donderdag 25 februari 2010

Wilders weet al hoe overwinning ruikt

M.Breedveld twittert, dat Geert Wilders zou hebben gezegd: 'Er hangt de geur van overwinning in Almere.'

DE geur van overwinning, niet EEN (onbestemde) geur.

Wilders zou dus zeker weten, hoe overwinning ruikt.

Naar bier, zoals op die amateurkiek van de eerste overwinning van D66 in 1967? Naar zweet? Nee dat zweemt naar angst en verlies. Rozen? Te veel PvdA. Zoet? Nee dat ook niet, is eerder een smaak.

Ik kom er niet uit. Alleen Wilders weet hoe overwinning ruikt. Hij heeft er kennelijk een neus voor.

Als het maar niet de geur van verrotting is. Verrotting van de democratie.


(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

dinsdag 23 februari 2010

Gelukkig hoeft Jan B. geen kind te krijgen

Zou Jan Blokker,82 en een halve mensenleeftijd eerste columnist van de Volkskrant, zich veroordeeld voelen, nu hij nog 'slechts' nrc.next tot podium heeft?

Die vraag kan hij alleen zelf beantwoorden. Maar ik ben er wel nieuwsgierig naar, nu columniste Aaf Brandt Corstius, voornamelijk geafficheerd als 'de dochter van', haar ruil van nrc.next tegen de Volkskrant op de showpagina van dat blad als volgt motiveert: ‘Ik vind het heel leuk om voor nrc.next te schrijven, maar ik kreeg het gevoel dat ik ouder werd dan de doelgroep; dat dit eindig was. Toen ik begon was ik 30, nu ben ik bijna 35, ben ik moeder geworden en heb ik een huis gekocht. Dat past misschien allemaal niet zo goed bij next.’

Gelukkig hoeft Jan Blokker zijn comptabiliteit met nrc.next niet te bewijzen door een verjongingskuur laat staan door een kind te krijgen.

(Terug)naar hhBest.nl

zondag 21 februari 2010

Niks gatenkaas

Het Eindhovens Dagblad hoeft een publicatie over het gedwongen ontslag van een werkneemster van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) niet uit zijn digitale archief te verwijderen.

Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam in kort geding bepaald. Het ED had er volgens het door de vrouw gestelde verzoek ook voor moeten zorgen dat Google dat bericht niet meer zou kunnen vinden. Ze vreesde de nadelen bij sollicitaties.

De hoofdredactie van het ED natuurlijk blij: 'Als de eis was toegewe­zen, was het hek van de dam ge­weest. Dan zouden digitale archie­ven verworden tot gatenkaasarchie­ven.'

Het is goed dat deze gerechtelijke procedure er was, want het gaat natuurlijk om het principe. Maar heeft de uitspraak van de rechter ook praktische waarde? Ik denk het niet. De ex-werkneemster had haar eis net zo goed achterwege kunnen laten. Wat eenmaal op het internet staat, op welke plaats dan ook, is daarvan niet meer te verwijderen en zal altijd weer, waar dan ook, door Google (trouwens niet de enige zoekmachine) worden gevonden.

Trouwens, ook de papieren krant is 'eeuwig' in die zin dat ze ter raadpleging door het nageslacht in de Koninklijke Bibliotheek wordt opgeslagen en is het niet daar dan wel elders (in regionale archieven) op microfiche gezet en/of gedigitaliseerd.

Niks gatenkaas maar een kort geding voor de vaak.

(Terug)naar hhBest.nl

zaterdag 20 februari 2010

Complete afgang Publieke Omroep

Toen ik vanmorgen de radio aanzette hoorde ik 'Lekker Weg' en tegelijkertijd las ik op het internet de volgende Tweets:

Andries Knevel (EO): 'O wat baal ik.'

Maurice de Hond: 'Jij denkt dat je baalt. Wat denk je dan van Pauw & Witteman?'

Dit slaat natuurlijk op het 'nog net missen' van het, om het maar eens grondwettelijk te zeggen, moment suprême ofwel het finest hour van Balkenende.

