zaterdag 20 juni 2020

Vervelende betweters

De kwaliteit van een krant is omgekeerd evenredig aan zijn voorspelbaarheid. Vanmorgen straalt me (nou, straalt…) me de kop tegemoet van Ab Osterhaus, de man die pretendeert alles te weten van virussen en bij zijn zoveelste aanschuiven in OP1 dan ook heel ontevreden en hoofdschuddend  zit te kijken, als iemand anders eens iets over Covid 19 alias het Coronavirus te berde brengt.

In het interview zegt Osterhaus ‘Ik heb wel eens het idee dat ik wordt gezien als een van die oude mannetjes uit de Muppetshow.’ Dat idee heeft-ie niet van zichzelf, maar dat werd ‘n paar weken geleden te berde gebracht door een beller in de vroege-ochtend-show Gaan van BNN-VARA.

Nu ik het toch over vervelende betweters heb, neem nou warhoofd Johan Derksen, die zowat iedereen over zich heen kreeg, toen hij op tv beweerde dat het met dat racisme in Nederland wel mee viel. Luistert, in tegenstelling tot Osterhaus, kennelijk niet naar het voornoemde radioprogramma Gaan. Daar opperde iemand dat het maar eens afgelopen moet zijn met  geld sturen naar die apenlanden. De presentator, trouwens van Marokkaanse origine, die zijn lesje geleerd had van een anti-semitisch incident in het recente verleden, haastte zich in te grijpen, terwijl  reaguurders digitaal excuses eisten. Dat kregen ze, te laat natuurlijk.

dinsdag 16 juni 2020

Online kopen

Online kopen. Ontkom er maar eens aan, zeker zolang dat verdomde virus ons in de greep houdt en we zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Nog steeds, al willen nogal wat mensen dat niet meer geloven en aanvaarden ze gelaten het geschipper in de supermarkt.

Ik ben een aanhanger van de beweging tot steun aan de plaatselijke winkelier, maar waar is in mijn omgeving nog een sigarenboer te vinden? En de zelfstandige boekhandelaar, met wie je over het aanbod kunt praten? Ik noem maar wat.

Online kopen in de praktijk. Ik kreeg digitaal (!) een boekenbon en ging dus naar BOL.com voor twee boeken van dezelfde auteur. Alles leek goed te gaan, totdat de leverancier om onduidelijke redenen elk boek apart in naar mijn smaak veel te grote dozen verpakte en vervolgens bij Post.NL aanbood. Ik kreeg dus op één dag twee verschillende bezorgers aan de deur. (Nou snap ik, waarom het maandelijkse aanbod van oud papier aan de stoeprand zo omvangrijk is.) En Post.NL maar klagen dat het coronavirus haar behoorlijk dwars zit.

De tweede bode kwam tegen de avond aan ons appartement en belde, niet bepaald geduldig, herhaaldelijk met tussenpozen van pakweg 10 seconden. De intercom met automatische deuropener deed het niet (niet erg, wordt binnenkort vervangen) dus ik zei dat ik wel even naar beneden zou komen. OK, zei de bezorger en stapte in zijn voor de uitrit geparkeerde, niet als van Post.NL herkenbare auto. Het pakje had-ie ergens neergelegd, riep hij door het geopende portierraam.

Heel gezellig allemaal. Maar ik heb mijn boeken.

maandag 15 juni 2020

Brede velgen/wielen doen ruisreductie teniet

In 2022 zouden alle  (vracht)auto’s 1 tot 2 decibel stiller moeten zijn, omdat autobanden die veel geluid maken zijn vervangen door stillere banden. Sinds 2016 mogen namelijk geen banden meer worden verkocht die niet voldoen aan de Europese bandenrichtlijn. Dit geldt voor personenauto’s en voor vrachtauto’s, aldus het  RIVM op zijn website.

Overigens laten de metingen zien dat vrachtauto’s de afgelopen drie jaar 1,5 decibel minder geluid zijn gaan maken. Maar voor personenauto’s is het geluid hetzelfde gebleven. Een mogelijke oorzaak is volgens het RIVM dat veel mensen kiezen voor bredere banden onder hun auto wat het effect van de stille banden teniet doet.

