vrijdag 30 december 2016

Vader Habt

In West-Brabant, waar ik vandaan kom, hadden ze - hoe het nu is weet ik niet - altijd nogal moeite met het uitspreken van de h. Het gevolg was dat die h ook wel eens werd gebruikt, waar die niet te pas kwam. Vandaar het volgende, nu wat oubollig klinkende versje:

’n Ondje in ’n okske
En ’n andje vol ooi 
Ap zee ’t ondje 
En h h h hop was ‘t ooi

Vader Abt kon zodoende ook wel eens ontaarden in Vader Habt. Op de door mij bezochte lagere school zorgde zo'n tobber met de h voor heel wat hilariteit in de klas.

Zijn er nog abten? Hier en daar, ja. Vooral in België. Sommige abdijen voorzien zich, sinds het verdwijnen van de landbouw, in hun onderhoud door de exploitatie van een eet- en drinkgelegenheid. Bij de Norbertijner abdij van Postel, vlak over de grens, ten zuiden van Eindhoven, is dat al meer dan een halve eeuw het geval. Daar werd in 1961 naast het poortgebouw een rustieke gasthof (overigens een restaurant zonder bedden) gevestigd en in pacht gegeven aan leken. Volgens de menukaart, ‘om aan de eeuwenoude traditie van het toerisme een vervolg te geven’. Het herbergen van reizigers/vreemdelingen is inderdaad in menige kloosterregel vervat, maar toerisme? Dat vindt zijn oorsprong ergens rond 1900. En wat Postel betreft zou dat nog wel 50 jaar op zich laten wachten.

Gaat Vader Abt wel eens in dat restaurant happen? Het is hem niet aan te raden, of misschien toch wel om de effectiviteit van de verbouwde kloosterregel te toetsen. Het restaurant, genaamd De Beiaard, zit zomer en winter op vrije dagen stampvol. Levensmaatje zegt wel eens dat je uit dit soort toeristendingen weg moet blijven. Zeker als er weinig concurrentie is onder de hohoreca, zoals in Postel. De echte Brusselaar blijft trouwens ook verre van de Beenhouwerstraat, waar de restaurantjes zich aaneenrijgen.

Wat is er dan mis met De Beiaard? Het eten is er ronduit slecht, althans wat wij voorgeschoteld kregen: een zogenaamd vispannetje met enkele stukjes ongaar zeebanket in een smakeloos soepje. Saus kon je het niet noemen.. Het werd na commentaar weer even in de magnetron gezet, waardoor van de toch al minimale gratiné niets meer overbleef. De haché van haas (wij noemen zoiets hazenpeper) hield ook niet over; aan het kruiden van de saus was niets gedaan. De puree bestond uit kleffe meelballen. Schade, inclusief 1 huiswijn en 1 bier, tegen de 50 euro.

Zoals altijd in dit soort gevallen, mag de serveerster de klachten opvangen; de kok en de uitbater blijven achter de schermen.
Ik vroeg aan de serveerster: 'Hier komen zeker veel Hollanders van boven de rivieren.'
'Klopt.'
'Dat dacht ik al, die slikken alles.'
'Nou....'

Vader Habt ga daar 'ns appen.
maandag 26 december 2016

Laat Youp maar 'lul' roepen.

 'Nou, het ging los op Twitter, dat medium van die zolderkamerterroristen, die tragische mannen die anoniem losgaan op Sylvana.' Youp van 't Hek in een interview van de Persgroep-kranten.

Gisteren werd Van 't Hek inderdaad op Twitter uitgemaakt voor lul. Dat was in een door een ander geretweet zinnetje. Even overwoog ik, te reageren in de geest van 'houd dit soort scheldtermen voor je', maar  zag er van af, want het is tenslotte ook het taalgebruik van de cabaretier/journalist. Koekje van eigen deeg. En ik volg de twitteraar in kwestie zelf niet.

