dinsdag 29 juni 2021

Groen

Groen is in. Vooral praten over groen. De betekenis van bomen voor de zuivering van lucht. Wonen in of nabij het groen als verkoopargument voor nieuw te bouwen huizen.

Sinds kort bestaat er een gelikte website van projectontwikkelaars, die in de startblokken staan om invulling te geven aan het Bestse bestemmingsplan Aarlesche Erven, waar 880 woningen moeten verrijzen. Ja, met sch, want een verwijzing naar het o zo groene verleden van Brabant hoort erbij.

De naam Aarlesche Erven is afgeleid van de nabije buurtschap Aarle. In de voorbereidingsfase van dit plan is in de gemeenteraad gewezen op de historische (14e eeuw!) en landschappelijke waarde van dat gebied en gepleit voor het in stand houden van een behoorlijke buffer. Het ziet er naar uit dat daar gevolg aan wordt gegeven, maar wat de invloed is van zo’n forse uitbreiding van de bebouwde kom op de groene omgeving blijft natuurlijk afwachten. Het motto van genoemde website - Levendigheid en gezelligheid van de stad. Rust en ruimte van de natuur – komt bij mij over als een contradictio in terminis.  

In de nabije gemeente Oirschot, aan de Eindhovensedijk (straks louter fiets- en wandelgebied) lijkt iets vergelijkbaars van de grond te komen. Er is daarvoor onlangs een varkensboer voor weggekocht.

En, over groen gesproken, na ongeveer een halve eeuw gaat mede-eigenaar Defensie nu dan toch uitvoering geven aan wat wordt gepresenteerd als de herinrichting van de Oirschotse Heide. Aan dat plan blijkt (verassing) al ‘n soort inspraakronde met omwonenden, andere belanghebbenden en een aangrenzende landgoedeigenaar (‘s-Heeren Vijvers) te zijn voorafgegaan. Er moet daar met nieuwe typen legervoertuigen worden geoefend en daarbij moeten recreanten en een terrein waarop de troepen van Koning Willem I nog waren gelegerd worden ontzien. Ga d’r maar aan staan.

Ik had het over vijftig jaar geleden. Toen ontstond er in de streek enorme deining rond een plan dat door Defensie plompverloren werd gedropt als ‘uitbreiding oefenterrein’. Ik zie nog de bekende Eindhovense leraar Nederlands en kunstcriticus Lambert Tegenbosch temidden van zijn leerlingen een wat toen heette ‘n sitinn houden op de hei. Nooit meer iets van die uitbreiding gehoord, tot nu dan.

Er wordt heel wat over groen gepraat, maar of het groener wordt….? 

woensdag 23 juni 2021

'Wat een Wonderlijke Wereld'

 In de regionale krant had je vroeger een rubriek Wat een Wonderlijke Wereld. WWW. Wat er zo wonderlijk was, moet je mij nu niet meer vragen. Wonderlijker dan in 2021 lijkt me ondenkbaar.

Neem nou het zoveelste onderzoekje dat ons vertelt dat mensen de overwaarde van hun huis cashen (uiteraard weer Engels in de krant) om daarna goedkoop te gaan wonen. Hoe kan zoiets bij huurprijzen voor ‘n paar vierkante meter die in sommige steden tegen de 2000 euro lopen? Weg met die onzin. En anders, wie z’n gat verbrandt moet straks maar op de blaren zitten.

Mensen die investeren hebben in principe natuurlijk groot gelijk, Wat moet je anders met je zuur verdiende opgespaarde geld, waarvoor je zelfs moet bet├ílen als je er teveel van op de bank zet? Straks mag je er niet meer dan 12.000 euro per jaar van uit de muur trekken, anders: betalen. De ouwetjes zullen er wellicht van gevrijwaard worden… ja, die staan in de rij om successievelijk 12 mille te cashen.

Vooraanstaande economen hebben Rutte en Kaag na afgezwaaide informateur Hamer nog wat extra huiswerk gegeven met de waarschuwing, niet nog meer geld te pompen in de economie: overbodig, dus over de balk. Die economie is immers – WWW - booming om in stijl te blijven.

Intussen blijft de rente ‘gewoon’ laag, zo niet negatief. Tot grote frustratie van de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, die al in 2018 waarschuwde dat de wereldeconomie dat helemaal niet nodig heeft. Maar ja, Knot is maar een radertje in de hierover beslissende Europede Centrale Bank.

Nog meer WWW anno 2021? Met investeren heb je in principe gelijk, schreef ik hierboven. Maar reken niet te vast op die goedkope (hypotheek)lening, want de boel kan zomaar omslaan. En het kan handig zijn, wat achter de hand te houden als je bij die energie-transitie voor het blok komt te staan. Ach, ik onnozelaar, zeg maar wat. 

vrijdag 18 juni 2021

CultuurSpoor Best geamputeerd

Wat is belangrijker, het doorgaan van de Bestse kermis in 2021 (coronaproof trouwens) of de culturele activiteiten van CultuurSpoor, oftewel de Culturele Hotspot, oftewel de CultuurBank? Een gewetensvraag, ook politiek. Die vraag is, althans voorlopig vind ik, beantwoord. Op 19 april heeft de gemeenteraad dat gedaan door de cultuur van CultuurSpoor enig uitstel van executie, een kleine 35.000 euro ter aanzuivering van een jaarlijks tekort, bij motie gevraagd door BestOpen, PvdA en D66, met 14 - 7 te weigeren. Je kunt van een amputatie spreken.

Details over de discussie in genoemde, digitale raadsvergadering kan ik niet geven. Ik was er niet bij en voor de behandeling moet je de video-opname van begin af aan afspelen en dat is me te gortig. Zoektermen op de website van de gemeente Best leveren niets op.

Ooit had Best samen met Oirschot een school voor muziek en dans, gehuisvest in een nieuw gebouw. Dat is recentelijk gesloopt; hopelijk groeien er op het braakliggende terrein binnenkort vrij te plukken veldbloemen, in afwachting van een aanpassing van het bestemmingsplan Naastenbest, want – en dat is natuurlijk wel positief – er zijn sociale woningen gepland.

Maar het moest cultureel gezien, pakweg 'n decennium geleden, allemaal anders en het zag er bij de huisvesting van CultuurSpoor Best in de voormalige Rabobank aan de Raadhuisplein zonnig uit. Er kwam ook fysiek een doorbraak naar de aanpalende bibliotheek en de combinatie is in de organisatorische praktijk ook een succes.

Achteraf komt die Culturele Hotspot toch over als een plaatselijke hype. Oorzaak: geld. Dat bepaalt ook in de gemeente Best de prioriteiten.

In een persbericht heeft CultuurSpoor Best (CSB) geprobeerd, een positieve draai te geven aan het onomstotelijke gegeven dat ze door het schrappen van muziek- en dans is geamputeerd. Het wekt op zich bewondering dat men daar de moed niet laat zakken. CSB zonder C mikt op de bevordering van de leesvaardigheid van de jongeren, waarmee het zoals bekend treurig gesteld is. Dit in samenwerking met het onderwijs. Vooruit, laat Cultuur in de naam maar blijven.

Maar is hiermee de kous af? Helemaal niet. De politiek dient zich blijvend te realiseren dat de C van cultuur in deze gemeente even belangrijk is als de C van Corona. Prettige vakantie en prettige kermis.