zaterdag 23 april 2022

Wil ik het allemaal nog wel volgen?

D66 grensoverschrijdend gedoe, Kaag, Ellen ten Damme beschuldigt op haar beurt Ali B, de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA, Attje Kuiken is dikke maatjes met de wegens soortgelijke wandaden aan de kant gezette Gijs van Dijk. Wil ik het allemaal nog wel volgen?  Nou, eigenlijk niet.

Heb genoeg aan Oekraïne, de inflatie, de vogelgriep, corona nieuwste variant. Vanmorgen zag ik ‘ n vrouw van ‘ n jaar of zestig (grijs) parmantig voorbij stappen. Minimaal broekje, sneeuwwitte benen. Is dat soms ook grensoverschrijdend? Ik bedoel er naar kijken. ‘k Zou het niet durven zeggen. 

Als het er op aan komt, wil ik, de media volgend, wel weer eens lachen. Nee niet de social media, Twitter of YouTube, laat staan Facebook of Instagram en al helemaal niet websites als GeenStijl, die willen dat je in een deuk ligt van hun fakenews.

‘Ga dan rechtstreeks naar de debatten in de Tweede Kamer.’  Om daar te zien hoe ze mekaar afkatten, in plaats van zich met de werkelijke problemen (zie hierboven) bezig te houden?

Geef mij maar een echt debat in het Belgische parlement, zoals de VRT dat vanmorgen weergaf. Onderwerp: het dreigende begrotingstekort, dat wel eens zou kunnen uitpakken als het grootste gat van Europa.

De staatssecretaris: ‘Ik houd het in het oog.’ 

Oppositie-woordvoerder: ‘Doet u nog iets anders dan in het oog houden?’ 

donderdag 14 april 2022

Verkeersklojo's

'Brabant niet langer één op zwarte lijst verkeersdoden' kopt de krant. Moet ik daar van onder de indruk zijn? Nee, want wat blijkt: volgens het CBS ging het aantal dodelijke slachtoffers in 2021 van 99 naar 91. Gewoon een landelijke trend , zo goed als zeker een gevolg van meer thuiswerken en dus minder verkeer in verband met de Coronacrisis.

De verkeersinformatie van Rijkswaterstaat en ANWB geeft uur na uur een heel ander beeld. Filevorming met als in driekwart van de gevallen genoemde oorzaak: ongeval. Waarbij de laatste tijd opvallend veel vrachtauto's zijn betrokken. 

Wie mocht denken of hopen, dat de pandemie  - klimaatproblemen even daargelaten - ons leven drastisch zou veranderen, weet intussen beter. Het gaat allemaal gewoon door. Vanaf mijn uitkijkpost zie ik vrijwel de hele dag lege streekbussen passeren. En op de autosnelwegen gaat het geraas door. 

Laat het CBS onderhand eens uitzoeken wat door de bank genomen de oorzaken zijn van al die ongevallen. Aan algemeenheden - hardrijden, telefoongebruik, appen, drank, drugs, lachgas - hebben we niks; wel als  constateringen gerelateerd zijn aan concrete gevallen. Ongevallen die in filemeldingen kennelijk een equivalent zijn voor geklooi. Maar dat moet wel bewezen worden.


vrijdag 8 april 2022

En nu gezonde oppositie graag

Bij de vorming van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders (coalitie) wil men het net als in 2018 (-2022) weer aansturen op een zogeheten raadsbreed beleidsakkoord. Destijds gebeurde dat onder het motto 'samen werken aan ons Best'. Waarom behoud ik mijn reserves tegenover deze harmonische intenties?

Omdat die zogenaamde harmonie kennelijk het voeren van een gezonde oppositie in de weg staat. Best is een van de weinige gemeenten, waar tijdens de laatste raadsverkiezing de plaatselijke groeperingen het hebben afgelegd tegenover de landelijke partijen. Daarbij heeft de PvdA bij voorbeeld van de 'injectie' met Groen Links geprofiteerd met een winst van 2 zetels (van 1 naar 3). Gemeentebelangen, ooit een gezichtsbepalende partij, is gereduceerd tot nog maar 1 zetel. Best Open (3) is, zij het miniem, in stemmenaantal door PvdA/GL overvleugeld. Alleen de Jongerenpartij JO (4) wist zich zodanig de handhaven, dat ze naast VVD (4) en D66 (4) weer aanspraak kan maken op een wethoudersplaats. Het gevecht om de vierde wethouder (het huidige aantal, niet teveel voor een gemeente met 30.000 inwoners met heel wat te regelen op haar bord) zal dus gaan tussen Best Open, PvdA/GL en CDA (ook 3 zetels)

