eindhoven Airport te laten groeien. In het kort komt het advies erop neer om het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport de komende jaren te laten toenemen tot uiteindelijk tweemaal zoveel en om de openingstijden van de luchthaven te verruimen, namelijk van 7 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds. Dit geldt ook in de weekends. Daartegenover komt een pakket aan hinderbeperkende en duurzaamheidsmaatregelen te staan, zoals een stillere wijze van aanvliegen door toestellen en CO2 reductie op de luchthaven.

Vraagt de straatinterviewer van Trendbox vervolgens: Bent u bekend met dit advies?

Eh….  (Zou ik tenminste zeggen.) Duurzaamheidsmaatregelen? CO2 reductie?

Maar je kunt voor een reactie, om te beginnen, kiezen uit drie mogelijkheden: 1. Geheel op de hoogte van dit advies. 2. Enigszins op de hoogte van dit advies. 3. Niet op de hoogte van dit advies. En vervolgens willen ze natuurlijk weten, in hoeverre je deze groei van Eindhoven Airport acceptabel vindt, of helemaal niet.

Ga d’r maar aan staan.

In Best zijn 167 van de 29.000 inwoners niet doorgelopen na inleidende zinnen als ‘wij zijn momenteel met een onafhankelijk onderzoek bezig over deze regio’ (airport werd daar niet bij genoemd). Van die 167 vindt de meerderheid de groei van de luchthaven, zij het onder voorwaarden, acceptabel. Het rapport maakt daar ‘de meerderheid van de inwoners van Best’ van en voegt er aan toe dat ‘ruim twee op de tien omwonenden’ tegen is.

Dit face-to-face-veldwerk is ook uitgevoerd in Eindhoven, Oirschot, Veldhoven, Eersel, Son en Breugel en Sint-Oedenrode, waarbij steeds minimaal 150 personen van 16 jaar en ouder zijn ondervraagd. Op basis van de uitkomsten meent Trendbox te kunnen stellen dat ‘de onderhavige rapportage de mening van de gehele regio, alsmede de individuele gemeentes’ betreft. Elfhonderd winkelende mensen hebben eventjes aangegeven hoe pakweg 300.000 bewoners erover denken.

Uit ingezonden stukken in het Eindhovens Dagblad, ontstaat de indruk, dat behalve Trendbox en Eindhoven Airport nauwelijks iemand in het waarheidsgehalte van dat met foto’s van Amsterdam Arena en de Haagse Passage geïllustreerde rapport gelooft. In Sint-Oedenrde, dat gedeeltelijk in de aanvliegroute ligt, is inmiddels een handtekeningenactie tegen uitbreiding van de luchthaven gestart.

Als er in de regio Zuidoost Brabant een draagvlak is, dan is het maar een mottig draagvlak.

donderdag 18 november 2010

Seksuele context

Het gerechtshof in Den Bosch heeft – in hoger beroep dus – een 24-jarige Bredanaar vrijgesproken van het ongevraagd zoenen van een politieagente. Volgens ´t hof is de seksuele context van deze kus op mond dan wel op wang niet aangetoond. Dus geen aanranding. Klaagster en verdachte af door een zijdeur, waarachter….het zal toch niet zijn?

Opmerkelijke bijkomstigheid, de collega´s van de agente hebben ´niets gezien´. Was ´t niet Johnny Hoes die zong: ´ ´k Heb niks gezien (bis), keek ergens anders naar.’? Tja, dan ben je gauw uitgepraat.

Verdere overwegingen van het gerechtshof zijn mij niet bekend. Wat te denken, bij voorbeeld van het recent in de media circulerende gegeven dat politieagent volgens (het zal wel weer een internet-) onderzoek wordt gerekend tot de minst sexy beroepen. Grote uitzondering: de politievrouw. Die valt onder de top tien.

Ik wil niet seksistisch (let op, nu is het weer met ks) zijn maar ben mij ervan bewust, dat ik het onbedoeld misschien toch ben als ik zeg dat ik de uitkomst van dat onderzoek wantrouw. Het venijn zit in de omstandigheid, dat de hostessachtige uitmonstering van politievrouwen althans mijn libido niet direct aanspreekt, om nog maar te zwijgen van het laat ik zeggen welgeschapen achterste van een surveillante met handboeien op haar bil.

