donderdag 17 februari 2022

'De hat kussen'

Luister de laatste tijd regelmatig naar Radio 1.be, 'Altijd benieuwd'. Kan te maken hebben met mijn Vlaamse roots (mijn grootvader werd in Brussel geboren), maar het is ook een mooie uitwijkhaven bij de overmatige aandacht voor de Olympische Winterspelen op de Nederlandse nieuwszender. Die Belgische zender heeft m'n sympathie. Minder schreeuwerig dan NPO, ook qua reclame. Vooral het timbre van de vrouwelijke journalisten en presentatoren bevalt me. Letterlijk 'n toontje lager, waar de Nederlandse collega's nogal eens vervallen in gekakel - kan heel erg zijn, zeker als de geïnterviewde ook 'n vrouw is met laten we zeggen enige stemverheffing. 

Radio 1.be is trouwens ook een handige nieuwsbron voor NL-rubrieken als Nieuwsuur, dat dezer dagen de scoop overnam over het onderzoek van de Gentse universiteit, waar men heeft vastgesteld dat poepende en pissende honden in de natuur een niet te verwaarlozen stikstofprobleem vormen.

Deze week sprak 'de Belg' met Wouter de Vriendt, politieke voorman van de Groenen. over het verzet van deze club tegen het eventueel terugdraaien van het eerder genomen besluit tot afschaffing van de kernenergie bij de zuiderburen. De Vriendt komt uit Oostende (West Vlaanderen) en dat kun je horen. Hij zei niet gasprijs, maar hasprijs. Dat mensen uit dat gewest de g uitspreken als h, weet ik van mijn (overleden) twee jaar jongere broer Eddy, die na de oorlog door een West-Vlaamse vlasboerenfamilie liefdevol werd opgevangen om aan te sterken. Er was daar een jongen die Gaby heette, maar in de praktijk was dat natuurlijk Haby. 

Ik ben taal- noch dialectkundige, dus moet het doen met de mededelingen van Ed. Die had op dat gebied bepaald aanleg; kon zelfs zinnen uitspreken, waarvan je zou zweren dat het Russisch was. Van hem heb ik dus de volgende zin, opgepikt in West-Vlaanderen: He kunt hij mij de hat kussen. Ge kunt mij de gat kussen. 

maandag 14 februari 2022

Niks nachtleven

Nogal typerend voor onze jeugd, de inleiding van Sante Brun’s column over het zogenaamde nachtleven van toen, al vraag ik me af of er veel moeders waren die zo martiaal optraden.

Nou ja, niks nachtleven. Vergeet niet dat het nog steeds wederopbouwtijd was en we relatief arm waren. Een bescheiden leven in alle opzichten dat tot in de jaren zestig duurde. Was je getrouwd, dan was je blij dat je van opa een tv kreeg en pas bij het tweede kind kwam er een koelkast. De belastingaanslag kwam natuurlijk altijd ongelegen voor een gezin in opbouw.

Het is altijd een kwestie van ‘welvaart’ geweest; de status quo die laten we zeggen vanaf midden jaren tachtig onvoorstelbare vormen heeft aangenomen. Het kon niet op. En trouwens, als ik zie wat er in de super van onze wijk nog steeds allemaal zonder aarzelen in de karretjes wordt gekieperd, lijkt de inflatie nog ver weg.

Met zo’n verleden, hoor je dan een student zonder blikken of blozen verklaren dat-ie een schuld van 85.000 euro heeft en dat het – omdat hij nog een jaar moet – wel een ton zal worden. Toch zijn er ook met 0 op de meter; kwestie van goede ouders hebben, denk ik dan.

Nachtdiensten op de krant waaraan ik verbonden was, vielen mee. Het waren eigenlijk eerder avonddiensten, zodat er nog net een pilske gevat kon worden bij Piet Giesbers, oud-speler van voetbalvereniging Eindhoven. En dat kon na sluitingstijd nog wel eens ‘n uurtje uitlopen, als de lichten in het café uitgingen en wij door – wat wenst u te drinken? – Nelly Giesbers naar een achterkamer werden verwezen. Hopelijk was de dan verstrekte erwtensoep nier zuur.

