maandag 31 januari 2011

Museumstuk

Geen (oud-)politicus die zo bedreven is in het zichzelf veren in de kont steken dan VVD-museumstuk Hans Wiegel.

Schrijft-ie vandaag op kosten van Wegener, naar aanleiding van de opstelling van de PvdA in de kwestie Kunduz in De Pers:
'Ik ben ook oppositieleider geweest. Heel kritisch en strijdbaar. Maar als er zaken aan de orde waren van groot belang voor ons land (denk aan de oliecrisis van de jaren zeventig) dan waren wij bereid de regering te steunen en daarvoor ook publiekelijk te staan.'

Voor een simplificatie hier en daar is Wiegel ook niet te beroerd. Maar dat is kenmerkend voor populistisch geleuter.

Gevaarloos, moet je maar denken.

zaterdag 29 januari 2011

Pistolen Ivo

Het lijkt er aardig op, dat we weer eens te maken krijgen met een materieelaffaire, waarbij nu eens niet defensie is betrokken maar de politie. Maar dat onderscheid is aan het vervagen sinds het debat over de omstreden missie naar Afghanistan.

Intussen solliciteert onze Minister van Veiligheid Opstelten naar de titel Pistolen Ivo. De politiebonden zijn namelijk des duivels over het bestellen door Opstelten van 42.000 dienstpistolen, tegen hun voorkeur en die van de agenten in. Afgelopen week  maakte de minister bekend dat het bedrijf Sig Sauer het nieuwe dienstpistool zal leveren. sig_sauer_sexy
Ik lees op een ‘onafhankelijke’ Amerikaanse website: There is something sexy about Sig Sauer handguns. Maar iets relevanter lijkt me het gegeven dat ten onzent over de vervanging van het dienstwapen al jaren wordt gedelibereerd, waarbij gaandeweg door belanghebbenden is proefgeschoten. Daarbij kwam een duidelijke voorkeur bij de dienders voor het merk Heckler & Koch uit de bus.

Vanwaar deze ministeriële tegendraadsheid? Daarover zou ik tzt wel eens ‘n ‘cabletje’ van WikiLeaks willen uiitspitten, want het zou best kunnen zijn dat de bewindsman naar de verkeerde ambtenaren heeft geluisterd. En dat in een week (ja, het was met weekje wel) dat het ex-kamerlid Bob van den Bos in de Volkskrant betoogde, dat meer macht van de politiek richting de ambtenarij dreigt te verschuiven dan democratisch wenselijk is.

Tot overmaat van ramp is de lucht van kruitdamp in  dit geval vermengd met die van corruptie. Opstelten moet dat weten, want hij plaatste een schot voor de boeg door mee te delen dat naar geruchten en aanwijzingen in die richting door onder anderen de Rijksrecherche een onderzoek is ingesteld.

Ik ben oud genoeg om terug te denken aan een affaire met ondeugdelijke helmen, waarover in 1958 of daaromtrent een PvdA-bewindsman struikelde. Een zaak die toen door De Telegraaf en de VVD enorm is opgeblazen.

Vanuit die hoek heeft Ivo niks te vrezen, maar of hij met zijn simpele aankondiging zomaar wegkomt, is de vraag. Een bestuurder van de Nederlandse Politiebond (NPB) zei tegen de Volkskrant: 'Deze aanschaf is voor ons zeer belangrijk. Daarom is het van groot belang dat we gedurende de hele procedure hierbij betrokken zijn. Ik ben hier heel chagrijnig van.'

Spoeddebatje?

maandag 24 januari 2011

De Barnaby’s

Prachtig stuk van Ronald Giphart in de Volkskrant over de volstrekt onrealistische maar o zo ‘gezellige’ Engelse plattelands misdaadserie Midsomer Murders, met chief inspector Barnaby en zijn familie, waarvan hij terecht opmerkt dat je altijd het gevoel hebt, naar een herhaling te kijken.

De verbinding met de actuele moord in Engeland, waarvan een uit Brabant afkomstige architect wordt verdacht, is trouwens een vondst op zich.