In Van 't Hek's kwalificatie van Twitter herken ik eigenlijk niets. Dat komt doordat ik het type gebruiker, door hem omschreven, niet volg, indachtig mijn meermalen verkondigd adagium, 'Twitter dat ben je zelf.' Er wordt je - afgezien van advertenties - nauwelijks iets opgedrongen. Je volgt iemand, van wie je iets verwacht, je ontvolgt een Twitteraar met hetzelfde gemak. Anonimiteit is wat mij betreft geen aanbeveling.

Zelf is de kleinkunstenaar een fervent gebruiker van dit social medium met twee accounts. De eerste (sinds maart 2009) van @youpvanthek met bijna 658.000 volgers, waar de man met graagte complimenten in ontvangst neemt.  De tweede - meer propagandistisch, zo te zien -  van @YoupvantHek (hoofdletters, sinds oktober 2014) met 1122 volgers, En of dat allemaal nog niet genoeg is is er nog Youps eigen impresariaat-bv @hekwerk, Hoewel niet anoniem, geen van alle voor mij prikkelend genoeg om te volgen.

Van 't Hek mag daar zo vaak 'lul' roepen als-ie wil. Ik hoor 'm niet en wil hem ook niet horen, laat staan zien.

donderdag 22 december 2016

Microsoft stuurt klant het bos in

Eindelijk moest ik er aan geloven: Microsofts Windows 10. Mijn Toshiba laptop met Windows 7 was 5 jaar oud en vertoonde kuren - hoewel, werkt nog en heeft via de voedselbank in Best (ja, daar verdelen ze meer dan eten en drinken) ongetwijfeld een goeie bestemming gevonden. Ik heb nu een Asus met het besturingssysteem geïnstalleerd op een zogenaamde SSD-kaart (een opslagmedium zonder bewegende delen) plus, ook ingebouwd, een klassieke harde schijf voor de persoonlijke data. Cool en ook nog eens echt koel; ik vraag me zelfs af of er wel een ventilator in zit. Het ding  is razend snel en, ja, Windows 10 lijkt - nog steeds niks ten nadele gezegd van Windows 7 -  best wel een stabiel systeem. Maar ik houd mijn bezwaren tegen de tactiek van Microsoft.

Ik wil me nu maar tot één aspect beperken: het tweede beeldscherm van Iiyama, dat mij, via hdmi met de vorige laptop verbonden, jarenlang uitstekende diensten heeft bewezen. Dat wordt door Windows 10 niet herkend. Wat ik ook probeer, tot en met het opdiepen van de driver uit het Iiyama-archief, het lukt niet. Windows heeft ergens een optie 'oudere hardware', maar ook daarmee kom ik niet verder.

De fabrikant van mijn laptop adviseerde de hdmi-kabel te vervangen, maar ook dat hielp niet. Ik correspondeerde met  Menno Schoone, die de verschijning van elke nieuwe Windowsversie met een handboek begeleidt en die meldde: 'Ik heb een klein vermoeden dat Microsoft op die manier elke keer weer wat ondersteunde hardware van het lijstje schrapt. Als ze dat in één keer zouden doen dan geeft dat teveel klachten.' Als dat waar is, schande! En het is waar. IIyama, de fabrikant van het beeldscherm dus, velt het doodvonnis: 'Deze monitor is niet geschikt voor windows 10. En hij is meer dan 7 jaar oud.' Goh, en het is toch zo'n mooi, onbeschadigd flatscreen.'

Frans van Rosendaal van de voedselbank heeft misschien ook wel een bestemming voor deze monitor, maar niet voor gebruik met Windows 10 hè?

dinsdag 20 december 2016

Ontkerst(en)ing

Wat weten wij van de islam en wat weten de moslims van het christendom? Over de wederzijdse kennis hoeven we ons geen enkele illusie te maken. De aanslag met een vrachtauto op een kerstmarkt in Berlijn (12 doden, is inmiddels het wrange saldo) is zo goed als zeker een aanslag op het christendom - of wordt de westerse wereld daaraan niet gelijk gesteld? In elk geval hebben wij hier een van het christendom afgeleide cultuur. Intussen barst het van de misverstanden.

