dinsdag 27 oktober 2020

Laat ze maar lullen

Vrijwel dagelijks komt het grondwetsartikel over de vrije meningsuiting wel ergens als conflictstof bovendrijven. Vooral als het gaat om een mening die wie dan ook niet zint. Nu gaat het weer over een orgaan dat door de kranten kopsgewijs wordt aangeduid met 'complottijdschrift'. Het heet Gezond Verstand en wordt uitgegeven door iemand die weer eens ergens tegen is. Tegen wat deze keer? Het coronabeleid, lees ik. En maar doormenen.

In eerste instantie denk ik dan ook, nou en? Maar er ontstaat ophef wegens het feit dat Bruna'/AKO het boekske in zijn winkels gaat leggen. Ik snap best dat sommigen – het kunnen ook velen zijn – dat niet leuk vinden, het zelfs de boekwinkel kwalijk nemen. Maar wat zou je dan kunnen doen? Die winkels boycotten, zoals een mij bekende integere twitteraar suggereerde?

Gezond verstand, waar doet me dat aan denken? De originaliteit is hier ver te zoeken. Als een krant, die ook bij Bruna ligt je niet zint, dan lees je hem niet; laat staan dat je hem koopt. En de sociale media, ik houd het er op dat je ook zelf bepaalt wie je daarop volgt en wie niet. Mijn motto luidt sinds jaar en dag: 'Twitter dat ben je zelf.'

De vrijheid van meningsuiting houdt ook in: laat ze maar lullen. En de praatshow die dit soort verstand een podium biedt, draai ik krachtens mijn vrijheid virtueel de nek om.

woensdag 21 oktober 2020

Dienstplicht

Moest even terugdenken aan Ruud Lubbers zaliger, die ergens in de jaren negentig het idee opperde van heropvoedingskampen voor de jeugd. Is natuurlijk nooit wat geworden. De dienstplicht bestaat nog steeds, zij het zonder opkomstplicht. Daarvoor is het wachten op nóg griezeliger tijden, blijkt uit een oekase van defensieminister Ank Bijleveld, die deze week een nieuw steentje bijdroeg aan de vrouwenemancipatie door aan de dienstplicht de meiden van 17 jaar, inclusief kroonprinses Amalia, toe te voegen. Symboolpolitiek, als je het mij vraagt. Niks meisjes trouwens, want verkleinwoorden voor vrouwen zijn uit de tijd.

In het vroege ochtendprogramma Gaan van BNN-VARA, waar een voorbeeldig geduldige Morad Elouakill twee uur lang heel wat te stellen heeft met luisteraars, die op geponeerde stellingen mogen reageren, ging het over de waarde van dienstplicht-vervulling (destijds) bij de voorbereiding van jongeren op het volle leven. Het viel op dat de reaguurders, of ze nou in dienst waren geweest of, al dan niet met toepassing van de nodige trucs, daarbuiten waren gebleven, buitengewoon positief waren over het vormende effect ervan. Waar de ouders in de opvoeding tekort schoten, werd die knullen in het leger wel even mores geleerd. Met andere woorden: een afdoende remedie tegen de verwenningsverschijnselen waaraan de hedendaagse jeugd lijdt en die het die jongeren zo moeilijk maken, bij voorbeeld de coronadiscipline te accepteren.. Dit komt niet van mij, maar van de luisteraars.

Kortom, het zou wel veel geld kosten, maar voer die opkomstplicht maar gewoon weer in. Ook dit ontleen ik aan het radiodebat, maar ik zet er wel een dikke streep onder. Geld? Dat kost die JSF ook.