Maar was de Publieke Omroep gisteravond wel alert geweest?
Nee. De winnaars waren Twitter, in samenwerking met Frits Wester en zijn RTL4 en in een bepaald stadium BNR. Wester beloofde op een gegeven moment: 'Als ik iets weet, krijgen jullie het als eerste'.

Golven van kritiek kreeg de P.O. op Twitter over zich heen. Op (alweer) de hegemonie van de sport op Radio 1, op de saai pratende hoofden van NOVA over de dreiging, zonder dat ook maar één keer (zegt men, want ik was in het buitenland aangewezen op zogenaamde streaming media) de camera te richten op de plek waar het zich afspeelde en waar de parlementaire journalisten stonden te kleumen, het Binnenhof. Van 'Het Oog' moesten we het ook niet hebben, laat staan van de NCRV na middernacht, waar iemand zijn hobby Casa Luna ging uitoefenen.

De woede op Twitter, waar heel wat mensen samen komen die er toe doen (dat heb je bij de inrichting van je account zelf in de hand), was algemeen. Uiteindelijk voldeed RTL4 aan het verzoek, de berichtgeving van Wester te gaan streamen. Helaas kon mijn bandbreedte dat niet aan, maar chapeau!

Het functioneren van de Publieke Omroep kan het eerste belangrijke item zijn van de nieuwe Minister van Cultuur.(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

vrijdag 19 februari 2010

Ulicoten

Brabants Dagblad (website) heden:
De nationale recherche heeft drie mannen (33, 43 en 59) uit Tilburg gearresteerd toen ze een drugslaboratorium ontdekte in Ulicoten vlak bij de grens met België.
Ulicoten. Het laatste dorpje in Nederland dat zijn onschuld heeft verloren.
Kent u Ulicoten? Hoogst twijfelachtig, ik bedoel dat u het kent. Het is een zogenaamd kerkdorp van Baarle-Nassau en ligt vlak bij waar de rijksgrens 'n soort teen vormt in België. Een teen die wijst richting Meerle, tegenwoordig gemeente Hoogstraten. Als je het grensweggetje vanuit Ulicoten berijdt, kom je langs het Merkske, zijriviertje van de Mark als ik het goed heb, en de kern van een liefelijk grensoverschrijdend Brabants landschap. Eigenlijk moet ik hier niet over schrijven, want dat zou volkaantrekkend kunnen werken en dat is niet goed voor de rust in dat gebiedje, buiten de grensbewoners hoogstens bekend bij een enkele hengelaar.
Maar Ulicoten. Niet moeilijk om die naam zogenaamd komisch te verbasteren, dus dat laat ik aan de fantasie van de lezer over.
In mijn adolescentietijd was ik, afkomstig uit de contreien van Breda, één keer in Ulicoten. Op een doordeweekse winterdag ging ik met vrienden het café tegenover de kerk binnen. M'n kop eraf als dat geen Kerkzicht heette. In dat café was de kachel niet aan. Het binnenvallende noorderlicht maakte het daar nóg killer. Tegen de tapkast (zo werd de bar toen nog genoemd) stond een fiets.
We gingen zitten. De deur naar de huiskamer van de uitbater ging open. De kasteleinse. Ze ging achter de tapkast staan, wreef zich de armen en merkte volledigheidshalve op: 't Is zo maar kouw-ee?
Dit is dus mijn herinnering aan Ulicoten, toen het nog 'n onschuldig dorp was.
Update, 25.10.11
’Inbraak in horecagelegenheid’

donderdag 18 februari 2010

Camieleke probeert zich op de rails te houden

Weer fraai staaltje van onnieuws in de Volkskrant: 'Met een verleidingsoffensief wil verkeersminister Camiel Eurlings 15 duizend senioren op de rails krijgen. "Krasse knarren zijn te onbekend met de trein", zei hij.'

Camieleke toch. Staat hij zelf wel goed op de rails en zo ja verdient het geen aanbeveling, dat zo te houden, zeker nu het Eindhovens Dagblad vanmorgen kopt: 'Val kabinet dreigt'. Voor C. is dat zeker een dreiging, hoewel in Valkenburg zal-ie tzt wel weer 'n heleboel voorkeurstemmen krijgen.

