dinsdag 29 september 2015

Nooit, echt nooit, moet boom wijken voor verkeer

Nooit, maar dan ook echt nooit moet een boom wijken voor het verkeer. Ook niet als iemand tegen zo’n boom is gebotst en dat niet heeft overleefd. Het is namelijk nooit de schuld van welke boom dan ook.

Om de haverklap duiken er berichten op over plannen tot het rooien van bomen ‘omdat ze een vlotte afwerking van het verkeer in de weg staan’ – of argumenten van gelijke strekking. Vaak gaat het om secundaire (provinciale of gemeentelijke wegen) waar een maximum snelheid geldt, eenvoudig omdat de omstandigheden geen hoge snelheden toestaan.

Het zijn niet zelden wegen die een bestanddeel vormen van een fraai natuurhistorisch landschap. Een bekend voorbeeld in mijn buurt is de kronkelende weg Best-Sint-Oedenrode door het populierenlandschap van de Meijerij. Die is onlangs door Best fiks onderhanden genomen en momenteel is het Rooise deel aan de beurt. Bomen zijn en worden daar zoveel mogelijk ontzien; zonodig vindt herplanting plaats. Terecht is het ook de bedoeling, daar straks een maximum snelheid van 60 km/u in te voeren. Bevalt dat de automobilist niet? Dan maar de omweg over de A-wegen; die zijn er genoeg.

In het Brabants Dagblad lees ik nu weer een  bericht over een bomengevecht in Goirle. Daar staat een eik op de oprit van een particulier en daar is een jongeman uit het Belgische Poppel tegen aangebotst met voor hem fatale gevolgen. ‘Op advies van de politie’ zou die boom moeten wijken. Leiden…eh.. Goirle in last. Er is een handtekeningactie tot behoud van de eik opgezet en de kwestie is intussen tot op het niveau van de Raad van State geraakt.


Weg met die kettingzaag dus. Of ter plaatse een maximum snelheid geldt, is mij niet bekend, maar mijn advies richting politie luidt hoe dan ook: handhaven. Bomen kappen is nooit een oplossing. Nooit nie, zeggen ze in Brabant.

dinsdag 15 september 2015

Glazenwasser

'n Paar weken geleden, overleed op gezegende leeftijd, Leo de Bever, vooraanstaand architect te Eindhoven. De bouwkundige sporen die De Bever heeft nagelaten zijn niet mis. Het Evoluon, icoon van de stad, bij voorbeeld. En in Best de Lidwinakerk, aanvankelijk om haar originele ronde vorm vaak aangeduid als 'de circuskerk'. Eerder ontwierp hij op uitnodiging van burgemeester Guido Notermans het nieuwe gemeentehuis. Dat raadhuis stond met het front naar d'Ekker. Het had daar een balkon. Dat was in die tijd wettelijk verplicht, voor het afkondigen van belangrijke mededelingen. De burgemeester ging daar op staan bij gelegenheden als de kinderaubade op koninginnedag en bij de ontvangst van Sinterklaas.

Er was ook een lage, langwerpige vleugel aan de Hoofdstraat, waarin Cees van Helvoort met zijn Gemeentewerken en Bedrijven was gevestigd. Intussen is het gemeentehuis (wederom onder architectuur van De Bever) niet alleen drastisch verbouwd en uitgebreid, maar als het ware ook omgedraaid. Het balkonnetje is er nog steeds, 'n beetje verstopt tussen de bouwblokken en dient nu als rookplaats voor raadsleden tijdens schorsing van vergaderingen.

Het overlijden van architect De Bever maken bij mij weer flink wat Bestse herinneringen los. Zo was daar het mysterie van de bouwmaquette van de Lidwinakerk, waarvan onverhoeds een foto in het Eindhovens Dagblad verscheen, tot ontsteltenis van onder anderen de redactie van het dagblad Oost-Brabant, dat met het ED in een felle concurrentiestrijd was verwikkeld. De foto was onscherp, maar toch… Het mysterie is, na de fusie van beide kranten, in geuren en kleuren uit de doeken gedaan door de legendarische ED-verslaggever Piet de Bont.