maandag 19 oktober 2020

Gemeente kan zich zomaar wegsaneren

Onlangs ontstond in de Bestse gemeenteraad enige commotie, doordat D66-er Peet van de Loo het waagde, in het kader van een discussie over de herhuisvesting van gemeentelijke diensten, een lange-termijn-visie te opperen: moeten we geen rekening houden met de mogelijkheid van een gemeentelijke herindeling. Zoiets. Taboe doorbrekend, vond ik en ik schreef dat hier ook op. 'n Paar dagen later werd via het ED bekend dat Van de Loo het raadslidmaatschap neerlegt. In het krantenbericht werd als reden vermeld: 'werk en persoonlijke omstandigheden'. Omdat ik dit toch een opvallende samenloop vond, ben ik nog even gaan kijken op de plaatselijke websites van D66, maar die vermelden daar niets over. Sterker, die zijn sinds mensenheugenis niet bijgehouden, zodat Van de Loo daar nog wethouder wordt genoemd, terwijl ze dat allang niet meer is. Voorlopig einde verhaal, voor zover het Best betreft.

Aan gemeentelijke herindelingen kan van alles ten grondslag liggen. Gebleken onbestuurbaarheid bij voorbeeld. Een gemeente kan zich daarmee zomaar wegsaneren. Als ik de verhalen in het ED over de bestuurscrisis in Waalre goed begrijp, dan hangt daar een fusie met Eindhoven als een Zwaard van Damocles boven de 17.500 inwoners tellende gemeente. Voor de stad iets om van te likkebaarden, gezien het gemiddelde inkomensniveau van Waalre: een forse rijke wijk met veel villa's erbij.

Waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer, de doorgewinterde bestuurder die door de commissaris van de koning is aangesteld om in Waalre orde op zaken te stellen, legde deze week de verslaggever van het ED een vraag over mogelijke herindeling in de mond met de opmerking: 'Als er zo weinig brede overeenstemming is, wat is dan de toegevoegde waarde van een eigen bestuur?' Maar hij haastte zich daarna te verklaren: Waalre heeft wel degelijk nog bestaansrecht.

Wat eigenlijk heel jammer is: als een kabinet valt, komen er, op landelijk niveau dus, nieuwe verkiezingen. In zo'n optie voorziet de gemeentewet niet. In Waalre spatte het college van B en W compleet uiteen en gunnen de raadsleden (acht fracties!) elkaar het licht in de ogen niet, maar een nieuwe verkiezing zit er niet in. Dat is niet meer van deze tijd, want de inwoners van de gemeente worden daardoor buiten spel gehouden. En de inwoners van Waalre hebben, zo is gebleken, wel degelijk een kritische mening over het regerende bestuur. Waren het bij voorbeeld totaal oneens met het aan de dijk zetten van burgemeester Brenninkmeijer. In Waalre heeft de burger dus weer eens het nakijken.


zaterdag 17 oktober 2020

KIf jegens de koning

Gek hè, maar ik vind die ophef op de sociale media, gretig opgepakt door de traditionelen, over de vliegvakantie van het koninklijk gezin naar zijn eigen verblijf in het corona-gele Griekenland nogal overdreven. Jereinste kif. Onhandig, maar op geen enkele manier te vergelijken met de ondoorzichtigheid van de door de belastingbetaler opgebrachte staatsinkomens van de Oranjes, waarop de Tweede Kamer tot dusver nimmer vat heeft kunnen of willen krijgen. Historicus Aalders schreef recentelijk een boek over de geldzucht van de familie, die teruggaat tot Willem I in 1813. Maar de driftige intikkers op de sociale media lezen geen boeken.

Och, doe dat dan maar, moet premier Rutte (als steeds eindverantwoordelijk) tegen Willem Alexander hebben gezegd. Zo geweldig is dat koninklijke baantje bij de gratie, niet van God, maar van het sprookjesbeluste volk in meerderheid (70% hoorde ik laatst weer eens) nou ook weer niet. Zeker niet in coronatijd met bezoekjes hier en daar, aan verpleegtehuizen en teststraten en zo.