Wat Giphart niet schijnt te weten is, dat John Nettles (Barnaby) eerder, in de jaren tachtig figureerde als de jonge speurder Bergerac. Speelde op het eiland Jersey. Ik lees verder op het web dat B. met pensioen gaat en wordt opgevolgd door zijn neef en naamgenoot. Ik wilde schrijven, dit allemaal terzijde, maar: moeten we dan ook Barnaby’s echtgenote Joyce en dochter Cully missen? Giphart typeert die als respectievelijk snibbig en theatraal pruilerig. En dat is het enige waarover ik het hier niet met hem eens ben.

Kapelaan

In de Sint-Jorisparochie in Eindhoven beschikken ze nog over een kapelaan. Daar kijk ik van op, want in de meeste katholieke kerken (als ze nog bestáán) staat zelfs niet eens meer een pastoor. Zo wel in de trotse Sint-Joriskerk, en ook nog eens ‘n onderpaster met ballen – wat zeg ik nou, want nu denkt de lezer in het licht van de recente geschiedenis natuurlijk van alles, terwijl we te maken hebben met een held! Eindelijk weer eens ‘n positief bericht over een roomse priester.

De kapelaan kwam zaterdag in de vooravond thuis van de mis en trof in de pastorie twee Belgische inbreeksters aan. Het Eindhovens Dagblad, dat het wel heel sobere politiebericht hierover uitdiepte, citeert een kerkmeester: ‘Onze kapelaan is niet bang uitgevallen, dus hup, boem, er bovenop.’

Mooi plastisch uitgedrukt, je ziet het voor je. Waarmee helaas niet is voorkomen, dat een van de dames er met ‘de geldpot’ van de pastoor vandoor ging. En daarmee worden we weer teruggeworpen in de achttiende eeuw, de tijd van Jan de Lichte, een man die gespecialiseerd was in het lichten van geldpotten in pastorieën. Kwamen die vrouwen misschien, net als Jan, uit Zottegem?

zondag 23 januari 2011

Om ziek van te worden

cz
De machines – al dan niet van vlees en bloed – bij zorgverzekeraar  CZ hebben weer ijverig gewerkt.

In december kregen wij de nota voor polis 2011, iets van 2800 euro. In één keer te betalen. Dat hebben we zelf zo gewild, want dan krijg je wat korting. Vonden evenwel de last, waarmee we door het kabinet werden opgezadeld te gortig. Wat dat betreft is deze ploeg geen haar beter of slechter dan zijn voorgangers hoor, want die Hoogervorst bij voorbeeld, heeft ons ook de nodige kunstjes geflikt – breek me de bek niet open.

Te gek dus, die 2800 euro. In negatieve zin, uiteraard. Wij rekenen nog wel eens om en dan kom je op een bedrag van tegen de 6000 gulden hè? Dus besloten wij begin januari de tandarts maar te schrappen. Tenslotte is het een waarheid als een koe, dat je je nooit moet verzekeren voor iets wat je desnoods zelf kunt opbrengen. Het moet een risico blijven. Bovendien. Het voorlaatste kunstje (nog van Balkie c.s.) was het schrappen van de mogelijkheid je premie af te trekken. Echt waar, we worden beslopen. Als je bij voorbeeld denkt dat de hypotheekrenteaftrek  nog onaangetast is, dan help ik je uit de droom: die geldt voor ‘slechts’ dertig jaar. Mijn tijd zal het nog wel duren (Ik heb nog twintig en tegen die tijd zou ik 96 zijn, een mogelijkheid waar ik met gemengde gevoelens aan denk), maar voor starters is dat natuurlijk helemaal niet fijn.

Tip: chronisch zieken doen er goed aan, alleen het hoogst noodzakelijke te verzekeren; dan komen ze eerder over de drempel voor het aftrekken van door henzelf betaalde kosten van ziekte, inclusief eigen risico uiteraard.

Het schrappen van de tandarts scheelde al gauw 450 euro, zo bleek uit de door CZ toegezonden nieuwe polis. Het wachten was dus op een nieuwe, aangepaste nota. Nou, die kwam na ‘n week of drie, maar wel als….herinnering. Het bedrag klopte, maar zowel ondergetekende als zijn medeverzekerde levensmaatje kregen ook nog een brief, waarin hun werd meegedeeld dat ‘de persoon die de premie moest betalen’, tot dusver in gebreke was gebleven. Verder waren er folders ingesloten met de titel: ‘Ik kan mijn premie niet betalen, wat nu?’

Allemaal aparte enveloppen natuurlijk, want allemaal verschillende machines, al dan niet van vlees en bloed.