Eh…hoe mooi is die Bredase agente eigenlijk, want het antwoord op die vraag kan bepalend zijn voor de seksuele context. ‘t Is niet anders. Dat zeg ik dan maar, immers man zijnde, als ervaringsdeskundige.

Bruistablet

Een ding is zeker, die oliebollenkraam van Bettonviel, staat er toch maar, op dat braakliggend stuk grond naast de Koetshuistuin aan de Hoofdstraat in Best. Gelukkig zonder inspraak, zonder Klankbordgroepen, zonder weet ik veel wat voor instantie dan ook die zich náást het gemeentebestuur bezighoudt met de ontwikkeling van een nieuw centrum. Gezellig, en het kost niks. Bijna had ik waarempel het woord bruisend gebruikt, maar men kent denk ik mijn opvatting over deze nietszeggende kwalificatie van wat dat nieuwe centrum zou moeten worden.

Nietszeggend, niettemin handig om af en toe in de strijd te werpen. Neem nou de dooddoener waarmee projectleider Peter van Zantvoort, meende te moeten antwoorden op de vraag van een aanwezige op een informatieavond over het centrumplan. Ik citeer even het slot van het verslag in Groeiend Best van 16 november:

‘Op de opmerking dat er meer winkels worden gebouwd, terwijl er nu leegstand is, was de reactie van Van Zantvoort: “Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwas verwantwoord en gewenst is voor een bruisend centrum.”.’

Ik ga er even van uit dat dit citaat klopt. Zo ja, onderzoek? Welk onderzoek? Door wie? Ik kan me voorstellen dat de vragensteller na afloop een bruistablet heeft ingenomen. Want meent de projectleider serieus bezig te zijn als hij een keihard gegeven als leegstaande winkels en braakliggende terreinen anno crisisjaar 2010 op een dergelijke oppervlakkige, ouderwetse bijna paternalistische manier denkt te kunnen afdoen?

Hij zal toch niet denken, als die plekken straks leeg blijven, zetten we er toch gewoon weer een oliebollenkraam bij? Oliebollen in kokend vet, dat bruist.

woensdag 17 november 2010

Donkere Dagen

In mijn jeugd – ja, dit wordt er weer een van opa vertelt – strompelde men vanaf half november door het halfduister en zei tegen elkaar: ‘De donkere dagen voor Kerstmis.’ Dat had toen een diepere betekenis, want men bedoelde er ook mee: aan het einde van deze tunnel is er de warmte en het licht. Symboliek, waar je vandaag niet meer mee moet aan komen, hoewel…

Sterker, de politie hanteert momenteel het begrip Donkere Dagen Offensief, waarbij de termijn die daarvoor geldt maar liefst vijf maanden bestrijkt. Het gaat dan natuurlijk om de bestrijding van de werken der duisternis, om het maar weer eens op z’n bijbels te zeggen.

Van oktober tot april proberen criminelen veelvuldig hun slag te slaan, zo lees ik in een persbericht van de Tilburgse politie. Een capuchon of andere min of meer verhullende hoofdbedekking valt op winterdag minder op en je loopt in het donker sowieso niet zo gauw in de gaten.

Een eerste proeve van illegale inkomstenverwerving tijdens donkere dagen werd een week geleden afgelegd in een woning aan de Bestse Mauritslaan, waar de 68-jarige bewoner door drie gemaskerde mannen met een ‘op een vuurwapen gelijkend voorwerp’ werd bedreigd en bij een worsteling licht werd gewond. Lang leve Twitter: er volgde op dat vaak meesmuilend bejegende netwerk een oproep van getuigen. Het zou tussen haakjes wel aardig zijn, als de politie ooit via dat medium net als bij ‘Opsporing verzocht’ nog eens zou laten weten, wat die oproep al dan niet heeft opgeleverd.

De aanpak van de politie in de regio Eindhoven in dit Donkere Dagen Offensief is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Ze beschikken daar over een top dertig van zogenaamde potentiële overvallers in Zuidoost Brabant. Dat zijn figuren, die ooit zijn gepakt óf op een manier in de weer zijn dat ze in de ogen van de politie wel eens tot een overval over zouden kunnen gaan… Opmerkelijk, want bij voorbaat verdacht. Ik kan me voorstellen dat de dames en heren surveillanten deze lieden extra goed in de gaten houden, maar om nou de wijkagent bij hen op de koffie te sturen, teneinde hen diep waarschuwend in de ogen te kijken, lijkt mij eerder ‘n goeie plot voor een soapserie. Als ik wijkagent was, ging ik liever naar de nieuwe film van Harry Potter. Daar puilt het uit van de werken des duisternis.