De islamitische oorlog in de Parijse buitenwijken tegen vrouwen (ze worden uit café's geweerd en zelfs zonder meer naar huis gestuurd) is een op de Koran gebaseerde strijd en een poging, onze cultuur te elimineren. En, over misverstanden gesproken, de fatwah tegen zogenaamde kerstsymbolen op Java, waarover de onvolprezen Azië-correspondent Michel Maas vanmorgen via de radio berichtte, is in wezen geen islamitische verordening tegen het christendom, maar tegen de vercommercialiseerde vorm van wat ooit door de katholieke kerk als hoogfeest werd bestempeld. Kerstmis is intussen immers Kerst en dat feest heeft met de geboorte van Christus niets meer te maken. Het westen heeft zichzelf al ontkerstend. De kerstboom is een 'heidens symbool'. Vrede op Aarde werd Vreten op Aarde.

Het door de Islam uitgevaardigde 'verbod' in Indonesië op het dragen van kerstmutsen en imitatie-rendiergeweien door winkelpersoneel berust dus op een misverstand, of men zou, alweer, de 'ontaarde' westerse cultuur op het oog moeten hebben. Ik ben niet geneigd dat laatste aan te nemen.

De overheden weten er geen raad mee. De Duitse, de Franse zomin als de Indonesische. De politie in Jakarta volstaat met toekijken, als knokploegen in de winkels en warenhuizen de door hen gewenste orde komen handhaven. Waar een zich voor herkansing gecandideerde minister president in Nederland, inderdaad Rutte, goed in is, is het zich haasten met buurland Duitsland te condoleren, al voor het exacte aantal slachtoffers bekend is. Hier koopt niemand wat voor.
maandag 19 december 2016

Narrig dictee

Een alinea uit het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2016, ontleend aan de website van de ntr.:

Geen kladderadatsch, maar wat een gebakkelei over het Engels als academische voertaal en de virulente impact daarvan op de landstaal. Hier faalt elke conciliatie middels getoost met krambamboeli. Complicerende factor: de impardonnabele dociliteit van de Taalunie, toch gesubsidieerd om het Nederlands te protegeren, niet te abhorreren.

Vorig jaar reageerde Sante Brun op het dictee van Bart Chabot: 'eindelijk een normaal verhaal.' Dat kan van het gewrocht van A.F.Th (zeg maar Adrie) van der Heijden niet worden gezegd. Wat een narrigheid weer, die met een test van de taalvaardigheid van Nederlanders en Vlamingen niets te maken heeft. Hoeveel heeft hij hier zelf voor moeten opzoeken? Zomin als in 2015 spijt het mij, het gebeuren te hebben gelaten voor wat het was.

Nog minder betreur ik het, het zoveelste optreden van de niet van het scherm te branden Philip Freriks te hebben gemist.

zondag 18 december 2016

Je kleedt je niet alleen voor jezelf

In het vakantiehotel op Lanzarote hing een papier, waarop het management liet weten dat zwemkleding en blote voeten bij het diner niet op prijs werden gesteld. Ik zal je een beschrijving van wat er door de dag zo allemaal voorbijkwam besparen. Daar kan iedereen die wel eens, al dan niet  all inclusive, naar de subtropen is gevlogen, zich wel een voorstelling van maken. Maar aan de ruif van dat hotel viel wel een jonge moeder te signaleren in iets wat veel weg had van een babydoll, met inkepingen zodat ook haar slipje niet eens steelsgewijs kon worden bewonderd.

