vrijdag 30 juli 2021

Roomser dan de paus

 Als voormalig rooms-katholiek (lidmaat noemt men dit, meen ik, in protestantse kringen) voel ik mij weinig geroepen tot deelname aan discussies over het doen en laten van deze geloofsgemeenschap in heden en verleden. Nogal complex, zoals men weet, zie recent aan de orde zijnde onderwerpen als misbruik en financiële perikelen in en rond het Vaticaan. Maar de interesse is er natuurlijk wel en persoonlijk voel ik – puttend uit herinneringen – allerminst rancune ten opzichte van die Kerk en zijn bedienaren. Integendeel.

Maar nu is er in de Nederlandse kerkprovincie toch wel iets heel merkwaardigs aan de hand. Een bisschop, zij het 'hulp-', staat op tegen de paus en doet Zijne Heiligheid verwijten die er niet om liegen.

Op zijn website Paarse Pepers (paars is de kleur van de bisschoppen, zoals rood dat van de kardinalen is) gaat Rob Mutsaerts, hulpbisschop naast Gerard de Korte in Den Bosch, enorm tekeer tegen een rondschrijven van paus Franciscus waarin deze stelt dat de Latijnse mis niet is toegestaan, tenzij de bisschop daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Franciscus wil discussie en reuring, beaamt Mutsaerts in de preambule van zijn website, maar dit gaat volgens hem te ver. De hulpbisschop: 'Hoe dictatoriaal, hoe onpastoraal, hoe onbarmhartig wil je het hebben!'

Velen denken dat de Latijnse mis door het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig van de vorige eeuw is afgeschaft, maar volgens Mutsaers, die zich in het verleden herhaaldelijk 'roomser dan de paus' heeft betoond, is dat helemaal niet waar. Hij schrijft: 'Over de vele liturgische misbruiken die her en der bestaan in talloze parochies hoor ik Bergolio nooit. In parochies is alles mogelijk, behalve de Tridentijnse mis. Alle wapens worden in de strijd gegooid om de Oude mis uit te bannen. Waarom? In Godsnaam waarom? Wat is toch die obsessie van Franciscus om die kleine groep traditionelen te willen ausradieren. ' Helaas refereert dit laatste door hem gecursiveerde woord aan door de nazi's gebruikte taalvormen. Mutsaerts lijkt zich zodoende in het gezelschap van wijlen kardinaal Simonis te bevinden met diens 'Wir haben es nicht gewusst'.

Staat de Bossche hulpbisschop op tegen wat heet 'de onfeilbaarheid' van de paus? Nou, ik denk dat Franciscus de laatste zal zijn om zich op die antieke stelregel (die trouwens slaat op uitspraken ex cathedra – vanaf de pauselijke zetel) te beroepen.

Teruggrijpend naar mijn inleiding, heb ik de neiging om te eindigen met 'ze zoeken het maar uit.'

woensdag 28 juli 2021

Eet ook geen haaienvinnensoep

Weer wat geleerd: eet geen haaienvinnensoep. Die vinnen worden van de dieren afgeschraapt, waarna de ‘vissen’ terug in zee worden gemieterd en een pijnlijke dood sterven. In het seizoen (?) worden zo’n 11.000 haaien per uur uit de tropische wateren gehaald – jaarlijks 100.000. De diersoort wordt op deze manier met uitsterven bedreigd – lekker voor de wereld-biodiversiteit.

Waar haal ik deze wijsheid vandaan? Van een Vlaamse professor-bioloog, geïnterviewd door Radio 1 Be, waarheen ik gevlucht was nu op Radio 1 npo (Het nieuws van alle kanten) alle rubrieken, inclusief het lunchprogramma De Nieuws BV, door Tokyo zijn weggevaagd. Je hoeft geen nationale brombeer als Maarten van Rossem te heten, om daar woedend over te zijn, constateer ik op de sociale media. Hoeveel Nederlandse luisteraars zouden op z’n minst matig geïnteresseerd zijn in de verrichtingen van ‘onze’ topsporters bij de Olympics? Vijftig procent? Ik geloof het direct. Die worden dus door de NPO het bos in gestuurd.

Het alternatief is BNR Nieuwsradio of in mijn geval (mede gezien Vlaamse roots) de Belgische radio: Altijd Benieuwd. Is het daar botertje tot de boom? Nou ja, wel erg veel muziek, hoewel regelmatig Nederlandstalig. Maar zo’n haaien-interview, inclusief de geruststelling richting de zwemmers in Knokke of Blankenberge dat ze niet bang hoeven te zijn, te worden opgeslokt zoals in de filmklassieker Jaws, doet het uitstekend. Evenals, eerder deze week, de ondervraging van een gekwalificeerde bakker over alle ins and outs van (het bakken van) brood. ‘Waarom is het Franse stokbrood zo lekker?’ – ‘Omdat je dat tijdens vakantie eet’.