Ik ben enigszins afgedwaald, want het gaat me immers om de behoefte aan een gezonde oppositie, waaraan het in 2018-2022 heeft ontbroken. Er is in de afgelopen periode nauwelijks gebruik gemaakt van het recht van de raad op het stellen van kritische schriftelijke vragen aan het zittende college. Was er reden tot kritiek en/of het vragen om opheldering, dan vloeiden die voort uit verhalen in het Eindhovens Dagblad of uit ingezonden stukken in het weekblad Groeiend Best. De laatsten meestal van particulieren en oud-raadsleden of -bestuurders, die daar mogen huilen met de wolven in het bos. De raadsfracties beperken zich daar doorgaans tot het verkondigen van standpunten, die in de raadsvergadering thuishoren en nergens anders. Gaat er eens in de praktijk wat mis, zoals bij de aanleg van de rotonde Oirschotseweg/Bernhardlaan (gevolg: gevaarlijke verkeerssituaties) of regelrechte leugens over wat er in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat of niet, dan heerst er een oorverdovende stilte.

Harmonie? Best, maar mijdt de struisvogelpolitiek, wil je bij verkiezingen een opkomst van meer dan 48%, ook nog eens 2% lager dan het landelijk gemiddelde.


donderdag 7 april 2022

Jam uit 'n kistje

Je schoongewassen jampotje meebrengen ter vulling door de kruidenier? Geen nieuws onder de zon, denk ik dan als oorlogskind. Een enkele supermarktketen experimenteert met het vermijden van plastic verpakkingen. Laat het slagen en overal navolging vinden. Het ergste zijn nog de vleeswaren in onrecyclebare schaaltjes van zwart piepschuim zoals de nu nog worden aangeboden. Moeten bij het restafval.

Maar hoe het in de oorlog was, zal het nu niet gaan. Voorop gesteld, plastic was nog niet aan de orde. Wel was er een chronisch gebrek aan glas(werk). De kruidenier in ons dorp – niks zelfbediening – placht te vragen: Wat zal 't zijn? Aardbeienjam graag. Dan schepte hij de substantie uit een houten, met zilverpapier bekleed kistje om vervolgens met een natte vinger dat potje af te vegen. Niemand die daar wat van zei, hoewel bij voorbeeld tuberculose toen nog een echte zeer besmettelijke volksziekte was. We hadden niks te vertellen, laat staan dat het hebben van korte lontjes een vergelijkbare ziekte was.

De zoon van de kruidenier – evenals schrijver dezes een nakomertje – was een schoolvriend van mij en we deden wat schoolvriendjes plegen te doen: zoals een geheimschrift ontwikkelen, waarvan de vruchten volgens afspraak onder een steen in het dorp werden gedeponeerd. Wout, zo heette hij, kwam regelmatig na schooltijd de markt opgelopen, happend in wel zes sneden brood op een stapel. Dat maakte indruk. 's Avonds om 'n uur of zeven luisterden wij samen naar de onvergetelijke hoorspelserie Tom Poes, terwijl zijn pa na ongetwijfeld vele Wat zal 't zijns een dutje deed.

Na de bevrijding nodigde Wout de buurt wel eens uit in het enorme pakhuis achter de winkel, om met de slaghoedjes van gevonden lege geweershulzen in de weer te gaan: ze in een bankschroef klemmen en dan het slaghoedje met spijker en hamer laten knallen. Opdracht van de initiatiefnemer: straks allemaal hard lachen, dan worden ze thuis niet gealarmeerd.


vrijdag 1 april 2022

Laat je niks wijsmaken

‘Wie daar niet tegen kan, moet uit het fruit gaan,’  zei een teler, wiens kersenoogst vorig jaar april door sneeuw en kou verloren ging. Ik weet het, ‘ t  is makkelijk, bij zo’ n nuchtere uitspraak te knikken, maar oude weerspreuken als maart roert z’ n staart en aprilletje zoet geeft er nog wel eens ‘ n. witte hoed zeiden het al. Oma kan je vertellen dat je voor IJsheiligen (11-15 mei) de geraniums niet buiten moet zetten.

Ondergedompeld in de waan van de dag, berichten de media over uitzonderlijke droogte die ons het risico van meer natuurbranden zou opleveren. Natuurbranden in maart/april terwijl ‘het nog niet eens zomer is,’ schreef een krant. Maar als het over watertekort in het landschap gaat, wens ik alleen naar de bazen van de waterschappen te luisteren. Die bevestigen dat het in maart met de nattigheid niet over hield. Dat verhoogt het risico van branden zolang het lentegroen nog niet tot ontwikkeling is gekomen. In mei is dat ook weer voorbij.

Een en ander neemt natuurlijk niet weg dat we wel degelijk in kleinzoons tijd met extreme weerstoestanden te maken hebben. Min vier, in de nacht van 1 op 2 april, zoals in het zuiden wordt verwacht, is niet mis. .