In deze donkere dagen kijk ik uit naar het jaarlijkse gedicht in de Bestse taal van An Antonis. Die weet ons telkens weer te verrassen met een benadering van Kerstmis als feest van warmte en licht. En nog eens zonder gezever ook. Zijn we weer terug bij waar we begonnen zijn.

(Dit is de ‘gesproken column’ voor Omroep Best op 17 november, 18:10 in het programma Best Interessant.')

dinsdag 16 november 2010

Kaviaarlepeltje

Volgens de restaurantgids Lekker hebben  de Nederlandse eettenten een moeilijk jaar achter de rug en niet alleen door de huis-tuin-en-keuken-crisis (en de onevenredige prijsverhogingen van de hohoreca sinds de komst van de euro, voeg ik er zelf aan toe).

Zo werd het ** restaurant De Leest in het Gelderse Vaassen bestolen door een gast die ‘op rekening’ een peperdure Meursault *) bestelde, maar natuurlijk niet betaalde. In De Zwetheul te Schipluiden drukte iemand een porseleinen kaviaarlepeltje achterover.

Mijn voorkeur gaat gelukkig uit naar snert, met een ouwe Bokma (al wordt die niet meer vanuit Leeuwarden met sleperskarren aangevoerd) of oude Blankenheym, voorheen ‘met de baard’. Of, zoals die van mijn zwager: een malse biefstuk met goed doorbakken frieten.

En ik gun die zak z’n lol met dat kaviaarlepeltje.

*)De witte wijnen van Meursault behoren tot de beste en duurste van Frankrijk.

maandag 15 november 2010

Cultuurmiskenning

Arnon Grunberg schrijft vandaag in een Voetnoot in de Volkskrant:

‘Thilo Sarrazin, die niet geheel terecht de Duitse Wilders wordt genoemd, citeert in zijn boek Goethe en Schiller. Ik zie Wilders niet Multatuli en Vondel citeren.’

Geen reden om deze stelling van Grunberg te bestrijden, wel om hem te nuanceren: Wilders is een Limburger, dus eigenlijk geen echte Nederlander. Maar afgezien daarvan, Nederlanders kennen überhaupt hun klassieken niet, laat staan dat ze eruit citeren.

Geen grotere miskenners van hun eigen cultuur dan de Nederlanders.

Toeback suyghen

Denk niet dat het roken vóór de Amerikaanse heksenjacht van de laatste decennia ooit onomstreden is geweest. Nooit heb ik trouwens meer sigaretten in rook zien opgaan dan tijdens de bevrijding door de geallieerden in 1944-‘45. Maar er waren  altijd mensen die het een vieze bedoening vonden en er zijn ook altijd overheden geweest die op z’n minst hebben getracht, het roken te verbieden. De vaderlandse dichter Jacob Cats zou het wel uit zijn hoofd hebben gelaten, in zijn beroemde politieke versje

rossemZij dronken een glas,
Zij deden een plas
En alles bleef zoals het was

het toeback suyghen op te nemen.

Een nog steeds toepasselijk rijmpje trouwens, als je ziet hoe een gemeenteraad als die van Best onvermijdelijke bezuinigingen voor zich uitschuift, met handhaving van de investeringsplannen voor de sport en bevriezing van de culturele sector. Maar dit terzijde.

Cats hield zich dus verre van het roken, hoewel het in zijn tijd dé hobby van de welgedane burgerman en zelfs de adel met haar rooksalons moet zijn geweest. De reclame voor Van Rossem’s Troost, waarbij zo’n zeventiende eeuwse dikzak een man in een schandblok aan zijn pijp laat lurken sprak eertijds hevig tot mijn verbeelding.

Een onverwoestbare cultuur, dat pijproken, zo blijkt uit het feit dat in het afgelopen weekeinde in het etablissement Hof van Solms te Oirschot, met of zonder ontheffing, een wedstrijd stenen pijp roken is gehouden. En het ziet er naar huis dat het plafond van het Evoluon in Eindhoven in 2011 berookt gaat worden als daar de WK pijp lurken zullen worden gehouden.