Geen Olympisch nieuws? Wis en waarachtig. Zo’n interview wordt afgewisseld met wat de presentator noemt ‘een andere focus’ en dan volgt, rustig dwz zonder geschreeuw, een mededeling over de Belgen tijdens 200 meter schoolzwemmen. Inclusief bruggetje want we krijgen van de verslaggever in Tokyo ook te horen dat haaienvinnen-badpakken sinds 2009 zijn verboden. Nu nog de moord op de haaienstand. 

maandag 19 juli 2021

Met de neus op de feiten

Hebt u dat nou ook, dat je de afgelopen dagen nauwelijks aan iets anders kunt denken dan aan Limburg, aan Westfalen en de provincie Luik, waar de mensen, voor zover nog in leven - want het dodental blijft maar oplopen - bijna letterlijk tot aan hun nek in de ellende zitten?

Wie de watersnood van 1953 heeft meegemaakt en ook de solidariteit van toen heeft ervaren (Beurzen open, dijken dicht) herkent iets. Niet om daar over op te scheppen, maar ik heb als 18-jarige toen bij het licht van militaire schijnwerpers zandzakken staan vullen achter Steenbergen. Het zeewater kwam toen tot bij Breda. Nu zijn de Zeeuwen in Limburg toegesneld. Waarvan acte.

Hoe zou het nu in Blankenheim zijn, dat aardige stadje in de Eifel achter Monschau, waar de Ahr als een vriendelijk stroompje ontspringt? Om nu luttele kilometers verderop, in Bad Neuenahr, op een tot dusver onvoorstelbare manier toe te slaan. De wederopbouw gaat daar járen duren, las ik ergens. De Duitsers zijn daar trouwens sterk in. Neem het rustieke wijnstadje Rüdesheim aan de Rijn, dat in de Tweede Wereldoorlog totaal plat werd gebombardeerd en volledig uit zijn as herrees. 

Het leek even, of ik de Ahr iets in de schoenen wilde schuiven, maar de oorzaak is natuurlijk de enorme regenval van de afgelopen week en, jawel, de klimaatverandering. Volgens een waarnemer moet de demissionaire Minister President dat laatste, zij het nog wat aarzelend, hebben toegegeven. We worden met de neus op de feiten geduwd. Ik begin waarempel ook al last te krijgen van autoschaamte.

Zoals bekend, heeft de overheid nogal wat te doen om het vertrouwen van de burger te herwinnen. In een NOS Journaal verscheen zaterdagmiddag een woedende Limburger, die zowel rijk, provincies als gemeenten de les leerde met opmerkingen als ‘dat stapt hier als haantjes rond, maar doet niks’.  De NOS vond geen aanleiding dat in prime time nog eens te laten zien. Maar het ziet er naar uit dat weerkundige Gerrit Hiemstra door de harde werkelijkheid, ook voelbaar aan de hittegolven aan de westkant van het Amerikaanse continent, niet langer als roepende in de woestijn hoeft te fungeren. 

dinsdag 13 juli 2021

'Ga goed voorbereid op reis'

 'Ga goed voorbereid op reis.' Jaja, geldt natuurlijk altijd, maar in coronatijd is het al helemaal 'n puzzel. Zeker bij code rood, zo niet in het binnenland, dan wel elders. 

De eerste incidenten van deze vakantie zijn al gemeld, zij het niet corona regaderend. Zoals dat van een stel langs de Autoroute du Soleil, in de buurt van Lyon. De geleende camper was bij vertrek van de Zuid-Franse camping uiteraard volgetankt, maar hij reed een op zes en dan moet je niet verbaasd zijn als de naald vervaarlijk snel naar het nulpunt daalt. Dan toch maar even bijtanken, voordat je hulpeloos op de vluchtstrook komt te staan, met zoefzoef het voorbij  razende verkeer.

Kijk je raar op als die naald maar de verkeerde kant uit blijft wijzen. Er is iets kapot. Vooruit, naar de uitrit direction Lyon Centre en de depannage gebeld. 

'Waar staat u?' 

'Uh...'

Uiteindelijk verschijnt de sleepauto en gaat het de autoweg weer op: 30 km terug naar een dorpje, alwaar zo'n garage met het veelbelovende opschrift Toutes Marques. Er is ook een pomp. De garagist ziet de alarmerende dieselstand en besluit het niveau via de tankdop te peilen. Leeg! Vervolgens gaat hij naar het waterreservoir, ruikt... 

