donderdag 21 mei 2015

Verkeersellende meestal gevolg woest rijgedrag

Ze krijgen het er bij mij niet in, dat al die verkeersellende – infarct is daarbij een ‘geliefd’ woord – altijd te wijten is aan de kwaliteit, de breedte, het profiel van de weg.

Onlangs ging het over de bomen langs de 80 km-wegen, waar meer dan 80 procent van de verkeersongevallen gebeuren. Zijn zij de oorzaak? Natuurlijk niet, het is de weggebruiker die geen rekening met die bomen houdt.

De A67 tussen Venlo en Eindhoven, moet natuurlijk onmiddellijk van extra rijstroken worden voorzien, want de breedte van die weg staat in geen enkele verhouding tot de vrachtwagenfiles die zich daar op voortbewegen. De fratsen waartoe de ‘burger’ autobestuurder hierdoor wordt geprikkeld even terzijde latend, bij het rijgedrag van de gemiddelde (buitenlandse?) vrachtautochauffeur valt op z’n zachtst gezegd wel een vraagteken te zetten. Inclusief de factor leuk elektronisch speelgoed.

Op de Antwerpse Ring van hetzelfde laken een pak en dat geldt ook voor de aanloop daar naartoe, de E19, ofwel de A16 tussen Breda en de Belgische grens. Chaotische toestanden.

De rotzooi op de A67 is nog even gebruikt om de noodzaak van voltooiing van de Eindhovense wegenruit ‘aan te tonen’, maar het zal duidelijk zijn dat de tegenstanders van nieuw asfalt in het Dommeldal daar niet zijn ingetrapt. En gelukkig ook niet de politiek, zodat de hiervoor gereserveerde miljoenen kunnen worden aangewend voor de verbetering van de A67.


En verder denk ik, het kan lastig zijn maar doe vooral normaal.

woensdag 20 mei 2015

Mietje Bel

Iedereen mag rustig blijven bellen, whatsappen en z’n favoriete muziekjes (met koptelefoon op) beluisteren op de fiets, vindt verkeersminister Melanie Schultz. Mietje Bel. Want het is ‘toch niet te handhaven’. Wat een k*targument.

Het wachten is op een rechter die bij ernstige accidenten (een omaatje wordt in d’r kruis gefietst, een automobilist, in conflict met een fietser altijd nat, botst in een 30 km-zone) vast stelt dat de bellende knul of meid ‘het verkeer ernstig in gevaar heeft gebracht’ Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994, juridische taal, die die iedere Nederlander geacht wordt te begrijpen: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt (kan worden) veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt (kan worden) gehinderd. 

Schaf nu meteen ook maar de verplichting tot het voeren van een deugdelijke verlichting af. Immers, is niet te handhaven…eh…wordt toch niet aangepakt. En blijf maar lekker door rood fietsen. Is toch niet te handhaven, lees: politieduo in blauwgestreept autootje kijkt ‘toevallig’ de andere kant uit.

Het ‘liberale’ standpunt van Mietje Bel is de kroon op het populisme.

vrijdag 15 mei 2015

Garen op de klos

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), overwegen de leden – de gemeenten dus – BOA’s (Bijzondere Opsporingsambtenaren) in te zetten, teneinde boetes te incasseren voor kleine verkeersovertredingen, zoals het rijden door rood licht (wat je maar klein noemt) en het zonder licht fietsen in het donker. De politie zou daar niet aan toekomen.

Het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten: de gemeenten kunnen in de huidige omstandigheden wel wat extra inkomsten gebruiken. Garen op de klos.

Laat ik nou al ‘n tijdje rondlopen met het voornemen, de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer te benaderen met de vraag of ze nog wel wat meer doet dan flauwekul-spandoeken ophangen met teksten als ‘De scholen zijn weer begonnen’. Drijfveer: het zonder meer tekort schieten van de politie, die desgevraagd flauwekul-argumenten aanvoert voor het niet-controleren of helemaal niet reageert op de melding van wantoestanden.


Benieuwd wat Best doet, want daar is het fietsgedrag van scholieren geheid een probleem.

dinsdag 12 mei 2015

Busvervoer op de helling

Op de opiniepagina van het Eindhovens Dagblad van dinsdag 12 mei staat een in meer dan één opzicht behartenswaardig stuk. Interessant in de eerste plaats omdat het mogelijk is gebleken dat de raadsfracties in de regio Eindhoven-Helmond van een landelijke politieke partij – D66 – in staat zijn gebleken, elkaar te vinden in het toekomstgericht denken over een belangrijk onderwerp, namelijk het busvervoer.

De buslijnen in de regio staan momenteel, althans behoren dat te zijn, in het middelpunt van de belangstelling, nu de provincie binnenkort dit onderdeel van het openbaar vervoer in Zuidoost Brabant opnieuw gaat aanbesteden, aan de hand van een door haar samengesteld eisenpakket. De nieuwe dienstregelingen zullen pas in december 2016 van kracht worden, dus er is nog tijd, aan die eisen te sleutelen.

