dinsdag 28 november 2017

Einde politieke poppenkast?

Komt er nu een einde aan de politieke poppenkast rond de Bestse burgemeester Anton van Aert? Dat is volgens mij pas het geval, zodra de gemeenteraad de procedure in gang heeft gezet naar de benoeming van een opvolger per 1 september 2018. Dat is belangrijker dan de vraag, wanneer de heer Van Aert terugkeert om het restant van zijn eerste ambtstermijn van negen maanden vol te maken. En, raad, bepaal dan meteen even, hoe voortaan om te gaan met dat vermaledijde artikel 71 van de gemeentewet, dat de woonplaats van de burgemeester regelt.

Want waren de reacties van de fracties in de openbare vergadering van maandag over het onderwerp tamelijk voorspelbaar,  schokkend vond ik de mededeling van Jongerenpartij JO dat in 2012 een ‘goeie tegenkandidaat’ voor het burgemeesterschap moest afhaken, omdat hij/zij niet uit de voeten kon met de onwrikbare eis van de raad dat men zich in Best moest laten inschrijven. Lekte JO hier uit de Vertrouwenscommissie? Het zij zo, wee degene die daarover nu weer in de kramp schiet.

De VVD constateerde dat ‘de media soms verhelderend, soms verwarrend’ te werk waren gegaan, daarbij de reguliere ‘pers’ en de sociale media op één hoop gooiend. De belangstelling voor deze raadsvergadering was opvallend gering en dat verbaast me eigenlijk niet: er is in die media – tot zelfs op buurtapps – heftig op de kwestie gereageerd, waaraan ik de indruk heb overgehouden dat de doorsnee ingezetene niet bereid was, zich echt in de in en outs te verdiepen. Aan de reguliere media heeft dat in elk geval niet gelegen, eerder aan het gebrek aan transparantie van het gemeentebestuur.

Overigens kan de burger zich ook verbazen over de afwezigheid, maandagavond, van het merendeel van de wethouders. Het kan zijn dat het hun portefeuilles niet raakte, maar voor een raadsdebat over hun collegevoorzitter mag van hen toch wel enige belangstelling worden verwacht?

En ronduit lachwekkend vond ik de reactie van de PvdA, die meende, te kunnen volstaan met de afwezige burgemeester met jij en jou bemoedigend toe te spreken, als was het op een partijcongres. Inhoudelijk stelde dit betoog niets voor, zomin als dat van pakweg een halfjaar geleden, toen na een ‘liefdesaffaire’ binnen het college gauw even voor ‘n half jaar een nieuwe PvdA-wethouder moest worden benoemd.

vrijdag 24 november 2017

Bond Bescherming Tere Kinderzielen

De (cyber)wereld hangt van gekkigheid aan elkaar, dus waarom niet geopteerd voor een Bond ter Bescherming van Tere Kinderzielen (BBTK)?

Videoprovider YouTube is bezig de boel te ontdoen van misselijk makende filmpjes, waarin kinderen worden mishandeld of geschoffeerd. Prettige gedachte, maar we zijn er nog lang niet. Neem nou de Britse advocaat Sarah Hall (@Hallmeister), die haar twee jonge zonen een confrontatie wil besparen met de prins die de slapende Doornroosje wakker kust. Reguliere media zijn er op gesprongen als een bok op de haverkist – een structureel verschijnsel, gevoed door de angst, door de concurrentie te worden gepasseerd.

Een bericht op NOS.nl over het bezwerende vingertje van de Engelse moeder leidde tot een variatie van reacties op Twitter, van regelrechte woede-uitbarstingen als EN NU IS HET VERDOMME GENOEG! tot milde spot: een plaatje van Holle Bolle Gijs in de Efteling met de toevoeging ‘Dit kan gewoon niet meer anno 2017’.

Nauwelijks lijken we voorlopig verlost van het gegil over Zwarte Piet (het radioprogramma Nachtzuster verklaarde deze week ZP tot verboden gebied) of er is wel weer iemand die iets vindt, om de MeToo-discussie aan te zwengelen. Om maar even in de sprookjessfeer te blijven, ga eens lekker spitten in de oerversies van de gebroeders Grimm, dan ben je nog járen bezig. Van de Reus van Klein Duimpje (‘Ik ruik menschenvleesch’) tot de kindermishandeling in Hans en Grietje.

