woensdag 30 augustus 2017

Machines

Bij ons in de wijk wordt wekelijks het gras gemaaid. Met een machine, uiteraard. Zelfs in juni, toen de gazons helemaal waren vergeeld door een combinatie van droogte en zonnehitte, ging die machine er overheen. Dienstrooster is dienstrooster, Befehl ist Befehl.

We zullen er mee moeten leven, met al die machines. Want: drie weken aan een stuk werden de gevels van appartementsgebouwen met de hogedrukspuit gereinigd. Lawaai. Tussendoor kwam de veegmachine van de gemeente langs, om de eerste gevallen blaadjes uit de goot te halen. Daags erna lagen er weer nieuwe; de bomen zijn vroeg met het loslaten van die bladeren. Straks komen de bladblazers. Maar eerst nog de glazenwassers. Die mogen slechts tot op bepaalde hoogte met een ladder werken. Hoger schrijft de Arbeidswet een hoogwerker toe. Alweer een zware machine die sporen trekt in het gras, maar een kniesoor die daar op let.

De machines draaien allemaal op fossiele brandstof, dus de Parijse klimaatakkoorden in aanmerking genomen, mogen we toch hopen op verbetering, in de zin van een zacht zoemend alternatief. Want waarom zou je benzine en diesel wel uit de auto bannen en niet uit de aandrijving van al die andere machines?

Tot dan doe ik, ook al is het nog zo warm, af en toe de buitendeur dicht.

zondag 27 augustus 2017

Vuelta

De Vuelta is best om aan te zien. Sinds ook de Giro uitgebreid op tv is te volgen, hebben we de smaak te pakken gekregen van de landelijke rondes voor en na de Tour. En de landschappen zijn altijd mooi meegenomen. De Tour is overwegend groen, de Vuelta okergeel – dat woeste karakteristiek Spaanse landschap. Straks verschijnt Don Quichot van achter een heuvelrug.

De prestaties van de Nederlandse renners in de Vuelta zijn tot dusver niet om over naar huis te schrijven. Wat dat betreft heeft de NPO deze keer - in tegenstelling tot bij de Giro - goed gegokt. We zijn dus aangewezen op de VRT (Eén) en Eurosport.

Eurosport heeft het nadeel van de reclameblokken, de VRT dat van de waanidee dat elke minuut moet worden volgekletst. Twee mannen die nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden. Eurosport heeft een mannelijke en een vrouwelijke presentator. We waren het er al gauw over eens dat die vrouw (ik heb op eurosport.nl vergeefs naar haar naam gezocht) een prettige stem heeft. Al heeft Levensmaatje bezwaren tegen haar uitspraak van de g. Over vrouwelijke stemmen op radio en tv schreef ik eerder: Gekwek in de ruimte.

vrijdag 25 augustus 2017

Mooie zomer, hoewel…

Houd mij in het algemeen verre van weerpraatjes. Die zijn er immers al genoeg. Niet in de reguliere media dan wel op de (a)sociale. ‘Een zomerse dag, al kan er hier en daar een bui vallen.’ Slotzin van een nieuwslezer op Radio 1. Typisch Nederlands geleuter. Immers het woordje al is relativerend: een mooie zomer, hoewel… Noem het liever typisch Nederlands weer, al wijzen de zwaarte van sommige  buien op klimaatverandering.

Waarom moet ik denken aan het verhaal uit 1843 van Johannes Kneppelhout, Waanzinnig Truken? Omdat het begint op een warme zomerdag die overgaat in een knetterend onweer. Heel gewoon dus. Ook toen.

Om mijn principe geen geweld aan te doen, volsta ik tenslotte met de constatering: ik maak sinds jaren recht uit m’n bed dagelijks een wandeling van circa ‘n half uur. Kan me geen zomer herinneren, waarin ik dat maandenlang met korte mouwen deed.

Prettige dag/bonne journée/lovely day/schöne Tag.

woensdag 23 augustus 2017

Treurig verloop burgemeesterskwestie Best

De kwestie rond de huisvesting van burgemeester Anton van Aert in Best krijgt een treurig verloop. Van Aert heeft zijn functie tijdelijk neergelegd, om zich te bezinnen op de situatie. De openbare raadsvergadering die donderdagavond aan het onderwerp zou worden gewijd, is voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Het is de vraag of het nog goed komt, in die zin dat de burgemeester zijn eerste ambtstermijn (tot september 2018) afmaakt. De raadsvergadering was juist bedoeld om de actuele verhouding tussen burgemeester en gemeenteraad te bepalen. Een deel van die raad heeft immers informeel met opmerkingen via de media de integriteitskwestie gesteld. Blijkbaar heeft dit de burgemeester geraakt.
Ook de Bestse burgerij roert zich, waarbij vooral het gebrek aan openheid in de aanloop tot het debat aan de kaak is gesteld. In een ingezonden stuk in het weekblad Groeiend Best wordt de burgemeester verweten dat hij de raad het gras voor de voeten heeft weggemaaid door bij voorbaat kenbaar te maken (ook aan de Commissaris van de Koning en de Minister van BZ&K) dat hij geen tweede ambtstermijn ambieert, op grond van zijn wens, zich blijvend in Boxtel te vestigen.
Een vervroegd vertrek van de heer Van Aert zou – afgezien van zijn onomstreden bestuurskwaliteiten – de gemeente Best slecht uitkomen. Een discussie over de toekomstige status van de gemeente (fusie in welke mate dan ook, blijvende zelfstandigheid?) is in gang gezet; over een half jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Eerdere berichten/commentaren over dit onderwerp op hhBest:
https://www.hhbest.nl/2017/07/21/fout-of-stout/
https://www.hhbest.nl/2017/07/27/beslotenheid-gehekeld/