Om ziek van te worden.

Maar dat werden we natuurlijk niet. We bespaarden ons verdere chagrijn en verrichtten onze betaling. Ze zoeken het verder maar uit, daar in Tilburg.

vrijdag 21 januari 2011

Kunst op straat altijd omstreden

In Best is  commotie ontstaan rond een duur kunstwerk (kunst is altijd duur, in dit geval gaat het om 83.000 euro) dat in crisistijd is besteld ter plaatsing nabij het protestantse kerkje in de wijk Wilhelminadorp.

mol_bloementapijt Die wijk is niet gehoord, oftewel voor een voldongen feit gesteld. Het wrange is in dit geval dat in Wilhelminadorp relatief veel bejaarden wonen, die onlangs tevergeefs hebbengevraagd om plaatsing van enkele zitbanken.‘Te duur’.

Je kunt niet zeggen dat helemaal geen sprake is van inspraak, want de keuze van kunstwerken voor de wijken wordt in Best mede bepaald door een Adviescommissie Beeldende Kunst, waarin, naast de wethouder van cultuur (voorzitter), een stedebouwkundige en een ambtelijk secretaris, vier ‘overige leden’ zitten, wie dat dan ook mogen zijn. (Website noch gemeentegids geeft daarover vindbare informatie.)

ijsbeeld_bij_nacht4Die commissie heeft, om het zo maar uit te drukken, al enkele wijken eerder van kunst ‘voorzien’: IJsbeeld in Heivelden, dat refereert – hoe raadt u het zo – aan de ijstijd en De Mol op het dak van de spoortunnel. Tot dan is het redelijk goed gegaan, al is het met graven geassocieerde monster zo zwaar bediscussieerd dat de tv-zender SBS6 al eens op het punt heeft gestaan, er een uitzending aan te wijden.

Laten we voor eens en voor altijd vaststellen: kunst op straat is altijd omstreden. Dat komt gewoon doordat het bepalen  van wat kunst is en wat niet, altijd gebeurt op subjectieve gronden. Ik heb geen inzicht in de tactiek van genoemde adviescommissie , maar ik zou me best kunnen voorstellen dat die zich op haar beurt laat adviseren door een persoon of instelling over wat op dit moment ‘erkende’ kunst is en wie kan bogen op een zekere reputatie als beeldend kunstenaar. Hoe kom je anders uit bij Adam Colton (IJsbeeld) en Tom Claassen (Mol)?

Eén ding is zeker, de zogenaamde publieke smaak komt er nóóit aan te pas. Wat dat betreft, moet je van ‘wijkinspraak’ niet teveel verwachten. De doorsnee inwoner zal immers altijd zijn voorkeur uitspreken voor ‘echte’ zogende biggetjes, trommelende gildemannen in brons en dito karnende boeren, al was het boter karnen eertijds het werk van de boerin.

Kom daar maar eens uit.

Wat je wel moet loskoppelen, is de prijs die – al dan niet terecht – voor kunst betaald wordt en die van andere behoeften. Want het is natuurlijk niet waar dat een kunstwerk de plaatsing van zitbanken in een wijk in de weg staat. Dat suggereren is het bedrijven van populisme als het met de vinger nawijzen van ‘linkse hobbyisten’.

(Zie voor reacties ook hhBest)

woensdag 19 januari 2011

Kwalijker dan wietlucht

De geheimzinnigheid rond de bedreigingen van burgemeester Fons Jacobs in Helmond en het beleid jegens de (tweede) coffeeshop Carpe Diem duurt onverminderd voort en heeft tot gevolg dat bestuurders en justitie steeds verder van huis raken.

De bewaking van de burgemeester is deze week opnieuw, zij het op wat bescheidener manier dan in december, ingevoerd zonder dat iemand van de autoriteiten iets wil zeggen over de aanleiding. Wel grote woorden natuurlijk in de geest van ´aanslag op de democratie´.

Vast staat dat de bedreigingen te maken hebben met het verlenen van een vergunning aan Carpe Diem (CD)en de eventuele heropening van die tent, nadat er vorig najaar twee aanslagen op zijn gepleegd.