'U hebt de diesel in de verkeerde tank gedaan.'

Ja, sorry, ik niet maar mijn man, die is van het tanken. Ik ben van het betalen.

Zoiets kan natuurlijk wel 'voorlopig' worden opgelost. Het schoonmaken van de watertank is iets voor thuis.

Als de vrouw in haar korte broekje aan de kassa staat af te rekenen, hoort ze ondanks haar beperkte Frans een monteur met een grijns zeggen: 'Hij weet nog niet waar-ie hem in moet hangen.'


woensdag 7 juli 2021

Weer iets voor op het bordje van de formateur

Over tuig van de richel gesproken, er zijn mensen die het gisteravond bestonden het getroffen lichaam van Peter R de Vries te filmen. Dat ze de kans gekregen hebben, trouwens.

De beschoten journalist die nu vecht voor zijn leven, dixit de burgemeester van Amsterdam, is als ‘misdaadverslaggever’ niet helemaal onomstreden, wekt bij voorbeeld de irritatie van sommigen met zijn als ijdel ervaren optredens in talloze tv-shows, maar geldt dat laatste niet voor meer BN-ers, al dan niet beroepsmatig in de schijnwerpers? Die nu met hun reacties nauwelijks verder komen dan geschokt. De tegenstanders van de vrije journalistiek, te zoeken onder  figuren die ‘tuig’ roepen en onder de alles ontkenners, zetten hun scheldpartijen intussen voort.

De aanslag op De Vries is het voorlopig – moeten we vrezen – dieptepunt van de hatelijke bejegening van journalisten die niet meer en niet minder dan hun werk doen. Ook Peter R is naar eigen zeggen herhaaldelijk bedreigd en zou politionele bescherming hebben geweigerd.

De vraag rijst nu of de overheid willekeurig kan beslissen over het al dan niet beveiligen van publieke figuren, van wie het evident is dat ze gevaar lopen. Deze vraag is niet los te zien van de bestrijding van de steeds uitdijende georganiseerde misdaad en dat lijkt mij het zoveelste vraagstuk voor op het bordje van de nog steeds aanstaande kabinetsformateur. Inclusief bezetting van het politiecorps, inclusief zijn bevoegdheden, waaronder controle op verboden wapenbezit. 

dinsdag 6 juli 2021

Katjevangen

De banken zijn nog niet af van de Consumentenbond, die volgens een krantenbericht zich verzet tegen plannen om geld te gaan vragen voor het uit de muur trekken van baar geld.

Er zijn immers genoeg mensen, die al dan niet om principiële redenen, niks moeten hebben van dat gedoe met een pinkaart, zeker niet sinds het mogeljjk is te betalen door een simpele aanraking met een apparaat bij de caissière. Begin ik sowieso niet aan. Betalen zonder pincode, ja daag.

Wanneer was dat ook weer, in de jaren zestig, dat de baas je meedeelde dat je een bankrekening moest nemen, wilde je op de eerste van de maand verzekerd zijn van je loon? Het kwam in de plaats voor het katjevangen, zoals mijn goede, helaas niet meer onder ons zijnde collega Toon Kloet het op het toenmalige Dagblad De Stem in Breda het noemde.

In Leeuwarden, waar ik in de jaren vijftig werkte, kwamen de katjes met de krantenauto over de Afsluitdijk vanuit het hoofdkantoor in Hoorn. In het begin was dat 200 gulden, maar ja toen bedroeg de huur van het bovenhuisje waar ik toen – eenmaal getrouwd – woonde nog 40 piek. Ik weet nog dat ik ‘de ouwe Stumpel’, zoals mijn toenmalige baas werd aangeduid, de gestopte mouw van mijn colbertje liet zien, teneinde enige salarisverhoging te verkrijgen. (Het hielp, vertel ik er voor de volledigheid bij.)

De laatste die bij de Nieuwe Eindhovense Krant aan de Wal met gedempt gejuich werd begroet als-ie met z’n kistje enveloppen het redactielokaal binnenkwam was de heer Schutjes. Over het grotere geld, bij voorbeeld bij de financiering van een auto, ging daar de heer Faessen, die je dan een cheque van de bank Van Mierlo en Zoon, tegenover de krant gelegen, overhandigde. Voor wie het wil weten: Van MIerlo werd later overgenomen door de Twentsche Bank die op haar beurt overging naar de Algemene Bank Nederland. Dat markante, je kunt wel zeggen monumentale bankgebouw stond toen ik het laatst terugzag ernstig te verkommeren.

Sic transit gloria mundi. Volgens Wikipedia mag je dat ook lezen als ‘zo vergaat de heerlijkheid’.