https://www.hhbest.nl/2017/08/11/met-opgeheven-hoofd/ Deze column is tot half september 2017 ook via 'uitzending gemist' van Lokale Omroep Best te beluisteren: http://www.omroepbest.nl/radiomenu/uitzending-gemist/59-radio-uitzending-gemist/39-column

woensdag 16 augustus 2017

Ze zijn er nog lang niet

Het is genieten geblazen bij die lekken uit de kabinetsinformatie, maar het belangrijkste wat daaruit te distilleren valt is dat ze er nog lang niet zijn. De boosheid over dat lekken kan ik wel begrijpen, maar op de een of andere manier is het toch een koekje van eigen deeg. Thorbecke zei het al: beslotenheid is duisternis, openbaarheid is licht. Of woorden van gelijke strekking, houd me ten goede. Al dat nietszeggende gesmiespel aan de buitendeur is vrágen om onthullende activiteiten, linksom of rechtsom.

Het verhaal over de bijscholing aangaande het Wilhelmus vanmorgen (andermaal op de voorpagina) is natuurlijk niet meer dan een pesterige speldenprik. Meer valt er kennelijk niet af te tappen. Helaas.

Wat er verder aan hangijzers is, heb ik niet echt paraat, maar één probleem dat zich deze week weer in zijn volle omvang aandient is dat van de migratie: de Armeense moeder die na negen jaar procederen op last van de rechter het land wordt uitgezet, terwijl zij haar twee in Nederland opgegroeide kinderen van respectievelijk twaalf en elf jaar in hun belang (?) op een schuiladres heeft ondergebracht.

ED-columnist Jos Kessels legt vanmorgen de vinger op de wonde: Staatssecretaris Klaas Dijkhoff mag dan de quiz De slimste mens hebben gewonnen, ‘maar als je zo slim bent, waarom dan niet de regels van het asielbeleid aanpassen en versoepelen? Waarom niet een wet aannemen zodat een gezin met kinderen na drie jaar niet meer uitgezet kan worden?’

Vandaag nog over onderhandelen, graag.

vrijdag 11 augustus 2017

Met opgeheven hoofd

Het ziet er naar uit dat burgemeester Anton van Aert op 1 september 2018 met opgeheven hoofd Best zal verlaten, om weer volledig in zijn Boxtels huis te gaan wonen. Van Aert heeft genoeg in zijn mars, om niet al te lang op zijn wachtgeld te gaan teren. Ik weet niet of die wachtgeldregeling ook een bepaling heeft over ‘vrijwillig vertrek’, zo niet, doe er wat aan, wetgever.
De situatie die ophanden is verschilt voor honderd procent met die sinds het aantreden van Van Aert in 2012: meestentijds wonen in een Bests huurappartement, zonder inschrijving in het bevolkingsregister, en af en toe bij zijn kinderen in Boxtel.
De burgemeester maakte zijn komend aftreden donderdag bekend via een persbericht en een iets kortere versie daarvan aan de raad.
Nogal merkwaardig: tegelijkertijd verscheen op de website van de gemeente een aankondiging van een openbare raadsvergadering op 24 augustus, met als enig agendapunt Huisvesting burgemeester A. van Aert. Het document dat dan op tafel ligt, is het antwoord van de burgemeester op een aantal kritische vragen van de plaatsvervangend raadsvoorzitter, Paul Gondrie (CDA).
Deze uiteenzetting van ruim twee vel A4, geeft opheldering over de huisvesting van de burgemeester, in relatie tot de opvattingen van de gemeenteraad.

Van Aert vindt dat hij integer heeft gehandeld, waar het gaat om de interpretatie van artikel 71 van de Gemeentewet over de verplichting woonachtig te zijn in de gemeente waar hij zijn ambt uitoefent. De wet zwijgt namelijk over ingeschreven zijn in de Gemeentelijke Bevolkings Administatie (GBA).
De burgemeester meent – na raadpleging van bevoegde personen en instanties – volkomen te goedertrouw te hebben gehandeld. Hij toont ook aan – en dat geeft te denken over de politieke verhoudingen in Best – dat een essentieel deel van de raad, onder wie de voorzitter van de vertrouwenscommissie,  sinds de zomer van 2013 op de hoogte was van zijn woonsituatie. Genoemde voorzitter heeft hem toen gezegd: ‘Enkelen uiten de wens dat de burgemeester bij de GBA staat ingeschreven’. Later is er ook nog in het seniorenconvent (de fractievoorzitters) over gesproken. ‘Daar is mij alleen gevraagd om de wet te respecteren en dat heb ik naar mijn stellige overtuiging gedaan. Ik heb een en ander geïnterpreteerd als een stilzwijgende instemming, zij het misschien bij enkelen niet van harte. Ik verwijt mijzelf dat ik dit niet schriftelijk heb laten vastleggen,’ aldus burgemeester Van Aert.
Waar kan de komende raadsvergadering nog over gaan? Over de vraag, heeft burgemeester Van Aert al dan niet nog het vertrouwen van de gemeenteraad? Zo niet, dan ziet Best een op zich goed functionerende burgemeester nog eerder vertrekken dan gepland.