Tja, in een chatsessie (een geschreven online-discussie) over het zogenaamde Nieuwe Normaal, met mijn collega Sante Brun, tikte ik onlangs in: Er is een terugkeer van de oude verkeersmoraal waarneembaar: de weer toegenomen files, waarvan ongelukken (zeg maar gekloot) heel vaak de oorzaak zijn. Het aanhoudend telefoongebruik. Veelvuldig getoeter. Volgens mij is dat vaak een schrikreactie, bij voorbeeld op een niet verwachte tegenligger in een bocht. De overtreden snelheid kan daarbij een rol spelen. Ik zat onlangs achter een traag landbouwvoertuig en werd bijna vanachter door een bestelbus aangereden. Toet! Dit soort verschijnselen is op dit moment naar mijn indruk heviger dan voor de crisis.

Terug naar dat bandenverhaal. Ik ken iemand die onlangs vol trots een foto van de nieuwe, bredere wielen onder haar auto op Instagram plaatste. Die mevrouw overschrijdt stelselmatig de maximum snelheid, zo ook in een tijdelijke  30 km-zone in buurt van Eindhoven Airport. Toen daar iemand van links kwam leidde dat tot een uitwijkmanoeuvre waarbij ze bijna over de kop vloog.  In haar geval zouden die bredere banden wel eens levensreddend kunnen zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze ooit nog eens volwassen wordt.

donderdag 11 juni 2020

Toch maar Delft

Een Brits bedrijf dat de kwaliteiten van alle universiteiten ter wereld bijhoudt, bonjourt de Technische Universiteit Eindhoven van de 102e naar de 120e plaats. De hoogst geplaatste Nederlandse universiteit is die van Delft, het oudste college waar je – ooit belangrijk – de ir.-titel kunt halen. Dat staat in de wereld-rangorde  op 57. Niet mis.

Ik geef eerlijk gezegd niet veel om dit soort lijstjes. En ik hoor of lees over de TU/e nogal eens dingen die symbolisch gesproken mijn hoed doet rijzen. Nee, geen details, daar ben ik niet technisch genoeg voor.

Nu wil het toeval dat een kleinzoon van mij, die is opgegroeid in de regio Zwolle en een Twentse moeder heeft, voor  Delft heeft gekozen. Zoals dat meestal gaat, bezocht hij dit voorjaar met zijn vader ‘open dagen’ aan beide universiteiten.

Waarom Delft? In Eindhoven meende kleinzoon de hem omringende adspirant studenten Limburgs te horen praten en hij verstond er niks van.

Daar ga je dan met je kwaliteitsbeoordelingen.

woensdag 10 juni 2020

Een vuile opmerking

Eindhoven siddert nog na van de ‘klap in het gezicht’ (cultuurwethouder Monique List, geciteerd door het ED) die de Raad voor Cultuur hem heeft toegediend. Geen geld voor het design- en technologie-instituut, ten faveure van een vergelijkbaar Amsterdams initiatief. Als het aan die raad ligt, tenminste want minister Van Engelshoven beslist.

Krachtig onderbouwd, die afwijzing, lijkt me. Hoewel, als je het anders wilt, dan is construeren niet zo moeilijk.

Dus veroorloof ik mij een vuile opmerking: Van de acht leden waaruit de Raad voor Cultuur is samengesteld, zijn er zes, zo niet Amsterdams, dan toch Randstedelijk georiënteerd.
Dus maar hopen dat de minister uiterst kritisch naar dat raadsadvies kijkt, zeker gezien het door de krant gesignaleerde feit dar zij ‘n jaar of twee geleden zei dat ‘een designmuseum zomaar in Eindhoven zou kunnen landen’.

maandag 8 juni 2020

Het is wel een rommeltje

Rommelig is het wel, de toepassing van de regels tegen het virus – dat nog lang niet weg is en verhevigd kan terugkeren, zodat we de vakantie volgens het oude normaal wel kunnen vergeten.

Twee weken geleden al, ontbrak bij de door ons gefrequenteerde super het mannetje of vrouwtje dat de handgreep van het karretje ontsmette. Daar stond dan wel een spuitmiddel plus een rol keukenpapier klaar, maar wie maakte daar gebruik van en wie niet? Vervolgens was het weer nodig, het karretje met een munt te ontgrendelen zodat je kunt zeggen: terug bij af.

Voorbeeldig vond ik daarentegen de procedure bij de brillenman-die-niet-bestaat. Daar kreeg ik voor het eerst van m’n leven een mondkapje op. De mevrouw die mij hielp bediende het pc-toetsenbord met handschoenen en op het intoetsen van de  pin hadden ze iets heel handigs verzonnen: een balpen in cellofaan. Tja, daar kan een supermarkt natuurlijk niet aan beginnen.