Laat ik het hierbij maar laten. Een tevreden roker, is tenslotte geen onruststoker, al was wijlen Theo van Gogh destijds het levende bewijs van het tegendeel.

zaterdag 13 november 2010

Opgestookt

Ronald Giphart schreef in de Volkskrant:

‘In de beslotenheid van mijn kamer lach ik niet vaak hardop om een show van Hans Teeuwen, maar kijk ik dezelfde show in het gezelschap van mijn vrouw dan schater ik het uit. Terwijl de gepresenteerde humor hetzelfde is.’

Ik herken dat.

Minder hard lachen – ja, je verbazen over het gebulder van anderen – bij de tv-registratie van een one-man-show van Toon Hermans, heeft niet alleen te maken met een zekere gedateerdheid van ‘s-mans humor. Trouwens, hij hoefde maar op te komen met die glimmende oogjes, zo merkt Jacques Klöters in zijn  deze week verschenen ‘Toon, de biografie’. Samen in een bomvolle schouwburg animeert nu eenmaal meer.

Collectief beleefde humor lijkt geestiger dan humor die je in je  eentje tot je neemt. Of, om met Giphart te spreken: ‘Het effect van humor heeft met meer dan alleen de humor te maken.’

Je wordt opgestookt.

vrijdag 12 november 2010

Culturele tradities verkwanselen?


blazers en strijkers
Leden van een simfonieorkest – in ‘t zwart
Hans  Abbing, beeldend kunstenaar en hoogleraar kunstsociologie, schreef in NRC Handelsblad een interessant artikel over hoe het allemaal wat minder en dus goedkoper zou kunnen in de muziekpraktijk. ‘Het gaat ook met goedkope orkestjes’, heeft de koppenmaker erboven gezet.

Abbings suggesties zijn hier en daar best de moeite waard, maar hier draaft hij toch door:
‘Er komen uitvoeringen die aantrekkelijk zijn voor een nieuw en jong publiek. Geen smokings, geen ritueel van buigen, opstaan en gaan zitten. Wel communicatie tussen musici en publiek. Bovendien is de stilte in de zaal minder dwingend en is er meer bewegingsvrijheid. Het rituele en plechtige karakter van het gangbare concert is aantrekkelijk voor een ouder publiek, maar een jong publiek is daar zelden van gediend.’

Eerlijk gezegd, kan me het geen moer schelen, of ‘een jong publiek’ ergens ‘van gediend’ is of niet. Of speelt geen enkele rol dat jonge mensen bij het genieten van kunst gaandeweg bepaalde culturele tradities leren waarderen? Dat begint toch al bij de eerste meer serieuze ervaringen met klassieke muziek? Is – om maar eens een onderdeeltje te noemen – het optreden van klassieke musici in het zwart zonder meer ouderwetse flauwekul? Ik heb het hierover wel eens gehad met de concertmeester van een van onze symfonieorkesten. Hij zei: ‘Die billentikker hoeft van mij ook niet zo nodig, maar wat wel vast staat is dat zwart in een klassiek ensemble rust geeft, deconcentratie van de toehoorders voorkomt en de instrumenten beter doet uitkomen.’

Vrouwelijke solisten, willen nog wel eens al te potsierlijk opgedoft, om niet te zeggen truttig, op het podium verschijnen. Ik beweer ook niet, dat wat de uitmonstering van de musici betreft niet wat geëxperimenteerd zou mogen worden. Graag zelfs, maar het betoog van Abbing zweemt mij teveel naar onverschilligheid; alsof het niets zou uitmaken of de uitvoerenden in een klassiek orkest bij voorbeeld in een ratjetoe van geblokte of gestreepte shirts en spijkerbroeken zouden aantreden. Dat zou gewoon neerkomen op een verkwanseling van culturele waarden.

Extreem kort lontje

Zou eigenlijk niet eens aan het lezen van het stukje in het ED begonnen zijn, als er niet boven had gestaan: PVV-er bestraft na ontucht. De Nederlandse taal, mensen,  is zo heerlijk genuanceerd: Je straft iemand en je bestraft iets wat die iemand gedaan heeft. Binnenkort zal die nuance wel vervallen, dan is de ‘fout’ vaak genoeg gemaakt, om – door,  ja, door wie eigenlijk, door dictator Van Dale? -  te worden toegestaan. Trouwens al zou dat niet het geval zijn, welke docent of examinator zou er nog over vallen?