Voorop gesteld: Ik behoor tot Camielekes zogenaamde doelgroep, maar wens niet door hem tot krasse knar te worden verheven, laat staan met allerlei lokkertjes op de rails te worden gezet. Dat gaat allemaal ten koste van de opbrengst van de kilometerheffing, wat betekent dat C. bezig is het paard achter zijn karretje te spannen. Bovendien zijn C's plannen een kwestie van 'geldopmakerij' en dat kan hij maar beter in bijna demissionaire positie achterwege laten.

Hoezo? 'Twee jaar terug reserveerde de minister 200 miljoen euro om autominnend Nederland in de trein krijgen. Er zijn sindsdien meer treinen gaan rijden, maar er is ook geïnvesteerd in parkeerplaatsen voor de auto en fiets bij het station, warmtezuilen op het perron en informatievoorzieningen. Hoewel al zijn plannen zijn gerealiseerd, houdt Eurlings 62,6 miljoen euro over.' Daarmee wil-ie dus de krasse knarren mee de trein in gaan lokken.

Hoe staat het eigenlijk met de modernisering van de seinen en de wissels, die werkend Nederland in staat moet stellen, ook bij winterweer ongestoord te reizen? Laat Camieleke nog maar eens goed naar z'n prioriteiten kijken en anders de ministerraad bij diens onvermijdelijke heroverweging van de uitgaven. Mits dat kabinet er nog de tijd voor krijgt natuurlijk.

(Terug)naar hhBest.nl

woensdag 17 februari 2010

Intercitystop regionaal belang


Het Eindhovens Dagblad bevat vandaag gelukkig ook nog wat anders dan de stuiptrekkingen van carnaval. Zoals het bericht dat de gemeente Best alle registers open trekt om te bereiken dat de intercity's naar en van de randstad daar twee keer per uur blijven stoppen. Tijdens de ombouw van het wegenvierkant rond Eindhoven was hiervoor een tijdelijke regeling getroffen, waarbij de gemeente voor 'n paar honderd extra parkeerplaatsen rond het station had gezorgd. Het middenperron van het Bestse station werd ervoor verlengd. Het heeft allemaal prima gewerkt. Dat was alleen al aan de aantallen geparkeerde auto's te zien.

Volgens de krant voert niet alleen het dagelijks bestuur van de gemeente Best (B en W) actie, om de intercitystops te behouden. Politieke partijen met landelijke bindingen roeren zich en proberen hun 'Haagse vrienden' voor het geval te interesseren. Ook op provinciaal niveau zijn de Bestse belangen aangekaart.

Bestse belangen? Ik denk dat hier sprake is van een letterlijk verstrekkend regionaal belang. Te denken valt immers aan treinreizigers uit onder meer Son en Breugel (9 km), Oirschot (4 km) en Eindhoven-Noord (7 km), die uit onder meer logistieke overwegingen de voorkeur zullen geven aan in- en uitstappen in Best boven het voor hen veel moeilijker bereikbare Eindhoven Centraal met z'n betaald parkeren. Niks P+R daar. Dus is de intercitystop in Best een fraaie testcase voor intergemeentelijke samenwerking via de SRE én op bilateraal niveau. Een onderwerp dat gezien de ambities van Eindhovens burgemeester Rob van Gijzel - die door wijlen de Bestse wethouder Ad van Geffen onomwonden annexionist zou zijn genoemd - hoogst actueel is.

Wat men bij de argumentatie aan het adres van de NS, ProRail en minister Eurlings ook zou kunnen gebruiken, is de ambivalente manier waarmee de spoorweginstanties landelijk omspringen met het verschijnsel intercitystop. Zijn er, met name in de Randstad, niet tal van 'voorsteden' aan te wijzen, waar het stoppen van de trein de gewoonste zaak van de wereld is? Best is ook zo'n voorstad en wil dat vooral blijven, in volle zelfstandigheid.(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

dinsdag 16 februari 2010

Homo? Geen hostie!