Muziek? Kan ik me niet herinneren. Wel later in de Esquire, bezijden de Catharinakerk, die een nachtvergunning had.: ‘Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes’.

woensdag 9 februari 2022

Met de billen bloot graag

De gemeenteraad van Best heeft afgezien van de bouw van een rotonde Sint-Oedenrodeseweg/Ringweg. Terecht volgens mij. De suggestie daarvoor kwam voort uit de ongevallen die daar gebeuren. Zou je inderdaad tot zo'n maatregel overgaan, dan moet je in elk geval ook de aard van die ongevallen analyseren. Het is al net als bij de zogenaamde onveiligheid van de provinciale (80 km-)wegen in Nederland, waarvan door onderzoekers is beweerd dat bij 40% de bermen onveilig zijn. Wedden dat de bomen weer de schuld krijgen, in plaats van het gaspedaal?

Het gaat trouwens, als ik het goed heb, in het geval Rooiseweg om een t-kruising en met een rotonde in zo'n situatie hebben we in Best slechte ervaringen. Op zo'n kruising, namelijk die van de Oirschotseweg/Prins Bernhardlaan zag men zich genoodzaakt, het verkeersplein excentrisch aan te leggen. Het is er, voornamelijk door het gedrag van fietsers, niet veiliger op geworden.

Intussen is de strijd om de gunst van de plaatselijke kiezer (gemeenteraad, 16 maart) losgebarsten. Nou strijd, het valt nog te bezien. Bij voorgaande gelegenheden bleven de wervende activiteiten van de partijen zo ongeveer beperkt tot algemeenheden als 'Het Beste voor Best' (ik parafraseer hier maar even). Iedereen weet zo langzamerhand dat er de komende jaren heel wat op het spel staat, landelijk maar ook op plaatselijk niveau. Denk alleen maar eens aan de woningnood, die ook Best voor ontzaglijke opgaven stelt.

In het plaatselijke weekblad Groeiend Best roeren zich intussen de burgers met vaak uitvoerige ingezonden stukken. Daarbij gaat het onder meer over de toekomstige reconstructie van de spoorzone. Kernvraag: gaan we daar terwille van de realisering van 600 woningen drastisch de hoogte in, of kiezen we voor meer groen en behoud van het dorpskarakter, door lager te bouwen, wat netto 200 woningen minder oplevert? Een gillend dilemma, waarbij ik alleen maar kan aantekenen dat het dorpskarakter, waar een gemeenteraad jaren geleden nadrukkelijk voor koos, door bepaalde ontwikkelingen in het centrum allang is achterhaald. Maar ik zag in het ED een getekende impressie van de 'hoge versie' aan het spoor en schrok van het daarbij 'verzuipen' van het station, volgens mij een van de mooiste staaltjes van architectuur die de afgelopen kwarteeuw Best heeft opgeleverd.

Terugkerend naar de verkiezingsstrijd, bij mijn weten heeft tot nu toe één deelnemende partij (PvdA-GL) zich uitgesproken over de omvang van de nieuwbouw: 600 woningen. Dat is in elk geval prettig om te weten als je naar de stembus gaat. Het zou mooi zijn als alle partijen tijdig op een aantal punten met de billen bloot gingen. *) Bij voorbeeld ook (een ander twistpunt) op dat van de nieuwbouw van het gemeentehuis, annex sociaal ontmoetingspunt Best Wijzer, waarvoor in eerste instantie wordt gedacht aan de gemeentegrond grenzend aan Zeeman. Een aantal zich noemende 'Betrokken Bestenaren' ziet niets in zo'n vooral 's avonds doods bouwblok aan het Dorpsplein, dat van meet af aan is bedoeld de nodige reuring op te leveren.

---

*) Inmiddels (11 februari) heeft een tweede groepering (Best Open) zich via social media in dezelfde geest uitgesproken. Die partij is tevens van mening dat het gemeentehuis moet worden verbouwd, dus geen nieuwbouw.