Maar goed, ik las dus min of meer toevallig dat stukje, gewoon een uitwerking van de primeur van RTL4 van gisteravond over het PVV-kamerlid Eric Lucassen, dat zijn baas Wilders al minstens een slapeloze nacht heeft  bezorgd. Hij heeft een extreem kort lontje weet een Haarlemse coffeeshophouder, die (wie onderhand niet, vraag je je af) het wel eens met L. aan de stok heeft gehad. Extreem kort. Ja dat zal wel héél erg kort zijn. Bijna niks. Een extreem kort lontje krijgt niet eens de tijd om te sissen.

Lucassen is niet van ‘onbesproken gedrag’, zoals zelfs de PVV van haar kamerleden eist. Het zit er dik in
dat-ie de op zijn tandvlees lopende Wilders bij het selecteren van kandidaten heeft bedonderd. Want om nou te suggereren dat je brandschoon bent, terwijl je bent veroordeeld voor het neuken van ondergeschikten… Très grandes problèmes, monsieur, zei ooit een automonteur in de Ardennen tegen mij toen mijn Mishubishi zich op de Baraque de Fraiture had opgeblazen.

Wat is in het geval L. de zwaarte van het probleem? Een ex-sergeant die minstens één piepjonge soldaat met toestemming maar met spijt harerzijds heeft gepakt, een man met een extreem kort lontje die zowat met iedereen ruzie heeft en waarschijnlijk zwaarder gefrustreerd is dan de jongen die het waxinelichtje naar de gouden koets gooide en de man die de ruiten van het Paleis Noordeinde verbrijzelde, heeft de zaag in handen, waarmee de derde poot onder het kabinet Rutte kan worden geamputeerd.

Ga d’r maar aan staan als partijcommandant.

donderdag 11 november 2010

Is het nou uit met dat geloer?

Justitie wil rechtstreeks toegang tot uw en mijn bankgegevens, zo blijkt uit berichten van diverse media.

Zijn ze van de pot gerukt? Ja, dat zijn ze. Sterker, ze lijden aan vervolgwaanzin, als je de praktijk in de meeste Europese landen met die van ons vergelijkt. Het is mooi geweest met het beloeren van burgers. Wat dat betreft moet de klok eerder worden teruggedraaid dan vooruit.

'Nu vragen opsporingsambtenaren alle gegevens op bij de individuele banken. Er is duidelijk behoefte om die gegevens centraal te ontsluiten.' zei een woordvoerder van Justitie tegen nrc. En, in een zwakke poging tot geruststelling: 'Je kunt hier zeker van zijn: dit krijgt de hoogste graad van bescherming.' O ja? En hoe gaat het verder met al die computers die langs de stoeprand worden gezet en laptops die op de achterbank van geparkeerde auto's worden achtergelaten. Wij kennen onze pappenheimers.

Zojuist heeft de nieuwbakken minister van BZ, Opstelten, in een royale bui (het is er echt de tijd voor) laten weten dat het hele informatiesysteem van de politie zal worden vervangen. 't Zal nodig zijn. Misschien is het wel zo lek als 'n mandje. Voor het overhevelen van data van het oude naar het nieuwe systeem houd ik m'n hart vast. Wat god weet  wat er allemaal al op staat en hoevelen daar met het grootste gemak bij kunnen.

Ook al zou ik deze overheid vertrouwen (wat ik dus niet doe), dan vertrouw ik nog niet in haar ict-vaardigheden.

woensdag 10 november 2010

Het begint altijd met begrip

Er zijn van die onderwerpen, die ik als stukjesschrijver bewust laat liggen, omdat je er te gemakkelijk een open deur mee intrapt. Zoiets als het onophoudelijke graaien van zogenaamde topmannen in het bedrijfsleven. Trouwens, ik voel me allerminst onbekwaam, maar als het op schelden aankomt laat ik dat liever over aan mensen als Jos Kessels, die daar uiterst bedreven in zijn. Gisteren nog in zijn ED: ‘arrogante klojo Hoogervorst’ en ‘oplichter Rijkman Groenink’. Reaguurders op GeenStijl hebben allang niet meer het alleenrecht, al zijn ze – zonde dat ik het zeg – in zekere zin toonaangevend geweest.