In die prehistorische tijd werkten de regionale kranten nog met plaatselijke fotografen, tevens fotohandelaren. Ik hoor nog een collega 'n foto van een duivenmelker bestellen met de woorden: 'Zet 'm maar 'n duif op z'n kop.' De streekredactie van het ED (Piet de Bont dus) had een melkboer in Nuenen ontdekt, die handig was met de camera: Toon van de Wildenberg. Die had trouwens een charmante, van origine Russische echtgenote als assistente: Anouschka, die met haar Zizi Jeanmaire-kapsel overal gemakkelijk toegang had. Dit even terzijde.

De Bont was er achter gekomen dat de maquette van de te bouwen Lidwinakerk voor een slaapkamerraam van de eerder gerealiseerde pastorie stond. Hij kwam met Toon van de Wildenberg overeen dat die als glazenwasser een ladder naar dat raam zou beklimmen. Zo gezegd zo gedaan, alleen...het regende dat het goot. Niet direct het geijkte moment om ruiten te poetsen. Dat dachten enkele mensen van de rijkspolitie, die toevallig in hun surveillance-auto passeerden, ook. Dialoogje:
'Is het niet te nat voor dat werk?'
'Sterker nog, 't is gekkenwerk dus ik schei er maar mee uit,' repliceerde Toon.
Maar de foto was al gemaakt en de politie reed door.


(Gesproken Column Omroep Best, 16.09.15)  

woensdag 9 september 2015

Bedrijfsleider

‘Bedrijfsleider van het kabinet’, zo betitelde Felix Rottenberg PvdA-leider Diederik Samsom. Is dat nou een compliment of een diskwalificatie? Bedoeld is natuurlijk het laatste, maar de zichtbaar zenuwachtige fractievoorzitter in de Tweede Kamer had zijn opponent in de partijtop makkelijk kunnen piepelen door er een eigen draai aan te geven.

Immers, een bedrijfsleider, tegenwoordig ook wel vestigingsmanager of filiaalhouder/-beheerder genoemd, is de man van het totale overzicht, de onmisbare alleskunner die ervoor zorgt dat de boven hem gestelde directeuren en bestuurders, achteroverleunend hun bonussen tegemoet kunnen zien. De ziel van het bedrijf.

Is er iets mis aan die m/v? Niet per definitie en in de vergelijking met de aanvoerder van een regeringsfractie valt de bedrijfsleider ook niets te verwijten, tenzij Rotopberg wil dat de bedrijfsleider oprot. Dat laatste is natuurlijk zijn bedoeling. Samsom krijgt de schuld van alles, op gezag van Rottenberg, die vervolgens erkent dat hij een stomme vent is. Behoort hij trouwens wel tot de partijtop? Wat is zijn functie meer dan die van mede-uitvlooier van de nieuwe kandidatenlijst voor de vroeg of laat te houden kamerverkiezingen?

Wat bepaalt Rottenbergs gezag, behalve dat hij op gezette tijden zittende PvdA-politici ‘een kunstje flikt’? Als hij de partij-ideoloog wil uithangen, moet-ie toch meer in huis hebben, respectievelijk van stal kunnen halen Ik zie hem toch eerder als kletsmajoor dan als redder van de Nederlandse sociaal-democratische waarden, ooit ideologische veren genoemd.

donderdag 3 september 2015

Spuit Elluf

Het PvdA-kamerlid Mei Li Vos vindt dat de Goede Doelen volledige openheid van hun boekhouding moeten geven, zodat de donateurs (u en ik) weten, hoe hun geld wordt besteed. Daar hadden we vroeger een uitdrukking voor: spuit elf geeft ook nog modder.

Ik schreef  ‘u en ik’ maar eigenlijk klopt dat niet. Ik doneer al jaren niet  meer vanwege het ontbreken van die openheid, de strijkstok, de exorbitante salarissen en – dat gegeven komt er nu weer bij – de tonnen die door een aantal instanties als het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Aidsfonds en Plan Nederland worden uitgegeven aan de huur van riante grachtenpanden in Amsterdam. Sommigen motiveren dat met drogredeneri als ‘zitten we lekker dicht bij elkaar; goed voor de onderlinge contacten’. Alsof afstand in dit digitale tijdperk nog enige rol speelt.

Ik neem het kamerlid Vos niet kwalijk dat ze deze understatement plaatste. Ze werd tenslotte door de krant om haar mening gevraagd.