Gestuurd door de actuele situatie – lege bussen, mede als gevolg van dienstregelingen die slecht aansluiten op de behoeften van de inwoners, veranderingen in (lees: bezuinigingen op) het vervoer van scholieren, vernieuwing van de wegenstructuur en bedrijfseconomische ontwikkelingen – zijn de dames en heren politici eindelijk eens gaan nadenken. En het resultaat van dit brainstormen mag er best wezen.

'Busvervoer in de regio moet 'n stuk innovatiever' staat boven het artikel. Daarvoor moet de aanbesteding van dat vervoer worden aangegrepen om een reeks proeven – hier duikt het blijkbaar onvermijdelijke woord pilot op – te nemen met zogenaamd vraaggestuurd vervoer. Ik citeer de 
D66-ers: 'Slimme opties moeten voor een optimale invulling zorgen voor bij voorbeeld woon-werkverkeer, ziekenhuisbezoek en recreatie.'

De raadsfracties denken bij voorbeeld voor de westkant van Eindhoven aan een buslijn Best-Eindhoven Airport – Veldhoven. Volgens hen een ideale lijn om samen met bedrijven als ASML, Philips Healthcare, Eindhoven Airport, de nieuwe bedrijven op Brainport Innovatie Campus, Máxima Medisch Centrum en Legerplaats Oirschot naar behoeftes aan openbaar vervoer te kijken.

Andere suggesties zijn ontleend aan de praktijk in regio's als Boston en Helsinki, waar men gebruik maakt van kleinere bussen, functionerend naar via smartphones aangegeven reizigersbehoeften. De nieuwe zorgtaken van de gemeenten zouden ook uitgangspunt kunnen zijn voor het in het leven roepen van doelgroepenvervoer. Het staat of valt allemaal met het al dan niet bereid zijn van de nieuwe vervoerder samen te werken met het bedrijfsleven en met diverse instellingen, teneinde nieuwe vormen te ontwikkelen. Hier liggen dan de maatstaven die volgens D66 bij de aanbesteding van het nieuwe busvervoer een rol zouden moeten spelen.

Een goed doordacht discussiestuk, lijkt mij, dat poogt een einde te maken aan het ondoorzichtige gewinkel van busmaatschappijen, ook in de loop van de concessieperiode, met lijnen in stad en buitengebied. Ik mis maar één, volgens mij onverbrekelijk, verband: dat met het opereren van het spoor. Ik denk dat men bij innovaties van het busvervoer niet om de NS en haar visie op de toekomst heen kan. Moet er echt, naast Best, een voorstadstation Acht komen voor een snellere reizigersverbinding met Airport? Is het, zeker als je het idee van D66 volgt voor een 'westlijn' van Best via de luchthaven naar Veldhoven, niet voor de hand liggend dat dan ook de intercity's weer in Best stoppen?

Als het over de bediening door de NS van Brabant gaat, is er voor de regionale overheden nog heel wat werk aan de winkel.

(Gesproken column, Omroep Best, 13.05.2015, 18:10 uur)

donderdag 7 mei 2015

Fuck wie dan ook

Met de kreet Fuck de koning, die momenteel trendy is onder meer in de sociale media, ben ik gauw klaar. Het is een variant op een grof statement, overgewaaid uit de VS en niet alleen aldaar te pas en te onpas in gebruik. Straattaal. Net als Kutmarokkanen.

Maar goed, of niet, het is een ten onzent weer eens opgedoken politieke verklaring van republikeins gezinden die niet gericht is tegen de persoon van Willem Alexander en/of koningin Máxima, maar tegen het systeem van de monarchie.  Mag dus. Vrije meningsuiting, desgevraagd volmondig erkend in de zin van ‘ze doen maar’ door W.A. himself. Vervolging is derhalve ongrondwettig, behalve natuurlijk als het gaat om zoiets als het bekladden van het Paleis op de Dam.

Fuck. Zo weet ik er nog wel ´n paar. Als deze trend doorzet dan krijgen we vroeg of laat fuck de gemeenteraad. Hoe kom ik erop? Nou, er zijn bij voorbeeld best wel redenen te bedenken, de Bestse volksvertegenwoordiging de oren te wassen. Al is het alleen maar om haar kennelijke onvermogen naar de burger te luisteren.

Een nieuwe correspondent van het Eindhovens Dagblad wandelde dezer dagen door de in reconstructie verkerende Hoofdstraat, zag dat het tot dusver goed gaat, maar stelde een tegenstrijdigheid vast tussen het nieuwe, vooral voetgangersvriendelijke profiel van die straat en het autoverkeer. Onrustig en zelfs gevaarlijk. De krant peilde ook wat meningen. Dat veel publiek voorstander is van het verwijderen van de auto, is eigenlijk geen nieuws. Maar ik was toch wel verrast dat ook aan de Hoofdstraat gevestigde ondernemers die mening zijn toegedaan.