Maar sommige lieden vrágen er inderdaad om, in de tang te worden genomen. Neem zo’n Jan Tjerk Boonstra - wie zegt u? Jan Tjerk Boonstra van Human Capital Group. Opvallend altijd die dubbele voornamen; Jan alleen is te gewoontjes. Maar Janneman zei dus tegen de Wegener kranten, er begrip voor te hebben dat de gewone man met een scheef oog kijkt naar de bazen, die dit jaar 8% erbij hebben gekregen, terwijl hij zelf met nauwelijks 1% genoegen moet nemen.

Ja, zo’n betoog begint altijd met begrip. Maar onvermijdelijk komt daarna de tot op de draad versleten drogreden (Hé, dat is sterk, op het moment dat ik dit tik meldt zich iemand met de nickname ‘Drogredenering’ aan als volger van mijn Twitteraccount. Welkom.) de drogreden dus, dat de directeuren anders weglopen. Bij zo’n opmerking denk je toch: laat ze dat gerust doen. Toevallig ken ik mensen in mijn omgeving, die in onderhandeling zijn over hun vertrekpremie. Dus knip even met je vingers en je hebt een ander.

Maar het hoofdmotief dat Janneman aanvoert, doet helemaal de deur dicht: Die bazen moeten beloond worden omdat ze hun  bedrijf door de crisis slepen. Ach ja, laat ze dat vooral doen en laat de Raad van Bestuur van het desbetreffende bedrijf dat met belangstelling volgen en daarná eventueel beslissen, of de directeur een extraatje waard is. De praktijk die Janneman schetst lijkt me teveel op het ideaal van de collega, die ik eens had en die redeneerde: ‘Eerst betalen, daarna zal ik werken.’

dinsdag 9 november 2010

Flapdrollerij

Ik heb een zelfgemaakt woord, dat ik af en toe gebruik, meestal als het gaat over verhoudingen in de werksfeer, mediabeleid en politiek geharrewar: flapdrollerij.

Vandaag heb ik iets dat weer eens helemaal van toepassing is. De ‘bekering’ van Job Cohen tot het standpunt van Wilders over de positie van de koningin (of de koning) in het Nederlandse staatsbestel. Ik schreef al eerder over dit onderwerp op 29 oktober: To be or not to be.

De PVV diende tijdens het debat over de regeringsverklaring een motie in die een louter ceremoniële rol voor de koningin bepleitte. De PvdA stemde daar tegen, volgens Cohen omdat die motie voortkwam uit ‘venijn en revanchisme’.

En wat zegt Cohen nu in een diepgravend interview van dagblad De Pers over een eventuele beperking van de rol van de Koning?  ‘Ik denk, als het aan mij ligt’ (kun je ook denken zónder dat het aan jou ligt? tSs) ‘dat je die kant op moet. Wij hebben altijd gezegd dat de Kamer een belangrijke rol moet hebben bij het aanwijzen van de informateur. Nu wijst de koningin de informateur aan. Ik denk dat het verstandig is om dat nog eens goed tegen het licht te houden.’

Let vooral op het weifelende en halfslachtige karakter van deze uitspraak, zeker als je die ‘tegen het licht houdt’ van de eerdere afwijzing van de PVV-motie. PvdA-leider, ga vooral zo door met dit soort flapdrollerij.

zaterdag 6 november 2010

Srijver

Vandaag wordt de srijver begraven.

Schrijvers gingen hem voor en schrijvers zullen hem volgen.

Maar vandaag is het de srijver.

dinsdag 2 november 2010

Verkeersbeheer kwestie van lef

Vorige week op het terras van De Kroon in Oirschot, dat trouwens tegenwoordig La Couronne heet, een van dit etablissement vermaarde appelbol gegeten. Als de zon schijnt, is het daar al gauw lekker zitten. Ze hebben er trouwens van die vliegtuigdekentjes voor – desgewenst – over je benen. Wat ‘n service.