De pastoor van Reusel, heeft de carnavalsprins ter plaatse tijdens de carnavalsmis de hostie (volgens het roomse geloof 'het lichaam van Christus in de gedaante van brood') geweigerd.

De jonge, uit België afkomstige pastoor wordt in het Brabantse grensdorp beschreven als 'joviaal maar uiterst conservatief'. De prins is katholiek gedoopt, heeft zijn eerste communie gedaan en heeft het sacrament van het vormsel ontvangen. Maar hij is ook homosexueel. En dat is volgens de pastoor de reden dat hij niet op de hostie hoefde te rekenen.

Nadat het homo zijn van de prins in geuren en (rose) kleuren in de krant was geëtaleerd, heeft de pastoor de prins opgebeld om hem dit mee te delen. Volgde een gesprek van een half uur, waarin de prins kon praten als pater Brugman en daarbij vermelden dat we niet meer in de veertiende eeuw leven, maar waarin de pastoor niet thuis bleef geven. Niet thuis was-ie ook achteraf trouwens, toen de krant de zeer eerwaarde probeerde te interpelleren.

Niet alleen in de veertiende, maar zelfs tot diep in de twintigste eeuw heeft de rooms-katholieke Kerk de sacramenten geweigerd aan notoire verstokte zondaars. Tijdens Wereldoorlog 2 is zelfs officieel bekend gemaakt dat NSB-ers daaronder vielen. Vandaar dat hun groet Houzee kameraad, soms achter de hand werd begroet met Hou Pasen, kameraad. (Pasen houden was het destijds voor r.-k. verplichte jaarlijkse biechten en ter communie gaan.)

Tegenwoordig valt eigenlijk niets meer te bedenken, op grond waarvan iemand een zondaar kan worden genoemd, behalve volgens met name paus Benedictus, praktiserende homosexuelen. Behoorden bij voorbeeld ongehuwd samenwonenden ('hokkende personen') tot die categorie, dan konden de nonnekes in Sint-Michielsgestel hun hostiebakkerij wel sluiten, als ze dat nog niet mochten hebben gedaan.

Nou ja, die Reuselse pastoor snapt er helemaal niks van. Als-ie consequent zou zijn, zou hij nooit een speciale mis organiseren voor die zuipende (onmatigheid is een zonde!) en overspelige carnavallers, laat staan dat-ie z'n preek zou hebben laten voorlezen - wat is gebeurd - door hun hoofdman.

De geaardheid van de Reuselse prins is door de dorpsgemeenschap volledig geaccepteerd. Wat jammer dat ze die pastoor met z'n carnavalsmis niet massaal in z'n vet (reuzel!) hebben laten gaar smoren.


(Terug)naar hhBest.nl

maandag 15 februari 2010

EHBS 2


Nog twee weken en we gaan weer stemmen voor de gemeenteraad. Dezer dagen kreeg ik op hhBest een reactie van een redelijk prominente Bestenaar, die mij meedeelde dat-ie het niet wist. De plaatselijke politiek had er volgens hem in de afgelopen vier jaar een potje van gemaakt. Hij had geen idee, op wie hij nu weer zou moeten stemmen. Wat koop je bij voorbeeld voor een partij, die als deel van de coalitie verantwoordelijk is voor de krakkemikkige ombouw van de Hoofdstraat en zich nu op de borst slaat dat daar vervolgens door haar toedoen de voetgangersoversteekplaatsen weer zijn teruggelegd?

Ik denk dat de onzekerheid in meer gemeenten speelt: Op 11 februari lanceerde het Eindhovens Dagblad op internet een variant op de Stemwijzer, Eerste Hulp Bij Stemmen, kortweg EHBS geheten. Scheelt maar een letter met EHBO. Daar kun je dan je mening over een tiental hete hangijzers die in jouw gemeente aan de orde zijn toetsen aan die van de lijsttrekkers van de - in Best zijn er dat acht - groeperingen. Als het goed is, rolt er aan het eind een staafdiagram uit, waarvan de langste balk de partij aangeeft die het dichtst bij jouw opvattingen over het gewenste gemeentebeleid staat.