En over zoenen gesproken, op YouTube vind je een Top 25 Best Disney Kisses 1937-2015. Laat maar fijn staan.

woensdag 15 november 2017

Russen en boeven

Gaan de Russen zich bemoeien met onze raadsverkiezingen in maart volgend jaar? Dringen tegelijkertijd figuren uit het criminele circuit onze plaatselijke politiek binnen? Of zijn dit complottheorieën, waarbij je je schouders moet ophalen?
Wat die criminelen  betreft, houd ik het voorlopig op koudwatervrees. De politieke partijen zijn er immers zelf bij – ik bedoel niet bij de criminelen, maar niemand komt tegenwoordig op het pluche zonder gedegen screening. En ons kent ons, toch? Of vergis ik me en hoor ik daar hoongelach? Nogal wat vraagtekens, geef ik toe.

Over de Russische invloed hebben diverse kamerleden hun zegje gedaan. Volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) willen de Russen niet een bepaalde kandidaat of partij helpen, maar gaat het om het verstoren van westerse democratieën. Sharon Gesthuizen van de SP waarschuwt: ‘Als politicus ben je interessanter om te hacken dan wie dan ook.’ Trouwens, ‘iedereen die een belang heeft, kun je verdenken,’ voegt zij er aan toe, waarmee we weer terug zijn bij de boeven onder ons.

Volgens de website van RTL Nieuws wil D66 dat Google actie onderneemt tegen de daar illegaal genoemde Russische website DocPlayer. Een of andere wizzkid zou tonnen verdienen met het stiekem copiëren van documenten van duizenden nietsvermoedende Nederlanders. Hoe, staat er natuurlijk niet bij. Wel krijg je van RTL een venstertje, waarin je je naam kan tikken om via de zoekfunctie van Google na te gaan wat DocPLayer van jou heeft opgeslagen. Nou, wat mij betreft is het lachen geblazen. Zo onnozel zijn de opgedoken onderwerpen. Maar ja, wie ben ik? Hoogstens een bemoeial.

Bij het invoeren van een willekeurige gemeentenaam wordt het al griezeliger. Temeer daar in de marge ‘vergelijkbare documenten’ worden weergegeven. Zodoende kwam ik bij het concept van een openbare besluitenlijst van b en w van de gemeente Heeze-Leende. Concept betekent, nog niet openbaar! Hoe is DocPlayer daar aangekomen?

Overigens stond onder de zoekresultaten van Google de volgende zin: ‘Sommige resultaten zijn mogelijk verwijderd op grond van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.’

Ze zijn ermee bezig.

vrijdag 10 november 2017

Wie gooit in Best de boel weer open?

Wie gooit in Best de boel weer open? Niet coalitiepartij Best Open, want die kan voortaan beter Best Potjedicht heten, als je ziet hoe die haar beginsel van jaren terug keer op keer verloochent. D66 dan? Dat is zó jaren zestig hè, al waren de idealen van Hans van Mierlo c.s. voor die tijd lang niet mis.
Een fraai staaltje van geheimzinnigdoenerij spreidt nu weer D66-wethouder Peet van de Loo ten toon in een interviewtje door het Eindhovens Dagblad over het niet doorgaan van haar lumineuze plannetje het Eindhovense lichtfestival Glow naar Best uit te breiden. Van de Loo zegt dat zij haar onderhandelingen met de organisatie heeft gestaakt omdat die steeds meer eisen ging stellen. ‘Eerst kwamen ze met een prijskaartje van bedrag X, toen gingen we doorpraten en werd de prijs verdubbeld.’
Waarom niet gewoon die bedragen genoemd? Wat is dat toch voor gewoonte in het plaatselijk bestuur van Best om over van alles geheimzinnig te doen tegenover de ingezetenen, voortdurend te rommelen in achterkamertjes of een openbaar debat over een belangrijke zaak, zonder opgaaf van redenen voor onbepaalde tijd uit te stellen?
Deze zittingsperiode van de gemeenteraad en het college van B en W gaat niet de analen in als een van de interessantste en meest effectieve in de recente geschiedenis. Wie probeert daar tegen de komende verkiezingen de bijl in te zetten?  Als het maar niet om de macht gaat, want macht corrumpeert hè?

maandag 6 november 2017

‘Elfstedentocht, ha!’

Ooit kwamen de Hollandse media – De Telegraaf voorop – al in het geweer, als het ‘n paar graden onder nul was: Elfstedentocht? Nu, op 6 november, na een helder nachtje, wat frisjes, is het al raak.