Minder aangenaam op dat terras is het verkeer dat er, je kunt gerust zeggen massaal, voorbij komt. Ja, ik weet dat er mensen zijn die dat gezellig vinden, maar ik hoor daar niet bij. Oirschot, zich noemende Monument in ‘t Groen, heeft ter plaatse de kinderkopjes gehandhaafd. Leuk, maar dat versterkt natuurlijk het geratel van de autobanden.

Verkeersbeheer, denk ik wel eens, is een kwestie van lef hebben. Je kiest voor de rust, de sfeer, eventueel het monumentale (als je dat hebt), of je blijft geknield voor de autobezitter en de hem/haar bedienende middenstand. Wat dat betreft heeft Oirschot niet het lef, zoals de Vesting Naarden (auto aan de rand) en Den Bosch (Parade bij de Sint-Jan autovrij).

hoofdstraatIn Best speelt het ook. Daar heeft de gemeenteraad maandagavond een basisplan voor reconstructie van het centrum vastgesteld, dat onder druk van de oppositie is geamendeerd op het onderdeel verkeerscirculatie. Maar, afgaande op de berichtgeving in het Eindhovens Dagblad hierover, ben ik niet geneigd, een gat in de lucht te springen. Het enige wat er uit is gekomen, is het voornemen de Hoofdstraat ‘op vaste tijden’ autovrij te maken. Geen woord over het voornemen, een parkeergarage pal tegen het winkelcentrum De Boterhoek te realiseren en het centrum verder te ontsluiten met een weg langs het monumentale en nu nog betrekkelijk rustige kerkhof.

Een rigoureuze afrekening met het heilloze idee van een ‘centrumring’ met tweerichtingsverkeer zat er duidelijk niet in. De oppositie heeft de coalitie gemakkelijk mee gekregen en dat tekent de halfslachtigheid van de correctie: vis noch vlees.

maandag 1 november 2010

Vertrouw niet meer exclusief de klassieke media

Er is geen enkele reden meer, als het over het nieuws gaat, exclusief de, al dan niet betaalde klassieke media te vertrouwen. Die houden soms ‘op wens van de familie’ een overlijdensbericht van een publiek persoon 15 uur tegen. Dat is ons dus overkomen bij de dood van Harry Mulisch. Plaatsvervangend hoofdredacteur van NOS Nieuws, Marcel Gelauff gaf daarvan zondag verantwoording op Weblog Hoofdredactie:

‘Wij wisten als redactie gisteravond vrijwel onmiddellijk dat Harry Mulisch was overleden, doordat één van onze redacteuren heel goed contact heeft met de familie. Voor ons is het dan logisch dat wij met de familie afstemmen wanneer wij tot publiceren overgaan. Wij doen dat uit respect voor de familie en om de familie de gelegenheid te geven op zijn eigen manier eerst alle verdere familie en bekenden te informeren.’

Intussen was al een bericht op Teletekst verschenen en onder het mom van ‘misverstand’ weer ingetrokken. Al dagenlang gonsde het, ook op commerciële tv-zenders als SBS6 rond over een fatale ziekte van de beroemde schrijver. Zijn doodsbericht verscheen ook in sociale media op internet, maar de NOS bleef zwijgen.

Waar al te close zijn van journalisten met persoonlijkheden al niet toe kan leiden. Het vervolg van de hoofdredactionele verklaring belooft een discussie die volgens mij zal leiden tot de conclusie ‘eens maar nooit meer’.  Tenzij  het journalistieke establishment  integriteit voortaan aan haar laars lapt.

Gelauff  ‘Dit alles roept natuurlijk wel de vraag op wat dit voor de toekomst betekent. Daar zullen we op de redactie de komende tijd zeker verder over discussiëren. Onmiskenbaar is dat de sociale media ervoor zorgen dat nieuws zo snel rond kan gaan, dat het steeds lastiger wordt om dit soort afspraken te maken over het moment van publicatie. In dit geval vind ik het niet meer dan logisch de wens van de familie te volgen maar in een ander geval (bijvoorbeeld: er gebeurt iets met de premier of een andere belangrijke politicus) dan zal toch heel snel de afweging zijn, dat de nieuwswaarde en het maatschappelijk belang van het nieuwsfeit doorslaggevend moeten zijn.’

Waarom in dit geval logisch en in een willekeurig ander geval niet? Maak dat nou eens hard, meneer de hoofdredacteur.