Ik was er als de kippen bij om dit verkiezingsspelletje te spelen. Al gauw bleek dat ik in het gezelschap was van 35.000 anderen in Zuid-Oost Brabant, zodat de speciaal hiervoor gemaakte website vastliep. 'n Paar uur later lukte het wel.

Er waren dus tien vragen of stellingen, waarop iedere lijsttrekker zijn reactie had gegeven. Je kon zodoende telkens een of meer antwoorden uit acht reacties kiezen. Na lang aarzelen, besloot ik, uit elk antwoord er één te kiezen dat mij het meest aansprak. Je kunt ook zeggen het minst tegenstond. Waarom die beperkte keuze? Omdat er tussen de antwoorden slechts nuanceverschillen waren. Er waren er ook teveel die een slag om de arm hielden - vis noch vlees. De beruchte wolligheid.

Niet dat dat per se hoeft, maar slechts met één reactie kon je een partij identificeren. Ik denk dat het programma niet op die zuinige keuze van mij had gerekend, want toen ik de uitslag kreeg voorgeschoteld, ontbraken er drie partijen, waaronder D66. Ik kreeg ook als winnaar een groepering, waarop ik zeker niet zal stemmen. Nadat ik een en ander op mijn website had gemeld, kreeg ik per omgaand een reactie van een Bestenaar, die wel een compleet overzicht als resultaat had gekregen. Vervolgens ging mijn levensmaatje aan de slag. Nou, dat heb ik geweten. Ze struikelde al direct over de eerste vraag: Moet de gemeente Best rond de herontwikkeling van recreatiegebied De Vleut een leidende rol vervullen, of die overlaten aan marktpartijen en waarom?

Hiermee dringt zich de belangrijkste vraag op: Moet je als kiezer slimmer zijn dan de gemiddelde politicus? Ik wens u bij het stemmen veel tegenwoordigheid van geest.

Gesproken column Omroep Best, 17.02.2010, 18:10 uur


EHBS 1

(Terug)naar hhBest.nl

zaterdag 13 februari 2010

Karikatuur

Volgens de ex-minister van Buitenlandse Zaken en oud-Secretaris-Generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer, schetst de commissie Davids 'een karikatuur van de werkelijkheid', waar die beweert dat hij 'in het kielzog van zijn ambtenaren, op een achternamiddag in 2002 besloot de VS hoe dan ook te volgen, om vervolgens niet meer af te wijken van die lijn totdat de oorlog in 2003 uitbrak'. Dit staat vandaag op pagina 1 van de Volkskrant.
In kringen van de Leidse Universiteit, waar De Hoop momenteel een leerstoel mag bezetten, is hem dezer dagen enig gebrek aan wetenschappelijkheid verweten, reden waarom hij daar zou moeten opkrassen. Dat zijn dingen die buiten mijn competentie vallen. Wel heb ik even gekeken naar de etymologische betekenis van het woord karikatuur. Nu eens niet bij Van Dale (die ik trouwens momenteel niet bij de hand heb), maar op Wikipedia. Ik citeer maar even: Een karikatuur (...) is een humoristische illustratie, waarbij de meest kenmerkende trekken van een persoon of zaak sterk overdreven worden. Ze kunnen ter amusement of ter belediging getekend worden.
Daar kan ik vanuit eigen hersenpan aan toevoegen, dat je het woord karikatuur natuurlijk ook in overdrachtelijke zin kunt gebruiken, zodat een tekst karikaturaal kan zijn. Essentieel is dat de werkelijkheid wordt overdreven. De Hoop Scheffer komt dus in zijn verdediging (om niet te zeggen: aanklacht) niet verder dan het verwijt dat de commissie Davids overdrijft. Tamelijk zwak. De Wanhoop Keffer snapt z'n eigen karikatuur niet.

Bijgaand: karikatuur van een 'onsterfelijk beroemde' Nederlander, de zeeheld Michiel Adriaansz. de Ruyter. Gevonden op www.historischcafe.nl


(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

vrijdag 12 februari 2010

EHBS 1

EHBS staat voor Eerste Hulp Bij Stemmen - een variant van het Kieskompas en de Stemwijzer, ontwikkeld voor de Wegener dagbladen, waaronder het Eindhovens Dagblad (ED).

