maandag 18 september 2017

Dit duurt allemaal veel te lang

Het is nu al een maand geleden dat een openbaar debat in de gemeenteraad over de relatie van de gemeente Best met haar burgemeester, Anton van Aert, ‘voor onbepaalde tijd’ werd uitgesteld. De heer Van Aert is, zo bleek later dan gewenst, met ziekteverlof. De hoop die cultuurwethouder John Verheijen, optredend als locoburgemeester bij de officiĆ«le opening van Cultuurspoor/Cultuurbank uitsprak, dat Van Aert spoedig op zijn post zou terugkeren, bleek twee dagen later al ijdel. De burgemeester is ‘aangedaan’ door de commotie die is ontstaan doordat hij, tegen de uitdrukkelijke wens van de raad plus de desbetreffende bepaling in de gemeentewet in, tijdens zijn volledige eerste ambtstermijn niet als ingezetene van Best is ingeschreven en blijft ‘voor onbepaalde tijd’ thuis zitten. Hij mijdt elk contact .
Dit duurt allemaal veel te lang. Onder de burgerij van Best heerst verwarring. Aan de ene kant blijkt uit ingezonden stukken in diverse bladen dat de mensen de situatie ofwel niet begrijpen, ofwel de burgemeester het rijden van een scheve schaats verwijten. Anderen vinden het maar een storm in een glas water en spreken hem bemoedigend toe.
Het is moeilijk, op dit moment in te schatten, of er nog een kans bestaat dat de heer Van Aert zijn ambtstermijn (die nog een jaar zou lopen) afmaakt. Over twee weken is de eerstvolgende raadsvergadering. De agenda is nog niet bekend. Vanavond komt het Presidium (fractievoorzitters) bijeen; mogelijk levert dat de informatie op waarnaar iedereen uitkijkt.
Een ding is wel zeker, het moet gedaan zijn met de achterkamertjespolitiek die tot dusver de hele affaire kenmerkt.

donderdag 14 september 2017

Toch maar weer eens: ‘Boeven van weleer’

Die discussie over omstreden helden uit het verleden duurt intussen al meer dan tien jaar, om precies te zijn sinds de uitglijder van toenmalige premier Balkenende over VOC-mentaliteit. Van het een kwam het ander. In Hoorn is het gewraakte standbeeld van J.P. Coen daarna, na veel gekissebis, voorzien van een verklarende, respectievelijk relativerende tekst. Een keurige oplossing. Nu nog de naar hem genoemde tunnel? Ik zou zeggen, ach nee, laat maar.

Want ik ben het eens met degenen die vinden dat je de geschiedenis niet moet uitwissen. Dan kunnen we wel aan de gang blijven. Ook als het gaat over Willem van Oranje en zijn nazaten. En ik weet zeker dat er mensen zijn die vinden dat een Prins Bernhardlaan niet hoeft.

Zes jaar geleden alweer schreef ik een stukje over hetzelfde onderwerp: Boeven van weleer. Daarin ging het over onder anderen de aanvoerder van de Watergeuzen in de Tachtigjarige Oorlog, de Limburger Willem II van der Marck, heer van Lumey  bijgenaamd Het Everzwijn, vooral bekend als de veroveraar van Den Briel op 1 april 1572 , tevens verantwoordelijk voor de moord op 19 monniken uit Gorcum. Ja, het was vooral een godsdienstoorlog.

Merkwaardige samenloop: een protestants-christelijke basisschool in Best (gemeente, doe eens iets aan die overzichtskaart op de website, want die is uit het jaar nul), die school dus is gevestigd aan de Lumeystraat. Ik heb destijds het onderwijsteam van de school voorgesteld, de leerlingen, eventueel samen met de Bestse schrijver van historische jeugdromans Rob Ruggenberg, eens bij te praten over de man naar wie ‘hun straat’ is genoemd. Dat vonden ze wel een aardig idee en ze zouden het in de groep gooien. Nooit meer iets van gehoord.