Begin deze maand kondigde Jacobs aan, dat hij het lot van de coffeeshop in handen zou leggen van de gemeenteraad. Vandaag staat in het Eindhovens Dagblad dat de gemeente overweegt CD definitief te sluiten, omdat de coffeeshop banden zou hebben met het criminele circuit. De eigenaar staat op zijn achterste benen en zal niet nalaten, een eventueel besluit tot het intrekken van zijn vergunning juridisch aan te vechten. Dat hij het meent, valt af te leiden uit het kort geding dat hij al eerder tegen de gemeente heeft aangespannen over de voorlopige sluiting.

De gemeente Helmond beroept zich bij haar sluitingsplannen op een onderzoek in het kader van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB), waaruit volgens het tv-actualiteitenprogramma Nieuwsuur zou zijn gebleken, dat CD zakelijke banden zou hebben met een hennepkweker.

Sjongejonge. Die hennepkweker is dan zeker de leverancier aan de achterdeur, waarop coffeeshops, dus ook CD, als gevolg van het hapsnap-drugsbeleid van de overheid zijn aangewezen?

Het riekt rond deze affaire veel kwalijker dan naar louter wiet. Het stinkt naar een drogreden om zonder gezichtsverlies toe te geven aan de eisen van – precies – het echte criminele circuit.

Als dat waar is, dan is er pas echt sprake van een democratisch déficit.

Eerder: Flinke jongen

dinsdag 18 januari 2011

‘Nederland leest’ dit najaar Campert

De CPNB heeft Het leven is vurrukkulluk (1961) van Remco Campert uitgekozen voor de actie Nederland Leest, het komend najaar. Dit meldt nrc vanavond.

Ik ben benieuwd of deze populaire en veelgeprezen, ironische roman de actie nieuw leven in zal blazen, want de afgelopen jaren ging het daarmee bergafwaarts.

Van het boek De grote zaal van Jacoba van Velde bleven stapels gratis exemplaren in de bibliotheek liggen.

Niemand snapte het gebrek aan interesse, tenzij men vond dat de vormgeving van de boekjes en het krantenpapier dat werd gebruikt allesbehalve de begeerte opwekten. Wellicht doet de nationale uitgeversclub daar nu iets aan.

donderdag 13 januari 2011

Kruis

peter_van_straatenPeter van Straaten is altijd een tekenaar geweest die de grenzen opzocht. Zoals het betaamt. Een kunstenaar die daarvoor terugschrikt, brengt het meestal niet ver. Of het altijd even betamelijk was, wat hij produceerde, is een kwestie van smaak. Ik had er tot dusver nooit problemen  mee, al vond ik wel dat de tekenaar zich vaak herhaalde.

Deze week ontving Van Straaten de Inktspotprijs voor  de beste politieke tekening van 2010. Zonder hem dat te misgunnen, wil ik andermaal (dus niet voor het eerst) vaststellen, dat het beste van dit of van dat niet bestaat. Daarvoor is de selectie van eventueel in aanmerking komende objecten te afhankelijk van toevalligheden.

Maar laten we het eens over de bekroonde tekening-zelf hebben. Al dagen ben ik zoekende naar de bewoordingen, die mijn gevoel van afwijzing het best kunnen weergeven. Tot ik kennis nam van een stuk van Trouw-columnist Sylvain Ephimenco, zich noemende ‘ongeschonden oud-misdienaar’. Collega, kan ik wel zeggen.

Zijn interpretatie van de prent komt er op neer dat hier niet wordt afgerekend met de misdrijven van bedienaren van de r.-k. kerk, maar dat door gebruik van het kruis met corpus Christi de integriteit van de gelovige wordt aangetast. Hier is nu eens niet in de eerste plaats de goede smaak in het geding, maar wordt een grens overschreden die, aldus Ephimenco, bij andere religies onmiddellijk zou leiden tot drastische maatregelen ter beveiliging van de auteur.

Het gaat er niet om of je zelf (nog) gelovig bent, het is gewoon een kwestie van zindelijk denken. En kom me in godsnaam nu niet weer met de vrijheid van meningsuiting aan.

dinsdag 11 januari 2011

Journalistieke politiekers

Maandagmorgen kwam de benedenbuurvrouw me met uitgestoken hand tegemoet. Het kón nog, hoewel de Eerste Zondag na Driekoningen al was gepasseerd en het zalencentrum Prinsenhof al is gedecoreerd met een nieuw spandoek ‘Klompengat’. Aardige vrouw, trouwens, met leuke kleinkinderen. Had ik ooit best carnaval mee willen vieren.

