dinsdag 19 december 2017

De knipperbol hoeft niet, maar…

Wel eens gehoord van de knipperbol? Dat is een zwart-witte paal met, jawel, een knipperend verlichte bol die het autoverkeer ten overvloede moet waarschuwen bij de nadering van een voetgangersoversteekplaats, minder officieel zebrapad genoemd. In het midden van de vorige eeuw is met die knipperbol in ons land geëxperimenteerd, maar uiteindelijk heeft ze geen voet aan de grond gekregen. Zo wel in Engeland. Ze hebben daar wel meer voetgangers beschermende verkeerstekens, zoals het waarschuwingsbord waarop twee oude mensjes, meestal geplaatst in de buurt van bejaardenhuizen en zo: elderly people.

In Best lijkt de gemeente niet zoveel op te hebben met de zwakke verkeersdeelnemer. Ik schrijf lijkt, want er mag dan sinds 2014 regelmatig discussie zijn over het verwijderen van zebrapaden in het dorp, men gaat daarbij niet over een nacht ijs. Tevoren worden wel degelijk instanties als de politie en Veilig Verkeer Nederland ingeschakeld om de ‘wenselijkheid en de veiligheid’ van bestaande oversteekplaatsen, in relatie tot het autoverkeer ter plaatse te toetsen. Zoals onlangs bij de uitmonding van de Prinses Margrietlaan op de ontsluitingsweg Heivelden Zuid, tegenover onder meer het Heikantpad – een fietspad dat langs basisscholen en het winkelcentrum Heivelden loopt. Op grond van de bevindingen van die advies-instanties is het daar liggende zebrapad over Heivelden Zuid verwijderd.

Via CDA-raadslid Paul Gondrie kreeg ik de volgende informatie over het ‘voortraject’:
‘De verkeersadviseur van de politie heeft naar de situatie gekeken en kwam tot het volgende slotsom: Het uitzicht van het verkeer dat vanaf de Ringweg de oversteek en de zebra nadert wordt beperkt door in de weg gelegen bocht in combinatie met de langs de weg staande plattegrond, bomen en bosschages. Vanaf de Margrietlaan is het zicht voor de overstekende fietsers en voetgangers eveneens beperkt. Overstekende fietsers moeten  voorrang verlenen aan het verkeer dat over Heivelden-Zuid de kruising nadert. Datzelfde verkeer moet echter voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig voor laten gaan. Dit geldt ook voor voetgangers die te voet een fiets aan de hand meenemen.’

Uit de aanvullende informatie blijkt, dat er niet ‘over ons, zonder ons’ is beslist, zoals ik aanvankelijk dacht: er is formeel een ‘verkeersbesluit’ genomen, waarop belanghebbenden tevoren gedurende zes weken konden reageren. Niemand deed dat. Vraag: heeft de aankondiging soms op de overheidspagina Best Informatief in het weekblad Groeiend Best gestaan? Jammer dan, want die pagina is door opoffering van de leesbaarheid aan het design (een heel dun lettertje op een witte achtergrond) een uitnodiging om snel door te bladeren.

Hoe het zij, ik vind de redenering waarop het verwijderen van het zebrapad van Heivelden Zuid is gebaseerd, weinig overtuigend. Ze gaat teveel uit van de zichtbaarheid voor de automobilist. Die is echt wel beter te waarschuwen en anders kiest men maar voor een oplossing als even verderop op Heivelden Zuid, ter hoogte van de scholen: een totaal beschermde oversteekplaats voor voetgangers èn fietsers. Verkeersremmend? Des te beter.

Ik ben me ervan bewust dat het hier beschreven voetgangersprobleem bij lange na niet zo ernstig is als dat op de gereconstrueerde Hoofdstraat/Nazarethstraat in het centrum van Best. De vele bejaarden die daar in de directe omgeving wonen, moeten zich daar regelmatig het vege lijf zien te redden; de maximum snelheid is daar 30 km. Jaja.

Naar aanleiding van het opheffen van de zebra’s in de verkeersader Willem  de Zwijgerweg in 2014 verscheen een oekase op de website van de plaatselijke politieke partij Best Open. Die partij ging vervolgens mee regeren en de discussie liep dood.

dinsdag 12 december 2017

Code rood en zo

Over de sneeuw wilde ik het eigenlijk niet hebben. Daar heeft immers iedereen deze week al z’n zegje over gedaan. De euforie over het fenomeen is iets typisch van deze tijd. Het komt natuurlijk ook door de kleurencodes die nu door het KNMI aan het weer worden gegeven. Rood is rampzalig, hebben duizenden ondervonden, die de raad om thuis te blijven hebben gelaten voor wat ze was. Ik ken iemand die bij code rood 20 km met een oud autootje moest rijden naar een afspraak met het UWV in Tilburg. Maar met die instantie was geen land te bezeilen. Ze moest en ze zou! Ja, ik heb makkelijk praten als pensionado. Maar je kunt natuurlijk ook een snipperdag opnemen, zoals een schoonzoon van mij maandag deed.

Wij hebben eigenlijk stijf geluk gehad, want kwamen zaterdagmiddag per vliegmachien terug van Lissabon op Eindhoven Airport. Niks sneeuw en we stonden nog geen vijf minuten buiten of daar kwam buslijn 20 naar Best er al aan. Zette ons praktisch voor de deur af. Vliegen geeft me tegenwoordig altijd een schuldgevoel, vanwege de enorme hoeveelheid co2 die per passagier de lucht in wordt gestuurd; ik verschaf me dan het alibi door te zeggen: dat toestel vliegt toch al, of ik er nou in zit of niet. Struisvogelgedrag.

Over co2 en fijnstof gesproken, Eindhoven is van plan, de binnenstad totaal af te sluiten voor autoverkeer, om de Europese normen te halen. De blokkade van de Vestdijk is dus nog maar het begin. Mij zul je de noodzaak van deze maatregelen niet horen bestrijden, maar toch heb ik de indruk, dat we weer bezig zijn, het braafste jongetje van de klas te worden.

We waren, zoals gezegd in Lissabon. Vanuit de hotelkamer hadden we, tijdens de spits een perfect uitzicht op de Avenida Republica, praktisch tegen het centrum aan. Dat wil zeggen: onafzienbare rijen personenauto’s in beide richtingen. Stoppend en optrekkend, want het wemelt er van de verkeerslichten. En aan die parade kwam geen einde, want rond 1 december trekt volgens de receptionist van het hotel ‘heel Portugal’ naar de hoofdstad, voor onder meer een bezoek aan de met kermisattracties gelardeerde kerstmarkten.

In de havenstad Porto, 300 kilometer naar het noorden, waar we eerder verbleven, was het qua verkeer trouwens niet veel beter. Portugal heeft nog heel wat voor de kiezen, wil het even braaf zijn als Nederland.