En dan de APK-keuring. Van alles geregeld zoals het hoort. Buiten wachten (wat lang niet iedereen doet), niet met je handen op de balie, wc gesloten.  Maar de keurmeesters gaan – noodzakelijkerwijs – wel in je auto zitten. Ontsmetten zoals bij de rijscholen is er niet bij.

Er zijn heel wat redenen te bedenken  om, als ik jonger was, naar Zweden te verhuizen, maar nu even niet. Er  zijn echter ook redenen om een betiteling van onze lock down in afbraak als ‘slim’ maar gauw te laten schieten. Mary Fiers had groot gelijk toen zij onlangs in haar column op Innovations Origins pleitte voor meer Nederlandse bescheidenheid.

Een rommeltje? Vraag dat anders maar eens aan de toerwagen-ondernemingen. die het onderscheid van het OV niet snappen. Een neef van mij twitterde gisteren: ‘Noem je café Het Vliegtuig, dan mogen er 300 mensen binnen.’

donderdag 4 juni 2020

Betaald en toch onafhankelijk

Kijk, kijk, een columnist die voor z’n stukjes wordt betaald en toch onafhankelijk is. Ik wil niet beweren en ik heb ook nooit beweerd dat zulks onmogelijk is, maar toch, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt en er zijn nog altijd genoeg mensen die daar van uit gaan.

Zo wil een PVV-raadslid in Den Bosch stadschroniqueur Eric Alink (wiens stukken trouwens ook in het Brabants Dagblad verschijnen) zijn door de gemeente betaalde functie ontnemen wegens een hem (het raadslid) onwelgevallige uitlating.

Burgemeester en wethouders van Den Bosch geven daarop het enige juiste antwoord, zo lees ik op dtvnieuws.nl, een website van gezamenlijke plaatselijke omroepen in Noord-Oost Brabant:  ‘Een stadschroniqueur is – net als iedereen – vrij om zijn mening te geven. Waarbij in deze functie specifiek geldt dat hij mens, maatschappij en overheid de maat moet durven nemen. Als college laten we ons daarom niet uit over de keuze en de inhoud van zijn bijdragen.’

Er zijn in het journalistieke vak lakeien, schreef ik onlangs, maar als iemand dat niet is, dan wel Eric Alink. Toegegeven, hij valt het Bossche stadsbestuur niet gauw af, maar als het volgens hem moet, dan gaat-ie z’n gang. Zo lees ik in een kroniek uit 2017: ‘Het eindrapport van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) uit Amersfoort is klaar. Louter lovend is het niet. Het college wil enkele onderzoeksresultaten dan ook uit de schijnwerpers houden. In de 21ste eeuw is de waarheid een albino. Zij kan geen fel licht verdragen.’

O zo. Mag gerust dus.

dinsdag 2 juni 2020

De boel verpolitiekt

Zie je wel, wat we allang vreesden, de boel verpolitiekt. Het ‘gedogen’ door Halsema van de flagrante schending van de anti-coronaregels op de Dam is meer dan alleen maar ‘n zwaktebod. Immers, Amsterdams burgemeester stak haar sympathie voor actie tegen het Amerikaans racisme niet onder stoelen of banken, tijdens haar  geblaat in Op1. Of het heel gewoon is, dat een burgemeester zijn/haar beleid jegens demonstraties mede laat bepalen door politieke opvattingen.

Is trouwens een praatshow op tv hét podium waar politici en bestuurders verantwoording dienen af te leggen voor hun daden? Het begint er steeds meer op te lijken. In de razernij die op de sociale media is losgebarsten over ‘het incident’ missen we elke reactie vanuit de Amsterdamse gemeenteraad. En dat is de plaats, waar de burgemeester zich allereerst dient te verantwoorden.

Niet de eersten de besten zijn die gemeenteraad op Twitter al een stap voor: Halsema heeft zodanig gefaald dat ze moet aftreden.

Voordat het (eventueel) zover is, zou ze op z’n minst haar excuses kunnen aanbieden aan de 354 collega’s die zich de afgelopen drie maanden tot het uiterste hebben ingespannen om de bevolking in een zo veilig mogelijke situatie te manoeuvreren,