Persoonlijk ervaar ik het uitbotten van de kastanjes langs het Dopveldenpad eerder als een teken van nieuwjaar, dan dat gedonder rond de eerste januari. Ik houd dat nauwlettend in de gaten, kan ik u verzekeren, evenals het periodieke beraad van pakweg tien man van de WSD-plantsoenendienst rond één plataan langs de vrije busbaan in Heivelden over de wijze waarop deze boom gesnoeid moet worden. Niet alleen vanwege deze mishandeling,  maar ook door het geworteld zijn in wat op z’n Bests koaje grond  heet, gaat het met deze plataan al even slecht als met de spin Sebastiaan.

Maar laat dit een jaar worden van positieve daden en minder gemopper. In het bijzonder de leden van de Bestse gemeenteraad, zou ik willen verzoeken, te doen waar ze voor zijn gekozen, namelijk besturen en beslissen en wat minder van hun frustraties blijk te geven in krantenartikelen. Want Joost Eerdmans, die tegenwoordig wethouder is in Capelle aan den IJssel en tevens presentator van Wakker Nederland, kan dan wel beweren dat journalistiek géén ambacht is, de staaltjes van zogenaamde burgerjournalistiek, die ook in deze regio ten beste worden gegeven, tonen het omgekeerde aan. Een hoogst merkwaardige ontwikkeling doet zich voor bij Omroep Brabant, waar de Commissaris der Koningin in een praatshow letterlijk fungeert als verslaggever. Dat programma begint dan ook met de mededeling dat het ‘mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie Noord-Brabant’. Lachwekkend, als het niet om te huilen was.

Wat mij nog het meest verveelt, is de gebakken lucht die sommigen van onze politiekers serveren in krantenstukjes en zogenaamde columns, die hoofdzakelijk lijken te dienen om hun onmacht te verdoezelen en zichzelf op de borst te slaan. U mag, wat mij betreft, dit soort stukjes met gepast wantrouwen tot u nemen, of – misschien beter – ongelezen laten.

Graag ook wat minder foto’s van de huisfotograaf, waarop handen worden geschud, overeenkomsten worden ondertekend en dingen worden overhandigd. En, o ja, moge de Gemeentegids voor 2012 wat meer dynamiek op de omslag tonen, dan een holle fabriekspijp op een kaal veld vol onkruid.

Maar van nu af aan ga ook ik minder mopperen. Het is mij echt niet ontgaan dat eergisteren aan de Prinses Margrietlaan een vogeltje zat te fluiten.

(Radiocolumn, Omroep Best, 12.01.11)

vrijdag 7 januari 2011

Dorpsburgemeester

Die burgemeester Denie van de heringedeelde gemeente Moerdijk (hoofdplaats Zevenbergen) mag er dan uitzien als een dorpsburgemeester uit het midden van de vorige eeuw (‘Zijn hier dan geleerdere mensen dan de burgemeesters?’), van hem zeggen dat-ie het buskruit niet heeft uitgevonden zou alleszins misplaatst zijn.denie_nieuwsuurDe Limburger Denie (hij werd bij alweer een herindeling uit Swalmen weggesaneerd en heeft nu om gezondheidsredenen zijn voortijdig vertrek aangekondigd) verstaat als geen ander de kunst, de boot af te houden, zo moest ‘n enigszins geamuseerde Twan Huys gisteravond tijdens Nieuwsuur ervaren. Niet van z’n stuk te krijgen.

Daarvoor hadden Huys en anderen hun huiswerk beter moeten doen. En zich bij voorbeeld moeten realiseren dat de burgemeester bij mijn weten qualitate qua ook voorzitter is van het Industrie- en Havenschap Moerdijk, dat in feite ter plaatse alles regelt, zoals (volgens haar website) het ‘zo dicht mogelijk bij elkaar zetten van gelijksoortige bedrijven’.

Nu was er eindelijk op Moerdijk iets belangrijkers aan de hand dan de oersaaie openbare vergadering van dat schap en kwam het er nóg niet uit. Wat dat betreft, was Omroep Brabant, dat klaagde over te geringe medewerking voor haar functioneren als rampenzender, ook aan het verkeerde adres. Zoiets moet sowieso vooraf worden geregeld en niet achteraf met een klaagzang van de overkoepelende Stichting ROOS voor Radio 1.

donderdag 6 januari 2011

Tere kinderzieltjes

„Mam, het is de ergste brand óóit!” Lasse (6 jaar) uit Amsterdam zat gisteravond om kwart voor zes naar Sesamstraat te kijken, toen het kinderprogramma werd onderbroken voor een extra nieuwsuitzending over de grote brand in Moerdijk. Lasse rende naar de keuken om zijn moeder in te lichten. Zo’n honderdduizend kleuters werden zo gisteren abrupt met de brand geconfronteerd.