De Kamer debatteert deze week, op instigatie van Arie Slob (Christen Unie) naar aanleiding van de uitlatingen van MP Mark Rutte over Dikke Ikke. Over de uitkomsten van dit debat, dat volgens mij een zinnige discussie over dringender vraagstukken als dat van de vluchtelingenstroom in de weg zit, maak ik mij geen enkele illusie. Verdubbel als regering tzt maar weer lekker het opgehaalde bedrag bij een of andere selfkick tv-actie voor een nader te bepalen goed doel, zonder te weten waar het geld blijft.

woensdag 2 september 2015

Kinderen en klimaatverandering

In het onderzoek naar ‘de staat van het onderwijs’ dat momenteel door 14 regionale kranten wordt uitgevoerd, mis ik vragen  over de actuele milieuproblematiek, in het bijzonder de CO2-uitstoot en de klimaatverandering, waarvan wij deze zomer vrijwel dagelijks de nare gevolgen ondervinden.
Heeft het schoolgaande kind daar niets mee te maken? Is het daar niet in geïnteresseerd?

In de brievenrubriek Achterwerk van de vpro gids, die ik altijd even doorkijk, om me ervan te vergewissen of er voor de jongeren nog meer is dan eerste liefdes, seksualiteit, coma zuipen en pesterij op school, is momenteel een discussie gaande over de manier waarop wij met onze planeet aarde omgaan. De toon is behoorlijk cynisch, kan ik wel zeggen. Zo lees ik: ‘Als het buiten regent, zullen veel kinderen (…) vragen of hun ouders ze met de auto naar school wil brengen. Dat soort dingen kun je niet veranderen met een brief in de vpro gids.’

Toevallig regende het even flink, toen ouders vanmorgen met hun kinderen naar school fietsten. Hoorde ik een moeder tegen haar dochtertje zeggen: ‘Gossie wat ‘n regen. Als dat straks ook zo is, zal ik je dan met de auto ophalen?’ Met als klap op de vuurpijl: ‘Vind je dat goed?’

De reactie van het meisje heb ik niet meer opgevangen. Jammer want ik had graag gehoord: ‘Ach nee, laat maar, die paar druppeltjes.’

Kinderen zijn soms slimmer dan hun ouders. Een kleinzoon van me spreekt zijn vader (employé) af en toe aan op de ‘wandaden’ van Shell.

dinsdag 1 september 2015

Rotonde

Eigenlijk houd ik wel van rotondes. Officieel, voor de wet, heten ze verkeersplein, maar niemand zegt dat, zoals ook niemand, behalve de ambtenarij, zegt dat een rotonde gereed is. De nieuwe rotonde in de halve Bestse Ringweg bij MAKRO en Philips Healthcare is klaar.

Het eerste verkeersplein in Nederland was halverwege de vorige eeuw een rotonde in Venlo. Om de situatie te illustreren: Utrecht-Den Bosch (nu A2) had toen nog talloze gelijkvloerse kruisingen zonder verkeerslichten. De Venlose rotonde was een tegemoetkoming aan de winkelende Duitsers die al met het verschijnsel vertrouwd waren (voorrang!). Duitsland liep voorop.

De rotonde is de ideale beveiliging van gevaarlijke wegkruisingen en verdient dan ook veruit de voorkeur boven verkeerslichten. Bij handig gebruik (het ‘nieuwe rijden’ waaraan het rempedaal nauwelijks te pas komt) heeft ze een ‘mild temperende’ werking op het autoverkeer. Belangrijk voor de doorstroming is wel het gebruik van de clignoteur: alleen bij het verlaten van de rotonde.

Een rotonde vergt veel ruimte, waardoor ze niet altijd toepasbaar is. Hoewel, in Engeland hebben ze virtuele rotondes: niet meer dan een flinke stip midden op de kruising en dat werkt zo goed dat het verbazingwekkend is dat men daar op het continent nog steeds niet aan wil.

Over de noodzaak van de nieuwe rotonde in Best heb ik trouwens mijn twijfels, tenzij men vindt dat op de Ringweg zoveel mogelijk kruisingen hiermee moeten worden beveiligd. De kruising bij MAKRO/Philips (nieuwe uitrit) was best overzichtelijk en er gebeurde bij mijn weten nooit wat.