vrijdag 26 november 2010

Mottig draagvlak

eindhoven_airport

Hoeveel zou Eindhoven Airport betaald hebben voor dat flutonderzoek van het Amsterdamse Trendbox naar het draagvlak in de regio Zuidoost Brabant voor drastische uitbreiding van z’n activiteiten? Een onderzoek dat uiteraard volledig in de kraam van EA past. Een vaste aanneemsom? Op de Amsterdamse Zuidas (op een steenworp waarvan Trendbox gevestigd is) tellen ze in billable hours ├á 100 euro. Kijk voor een achtergrondkijkje in dat wereldje van zich snel wanende jongens en hockeymeisjes eens op het weblog ZoZuidAs, gedreven door drie jonge vrouwen met een speldenkussen.

Stel, je loopt argeloos in Best door het winkelcentrum De Boterhoek en iemand steekt tegenover je, na de nodige plichtplegingen inclusief mededeling dat het maar 5 minuten van je tijd kost, het volgende verhaal af:

Onlangs heeft de commissie Alders een advies aan de regering uitgebracht om de burgerluchtvaart op Eindhoven Airport te laten groeien. In het kort komt het advies erop neer om het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport de komende jaren te laten toenemen tot uiteindelijk tweemaal zoveel en om de openingstijden van de luchthaven te verruimen, namelijk van 7 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds. Dit geldt ook in de weekends. Daartegenover komt een pakket aan hinderbeperkende en duurzaamheidsmaatregelen te staan, zoals een stillere wijze van aanvliegen door toestellen en CO2 reductie op de luchthaven.

Vraagt de straatinterviewer van Trendbox vervolgens: Bent u bekend met dit advies?

Eh….  (Zou ik tenminste zeggen.) Duurzaamheidsmaatregelen? CO2 reductie?

Maar je kunt voor een reactie, om te beginnen, kiezen uit drie mogelijkheden: 1. Geheel op de hoogte van dit advies. 2. Enigszins op de hoogte van dit advies. 3. Niet op de hoogte van dit advies. En vervolgens willen ze natuurlijk weten, in hoeverre je deze groei van Eindhoven Airport acceptabel vindt, of helemaal niet.

Ga d’r maar aan staan.

In Best zijn 167 van de 29.000 inwoners niet doorgelopen na inleidende zinnen als ‘wij zijn momenteel met een onafhankelijk onderzoek bezig over deze regio’ (airport werd daar niet bij genoemd). Van die 167 vindt de meerderheid de groei van de luchthaven, zij het onder voorwaarden, acceptabel. Het rapport maakt daar ‘de meerderheid van de inwoners van Best’ van en voegt er aan toe dat ‘ruim twee op de tien omwonenden’ tegen is.

Dit face-to-face-veldwerk is ook uitgevoerd in Eindhoven, Oirschot, Veldhoven, Eersel, Son en Breugel en Sint-Oedenrode, waarbij steeds minimaal 150 personen van 16 jaar en ouder zijn ondervraagd. Op basis van de uitkomsten meent Trendbox te kunnen stellen dat ‘de onderhavige rapportage de mening van de gehele regio, alsmede de individuele gemeentes’ betreft. Elfhonderd winkelende mensen hebben eventjes aangegeven hoe pakweg 300.000 bewoners erover denken.

Uit ingezonden stukken in het Eindhovens Dagblad, ontstaat de indruk, dat behalve Trendbox en Eindhoven Airport nauwelijks iemand in het waarheidsgehalte van dat met foto’s van Amsterdam Arena en de Haagse Passage ge├»llustreerde rapport gelooft. In Sint-Oedenrde, dat gedeeltelijk in de aanvliegroute ligt, is inmiddels een handtekeningenactie tegen uitbreiding van de luchthaven gestart.

Als er in de regio Zuidoost Brabant een draagvlak is, dan is het maar een mottig draagvlak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten