maandag 29 november 2010

Zuidwesthoek

In Friesland fuseren vijf gemeenten, waaronder Sneek en Bolsward tot één gemeente van 80.000 inwoners. Grote eensgezindheid, behalve over de naam. Volgens de bijbehorende website kiest bijna 60% voor Súdwest Fryslân. De naam Sneek-Súdwest Fryslân heeft de voorkeur van 24 procent. Ja, dat zou met name Sneek (Snits) met 33.000 inwoners de grootste, wel willen, maar Bolsward (Boalsert) met 9800 natuurlijk niet.
Ik neem aan dat Sneek de hoofdplaats wordt, wat betekent dat het mooiste stadhuis <- van Nederland, dat van Bolsward, zijn functie verliest. Niet getreurd, Bôlletongersdei (Stierendonderdag) zal toch wel behouden zijn?

De keuzemogelijkheid ‘geen van beide namen’ is aangekruist door 19 procent van de kiesgerechtigde mensen.

In mijn Friese tijd (ca. 1960), toen de aardrijkskundige namen daar nog in het ABN werden gespeld, had men het over de Zuidwesthoek (Súdwesthoeke). Ik kwam er als redacteur van een katholiek krantje vaak, want daar zaten relatief veel lezers. Ik kan me voorstellen dat men nu niet officieel ‘in een hoek geduwd’ wil worden.

Toch is er nog een groep mensen boos: zij die beweren meer historisch bewust te zijn en die daarom de voorkeur geven aan Súdwestergo, zo lees ik in het Friesch Dagblad.  Naast Eastergo (oosten) gold die naam al in de tijd van Karel de Grote. Maar de variant kwam tot teleurstelling van de voorstanders niet eens als keuzemogelijkheid op het stembiljet.

1 opmerking:

  1. Het is maar goed dat het Súdwest Fryslân wordt, want met Zuidwest Friesland zou de verwarring compleet zijn. West-Friesland is immers de streek rond Hoorn en Medemblik in Noord-Holland.

    BeantwoordenVerwijderen