De krant kreeg van de gemeente te horen dat handhaving van het autoverkeer in dit deel van het centrum overeenkomstig de wens van de raad is. Als dit waar is, dan zou die  raad slecht naar de burger luisteren. Maar het is slechts gedeeltelijk waar. Snuffelen op de website van de gemeente levert weinig meer op dan dat de gemeente vooralsnog in heeft gekozen voor een ‘autoluwe’ Hoofdstraat. Ik kan dat nuanceren door vast te stellen dat een meerderheid van die raad er zo over denkt, maar dat er wel degelijk leden zijn die de auto daar helemaal weg willen hebben.

De tijd zal leren, of de raad uiteindelijk tot de conclusie zal komen dat de keuze voor een ‘autoluwe’ Hoofdstraat een farce is, omdat hiermee de bereidheid van de automobilist, een straatje om te rijden, wordt overschat.

In een interview met wethouder Marc van Schuppen over de herontwikkeling van het Bestse centrum in Groeiend Best, dat zich vooral onderscheidde door een overmatige hoeveelheid gebakken lucht, las ik iets over bebouwing van het Raadhuisplein aan de kant van de Hoofdstraat, waarbij voorzien is in een….ondergrondse parkeergarage. Als die maar geen publieke functie krijgt, want daarmee zou – fuck -  het paard al helemaal achter de wagen worden gespannen.

dinsdag 5 mei 2015

Mediaoverzicht en gemakzucht van de radio

Waar ik eigenlijk een bloedhekel aan heb, is het zogenaamde mediaoverzicht van Radio 1. Makkelijk, zo mis je als nieuwsmedium nooit iets, suggereer je compleetheid. De kranten vinden het wel mooi. Het zijn immers aandachttrekkers. Maar als luisteraar voel ik me gepiepeld.

Degene die de kranten doorneemt, online denk ik zo (kan ik intussen ook) lijkt wel het meisje voor halve dagen, om het maar eens ouwerwets uit te drukken; het gebeurt op een nogal slordige onprofessionele manier. De interesse lijkt ver weg.

Soms is er sprake van regelrechte uitglijers, als van een nogal opzienbarend bericht, dat schreeuwt om uitdieping, rats boem even de inleiding de ether in wordt geslingerd, waarbij de luisteraar aan zijn lot wordt overgelaten.

Een sterk voorbeeld lijkt mij de opening van De Telegraaf van 4 mei: ‘Dodelijk gif in vliegtuig’. Volgens dat bericht is er nu hard bewijs dat de luchtverversing in vliegtuigen de gezondheid van personeel bedreigt en zelfs een dodelijke uitwerking kan hebben. Een en ander blijkt uit onderzoeken van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.


Let wel, het is in  de krant een redelijk compleet bericht, maar het wordt op de radio zo maar even luchtig geciteerd, met als afsluiting ‘risico van doodziek te worden en zelfs te sterven’. Ik vind dat dat niet kan, dat je de luisteraar niet op zo’n manier het bos instuurt onder het motto ‘léés die krant maar’.

zaterdag 2 mei 2015

Fopspeen voor Groningen

Hans Alders is baas geworden van een nieuwe rijksdienst: Nationaal Coördinator Groningen. Max van den Berg – commissaris van de koning – blij. Peter den Oudsten, – burgemeester van de stad Groningen – blij. De laatste liet zelfs enthousiast weten, dat er met de aanstelling van Alders wat betreft de aanpak van het gasbevingsprobleem ‘nu écht iets op gang komt’. Wat een naïviteit.

Ze zouden daar in het noorden toch eigenlijk beter moeten weten. Banenverzamelaar Alders was immers eerder CdK in het Groningse en heeft zich verder ontwikkeld tot specialist in het zoet houden van ongeruste burgers aan vergadertafels die naar hem zijn genoemd: de Alderstafels, waaraan wordt gebrainstormd over onder meer  het zogenaamd in toom houden van Eindhoven Airport en andere vliegvelden. Ook heeft hij sinds vorig jaar een vinger in de pap bij ProRail, de afsplitsing van de NS die ons de afgelopen tien jaar alleen maar ellende heeft gebracht. Daar is sinds zijn aantreden niks in veranderd en dat valt van zijn toedoen ook niet te verwachten.

Alders heeft zich gespecialiseerd in de o zo vlotte, vooral nietszeggende babbel, waarmee inderdaad critici van het overheidsbeleid worden zoet gehouden en vervolgens het bos in gestuurd.

Hans Alders is een fopspeen, niet uitgevonden maar wel uit het schap gehaald door gasminister Henk Kamp.