Is dit nou geen regelrecht gezeik in NRC over tere kinderzieltjes die onverhoeds worden geconfronteerd met de harde werkelijkheid?

Hier zullen we toch eens even werk van maken, moet de schrijver, misschien wel de vader van Lasse, hebben gedacht.  Dus A.J. Boshuizen, eindredacteur van Sesamstraat, gebeld. Die ‘kan zich heel goed voorstellen dat de jonge kijkers geschrokken zijn van het breaking news. Maar: „Nederland 1 is de calamiteitenzender. Dus als er iets gebeurt van nationaal belang, dan mag de uitzending worden onderbroken of worden geschrapt.’ Enzovoorts, blablabla, ook nog eens van de woordvoerder van het NOS Journaal over journalistieke urgentie en zo.

Schei toch uit en vervang Sesamstraat door tien minuten voorlezen uit Jip en Janneke, als je denkt dat je kinderen daardoor normaal opgroeien.

woensdag 5 januari 2011

Boerka weg, basta!

NRC Handelsblad heeft vanavond een commentaar op de uitlatingen van de Amsterdamse korpschef Welten over het boerkaverbod. Welten zou gezegd hebben dat zijn agenten die eventuele maatregel niet hoeven te handhaven.

NRC – die overigens van mening is dat Welten de bevelen gewoon moet uitvoeren of anders moet gaan - noemt de bezwaren van de politiebaas ‘op zichzelf juist’. ‘Het aangekondigde boerkaverbod is een opzettelijk discriminerende maatregel tegen aanhangers van de orthodoxe islam, genomen om politieke redenen. Die zijn terug te voeren op het onjuiste PVV-standpunt dat de islam een verwerpelijke ideologie is, geen religie. (…) Amsterdam is geen Teheran. Het kabinet valt diep als het hier inderdaad toe overgaat,’ zo schrijft de krant.

Kan allemaal wel zijn, maar NRC gaat hiermee wel voorbij aan het feit dat het dragen van een boerka neer komt op een complete maskerade. Daar kunnen  burgers zich onveilig bij voelen en daar mag een overheid tegen optreden, zonder dat haar het verwijt van discriminatie kan worden gemaakt. Basta!

dinsdag 4 januari 2011

Flinke jongen

Burgemeester Fons Jacobs van Helmond is een flinke jongen. Vorig jaar overwoog hij nog, dat het na 25 jaar burgemeesterschap wel eens mooi geweest zou kunnen zijn, maar nu hij ‘n tijdje voor het criminele circuit is moeten onderduiken, piekert hij daar niet meer over: ‘Mij krijgen ze niet klein.’

Jacobs gunde direct na Nieuwjaar het Eindhovens Dagblad de primeur van een interview, toen hij na een maand onderduiken weer op zijn post verscheen. Wat uitgerekend bij de jaarwisseling de kust opeens veilig maakte, is in justitiële en politiek-ministeriële nevelen gehuld. Dat weet zelfs Jacobs niet, zoals hij eigenlijk ook niet zegt te weten waar de dreiging uit bestond. Er was iets met een coffeeschop, die op de een of andere manier niet door de penose werd gedoogd. Er werd een terreinauto op de gevel los gelaten en een granaat naar binnen gegooid. Dat soort dingen.

Beetje raar was het wel, nou ja béétje… een politiepost op poten bij het huis van de burgemeester; een verplichte ‘vakantie’ op een natuurlijk geheim gehouden plek. Allemaal om voor der burger onduidelijke redenen. En nu moet de gemeenteraad alsnog beslissen over het al dan niet laten voortbestaan van die coffeeshop. De burgemeester legt wat dat betreft duidelijk de bal waar-ie thuishoort.

Benieuwd of minister Opstelten van Veiligheid straks ook aanleiding ziet, de hele raad onder bewaking te stellen, respectievelijk op vakantie te sturen.