Prima initiatief in deze tijd voor een regionale krant, die natuurlijk over de nodige specialiteiten en faciliteiten beschikt om zo'n kieswijzer per gemeente in te richten.

Zoiets slaat aan, dat bleek al direct op donderdagmorgen 11 februari, toen de EHBS online stond. De website was overbelast door, zoals de krant later meldde, 35.000 pogingen.

Ik was onder die 35.000 en ben 's middags aan het vraag- en antwoordspel over het reilen en zeilen van de gemeente Best begonnen. In een later stadium zal ik daar uitvoerig verslag van doen. Voor op het moment wil ik volstaan met 'de uitslag', die van mij een VVD-er maakt. Daar bestaat een mooie Franse uitdrukking voor: Bien étonné de se trouver ensemble, wat betekent: Rare combinatie VVD en Guido.

Maar nog meer verbaast mij, dat in die grafisch weergegeven 'uitslag' drie van de acht Bestse politieke groeperingen, waaronder D66, totaal 'afwezig' zijn.

Hier klopt iets niet.

Tot ziens over de EHBS van het ED. Misschien neem ik nog es 'n proefje, maar beloven doe ik dat niet want je bent er toch wel even mee bezig.

EHBS 2

zaterdag 6 februari 2010

Grote broek


De Brabantse CDA-gedeputeerde Ruud van Heugten heeft wel een heel grote broek aangetrokken, toen hij ontsnapte aan een bevel (motie) van Provinciale Staten, om een met 74 euro netto per maand betaalde nevenfunctie als lid van de Raad van Toezicht van het Helmondse Elcerliecziekenhuis neer te leggen. 'Alleen als het niet betaalt mag een bijbaan wel. Maar ik doe in mijn vrije tijd wat ik wil,' schamperde hij volgens de Wegener kranten.

Het gaat natuurlijk om het principe. Bij het aantreden van de nieuwe Commissaris der Koningin hebben de Staten namelijk afgesproken dat betaalde nevenfuncties niet mogen. De nieuw benoemde ambtsdrager legde toen zijn bestuurslidmaatschap van een Tilburgs ziekenhuis neer.

De Staten hadden de opmerking achteraf van Van Heugten eigenlijk op z'n minst moeten corrigeren in de zin van 'Hoho, zo zijn we niet getrouwd'.
(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

maandag 1 februari 2010

Ver(r)assing


Jos Kessels doet in zijn ED-column vandaag enkele suggesties voor begrafenismuziek: 'De ouverture van Lohengrin van Wagner dat als geen ander het leven symboliseert en iel begint, dan aanzwelt naar het hoogtepunt halverwege, en dan langzaam wegsterft, tot het stille begin, dat dan einde is. En het hartstochtelijke en dramati­sche Intermezzo uit Cavalleria Rusticana van Mascagni.' Ook wel geschikt lijkt hem ‘He Stopped loving her to­day’ van George Jones de juiste lijkkleur, of ‘ I’ll never get out of this world alive’ van Ol’ Hank.

Wie denkt daar nooit eens aan, aan wat er bij z'n eigen uitvaart gespeeld moet worden; alles behalve die eeuwige (inderdaad onsterfelijke) air van Bach. Moet er trouwens wel een lijkkleur aan zitten - somberheid als het somberste zwart dat, op dat bij de begrafenissen van de maffia na, is afgeschaft? Koningin Wilhelmina (+1962) koos al voor wit.

Persoonlijk ben ik ook meer voor de Lachende Kerk. Als het droevig zou moeten klinken, dan zou mijn voorkeur uitgaan naar het langzame deel uit het klarinetconcert van Mozart, een van zijn laatste instrumentale werken. Bij een wat feestelijker karakter past diens menuet uit de Jupiter-symfonie. Klinkt als een belofte.

Moeten we het nog over de as hebben? Daar hebben wij een bijzondere bestemming voor, maar die verraad ik niet. Houd van verrassingen met twee r's.


(Terug)naar hhBest.nl