Dat je erg dik bent, valt je niet altijd te verwijten; obesitas is tegenwoordig, na de VS, ook in West-Europa een wijdverbreide ziekte. Maar bij de voorlichting van deze patiënten zou een kledingadvies geen overbodige luxe zijn. Of het kan je helemaal niks schelen, natuurlijk. Die indruk heb ik wel van de meesten.

'n Paar jaar geleden gaf Sante Brun eens 'n beschrijving van wat hij allemaal qua uitdossing zag bij een crematie. Vrijetijdskleding, waarin je bij wijze van spreken de auto wast. De nadrukkelijk geëxposeerde tattoo's daargelaten. Zoiets heet 'iemand de laatste eer bewijzen.' Niemand lijkt zich te realiseren dat je je niet alleen voor jezelf kleedt. Ik noem dat een doorgeschoten vorm van individualisme, dat je voor mijn part ook egoïsme kunt noemen.

Een redacteur van het ED ging, met dame, uit eten in een restaurant, waar men met handschoentjes aan bedient; geen eetcafé dus. Na enig wikken en wegen besloot hij zich behoorlijk te kleden, maar - in navolging van wijlen prins Claus - de stropdas, die wurgslang aldus de prins, achterwege te laten. Niks op aan te merken, zag ik op de bij het verhaal geplaatste foto. Die journalist vernam van de eigenaresse van dat restaurant, dat onlangs een jongen zijn oma trakteerde en met haar op een lunch verscheen in korte broek. Wat oma daarvan vond, is niet bekend. De restaurateur heeft het maar door de vingers gezien.

Ik zeg het toch maar: denk even na, voor je buitenshuis het kerstdiner gaat savoureren.

maandag 12 december 2016

Het komt niet in de bus

Dat er sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in Zuid-Oost Brabant geen enkele van die vrijwel geluidloze en als een tram bellende bussen door Best rijdt, mag dan wel wat teleurstellen, verwonderlijk is dat niet. Die gestroomlijnde voertuigen zijn meer dan 18 meter lang, dus te groot in verhouding tot de OV-gezindheid van de gemiddelde Bestenaar. Die is laag, gezien het aantal lege bussen dat midden op de dag door ons stadje rijdt. En, weliswaar heeft het naamloze station NS Best (dat was voorheen ook al zo) een rechtstreekse verbinding met onder meer Eindhoven Airport: lijn 20, maar die is niet gesynchroniseerd met het spoor; de gemeente heeft haar acties ten behoeve van een aansluiting op het intercitynet opgegeven. Ik vertaal dit met: Best heeft zich weer eens een oor laten aannaaien.

De nieuwe dienstregeling van BRAVO bestuderend, vind ik niet dat we er op vooruit zijn gegaan, al hebben we nu wel een rechtstreekse verbinding met het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Mijn periodieke gang naar het Catharinaziekenhuis zal ik maar met de auto blijven doen, want neem ik lijn 20 in Heivelden, dan moet ik bij het station negen minuten wachten op mijn overstap naar lijn 3. En nu eens even kijken, of je na aankomst per Ryanair op Airport, ‘s avonds om half elf nog met de bus naar huis kunt. Vergeet dat maar, de laatste naar Best gaat om 19:23 uur.

Overigens, ik dacht dat de politiek ook in Brabant voorstander was van de vrije marktwerking, maar als het het gedoe van de provincie met het openbaar vervoer gadesla, ga ik daar ernstig aan twijfelen. Neem nou dat plan van de Duitse vervoerder Flixbus voor maar liefst zes lijnen door Brabant, die steden binnen en buiten de grenzen rechtstreeks zouden moeten verbinden. Da’s even iets anders dan de traditionele stads- en streekbus. Maar nee, zeggen ze volgens de krant in Den Bosch: dat willen we niet, want dat is concurrentie voor BRAVO. Een vergelijking van appels met peren, vind ik.

Mede, gezien het voorgaande, zou ik BRAVO maar veranderen in BRANIE.

(Gesproken column Omroep Best. 14.12.16, 18:10 uur.)