Worden de Friezen er niet koud of warm van, die generalisatie gaat – zelfs al zwijgt als steeds de bron der bronnen, de Leeuwarder Courant – absoluut niet meer op. Want de hoogst eigen weerman Piet Paulusma weet het zeker: ‘We krijgen een strenge winter en wellicht een Elfstedentocht.’ Eerder had de, zijn roem naar de kop gestegen BN-er zich heel wat voorzichtiger uitgedrukt. Zijn weerwoord op de ‘pessimisten van nooit meer’ luidde: ‘Binnen acht jaar.’ In statistische zin, ondanks die vermaledijde opwarming, een risicoloze uitlating.

Hou het maar op de Fries Gerrit Hiemstra. Die gaat echt niet af op de enorme hoeveelheid eikels, waarmee ik overigens niet beweer dat PP dat wel doet. Een kind kan letterlijk weten dat PP bakerpraat verkoopt. NPO Radio 1 belde vannacht een jongen op, die van het weer zijn hobby maakt en die zei: dat kan je zover vooruit helemaal niet voorspellen. Horen we het eens van een ander.

De Nieuws BV, eveneens Radio 1, was er vanmiddag nog niet klaar mee. Daar werd de tocht alvast gepland op 15 januari. Dus gauw ook maar even Sven Kramer gebeld. Doe je mee? Sven: Nee, nee, nee.

Kous af. En schaatsen lekker in hun vet laten liggen.

Onafhankelijke journalisten

Onlangs las ik een stukje van iemand die vond dat het onder de Haagse kaasstolp tussen bewindslieden en parlementaire journalisten wat al te amicaal toeging. Hi Mark. Een reden temeer, dunkt me, voor de media, de stal zo nu en dan te verversen. Want afstand moet er blijven. De RVD heeft dat jaren geleden al ingezien, toen ze de wekelijkse persconferentie van de Minister President van het zuiphol Nieuwspoort verplaatste naar een ruimte op diens departement – rijkslogo op de achtergrond.
Nachtradio is in Nederland gelukkig niet altijd een gelegenheid voor verondersteld aanstormend talent om ‘n beetje met het medium te stoeien, gebruik makend van de animo onder slapelozen om aan de telefoon hun meninkjes ten beste te geven. Hoi hoi, bedankt voor uw belletje. Voorbeeld van uitzondering: Nooit meer slapen van de vpro, al kan ik de omroep om die elitaire titel, want ontleend aan Willem Frederik Hermans, wel uitkotsen. (Voor bijna een miljoen Nederlanders is slapeloosheid een ziekmakend probleem.)
Maar goed, er zijn dus uitzonderingen. Zo hoorde ik vannacht een diep gravende reportage over de volledig intacte museumwaardige werkkamer van wijlen Harry Mulisch in Amsterdam, inclusief interview met diens weduwe Kitty. Daarin draafde een vergeten boekrecensent van de Volkskrant op, die met smaak wist te vertellen, hoe hij met de chef cultuur van dat blad, mitsgaders Harrie, ‘n keer ladderzat was geworden. Ben ik terug bij m’n uitgangspunt. Ouwe jongens krentenbrood is overal.

zaterdag 4 november 2017

Alweer ‘n privékwestie

Het stikt tegenwoordig van de mensen in een openbaar ambt met een privékwestie. Is daar de burgemeester van Helmond, die ruzie heeft met haar buren. De burgemeester van Best, die de gemeenteraad voor het lapje heeft gehouden door zich niet in het plaatselijke bevolkingsregister te laten inschrijven en nu al bijna een half jaar buiten functie is zonder dat er uitzicht is op een klare hemel. En dan nu de kersverse minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, die zich binnenkort wegens ‘misdragingen als advocaat’ – aldus de parlementaire redactie van AD/R Nieuwsmedia - voor de Raad van Discipline van zijn beroepsgroep zal moeten verantwoorden.

Grapperhaus zou bij zijn optreden in een arbeidsconflict de rechter ‘essentiële informatie’ hebben onthouden.

In alle hier genoemde gevallen geldt – niet alleen volgens mij – de ongeschreven wet dat ambtsdragers als aangeduid zich moeten realiseren dat zij zich ‘in een glazen huis’  bevinden, met andere woorden dat zij ook privé van onbesproken gedrag moeten zijn. En inderdaad, de heer Grapperhaus heeft zich dat terdege gerealiseerd bij zijn ‘sollicitatiegesprek’ met kabinetsformateur Marc Rutte. Hij heeft Rutte de tegen hem lopende aanklacht gemeld en die is daar overheen gestapt. Een akkevietje?

En weer is het de burger die zich afvraagt, kan dat allemaal zo maar? Of is die burger langzamerhand murw geworden van ‘de kleine en grote affaires’, die inherent zijn aan de maatschappij waarin wij tegenwoordig moeten leven?