Niet te lang over doorzeuren aub.

vrijdag 16 oktober 2020

Ieders verantwoordelijkheid

Het verwijderen van het NOS-logo van de voertuigen van de radio- en televisiedienst zit mij en vele anderen niet lekker. Een knieval voor de belagers van journalisten. Precies het omgekeerde van de volhardende houding van bij voorbeeld het satirische weekblad Charlie Hebdo, dat moord en doodslag op zijn medewerkers er niet van weerhoudt, zijn werk onverminderd voort te zetten. Ik doe dus niet mee met Je suis NOS.

Iedereen heeft de mond vol van de in onze grondwet verankerde vrijheid van meningsuiting, maar wie kent eigenlijk wel de tekst van artikel 7? Lid 1: 'Niemand heeft voorafgaande verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Lid 2 verwijst naar een wet die radio en televisie regelt en in lid 3 dat gaat over 'andere middelen' dan de reguliere media keert 'ieders verantwoordelijkheid' etc. terug.

Ik ben maar 'n eenvoudige journalist en geen kenner van het staatsrecht noch van de daarmee verbonden jurisprudentie, dus ik beperk mij tot een vraag: houdt 'ieders verantwoordelijkheid' ook in dat wie bij voorbeeld met het uiten van bedreigingen gebruik meent de kunnen maken van het vrijheidsprincipe zonder pardon kan worden aangepakt, respectievelijk deelname aan demonstraties met dit karakter kan worden ontzegd?

vrijdag 9 oktober 2020

Gedoe rond uitbreiding bebouwde kom

 Wat 'n gedoe in Best, ook onder raadsleden, over een voorstel van B en W om de bebouwde kom op de Ringweg – die trouwens helemaal geen echte ringweg is – uit te breiden. Het gaat om het stuk tussen het spoorviaduct en de aansluitingen op de A2. Motief: vermindering van het verkeerslawaai ten behoeve van aangrenzende wijken. Bewoners hebben erom gevraagd.

De bezwaren luiden: het is een kaarsrecht stuk, dat noodt tot het indrukken van het gaspedaal. De politie oordeelt in dezelfde geest en heeft te kennen gegeven, niet te zullen handhaven. Om met dat laatste te beginnen: waar wordt in Best wèl gehandhaafd en is het aan de politie wanneer dan ook politiek getinte verklaringen af te leggen? Er zijn wettenmakers en handhavers, punt.

Ik vind de uitbreiding van de bebouwde kom (maximum 50 km) hier de normaalste zaak van de wereld. Ook aan beide kanten van het Wilhelminakanaal lopen rechte wegen, van oudsher binnen de bebouwde kom. Een van de rotondes bij de aansluitingen – in beide richtingen – op de A2 die op zichzelf tot vaartvermindering dwingen, heeft ook een afslag richting Bosseweg (sic!), deel uitmakend van wat ik maar 'het ringgebeuren' noem en de wijk Salderes. Bestaande bebouwde kom dus. Er komt ook veel verkeer vanuit dat 50 km-gebied het bediscussieerde traject van de Ringweg op. Even, wat zal het zijn 800 meter, tachtig? Nee toch?

En dan is er nog een raadslid dat zonder meer uitgaat van de ongehoorzaamheid van de automobilist, 'die dan natuurlijk gaat inhalen'. Beste man, simpele oplossing: een doorgetrokken middenstreep. En dan natuurlijk goed handhaven hè?

donderdag 8 oktober 2020

Populistische truc

 Dat de reguliere media daar intrappen, verbaast me eigenlijk niks. De populistische truc van GroenLinks: 10.000 euro ‘startkapitaal’ voor alle tieners, weg te halen bij de rijken en zonder enige verantwoording te besteden.

Fakenieuws van de bovenste plank via de onderbuik. Het verbaast me niet, gezien de succesvolle actie van ene Famke Louise (bij de naamgeving hebben haar ouders dit al voorzien) om aandacht van diezelfde media – twee miljoen volgers of zoiets op sociale media, ‘zwabberend of niet, daar kunnen we niet omheen’.

Eigenlijk zijn aan ‘t een en ander ook hier al teveel woorden vuil gemaakt, geef ik  toe.