woensdag 17 februari 2010

Intercitystop regionaal belang


Het Eindhovens Dagblad bevat vandaag gelukkig ook nog wat anders dan de stuiptrekkingen van carnaval. Zoals het bericht dat de gemeente Best alle registers open trekt om te bereiken dat de intercity's naar en van de randstad daar twee keer per uur blijven stoppen. Tijdens de ombouw van het wegenvierkant rond Eindhoven was hiervoor een tijdelijke regeling getroffen, waarbij de gemeente voor 'n paar honderd extra parkeerplaatsen rond het station had gezorgd. Het middenperron van het Bestse station werd ervoor verlengd. Het heeft allemaal prima gewerkt. Dat was alleen al aan de aantallen geparkeerde auto's te zien.

Volgens de krant voert niet alleen het dagelijks bestuur van de gemeente Best (B en W) actie, om de intercitystops te behouden. Politieke partijen met landelijke bindingen roeren zich en proberen hun 'Haagse vrienden' voor het geval te interesseren. Ook op provinciaal niveau zijn de Bestse belangen aangekaart.

Bestse belangen? Ik denk dat hier sprake is van een letterlijk verstrekkend regionaal belang. Te denken valt immers aan treinreizigers uit onder meer Son en Breugel (9 km), Oirschot (4 km) en Eindhoven-Noord (7 km), die uit onder meer logistieke overwegingen de voorkeur zullen geven aan in- en uitstappen in Best boven het voor hen veel moeilijker bereikbare Eindhoven Centraal met z'n betaald parkeren. Niks P+R daar. Dus is de intercitystop in Best een fraaie testcase voor intergemeentelijke samenwerking via de SRE én op bilateraal niveau. Een onderwerp dat gezien de ambities van Eindhovens burgemeester Rob van Gijzel - die door wijlen de Bestse wethouder Ad van Geffen onomwonden annexionist zou zijn genoemd - hoogst actueel is.

Wat men bij de argumentatie aan het adres van de NS, ProRail en minister Eurlings ook zou kunnen gebruiken, is de ambivalente manier waarmee de spoorweginstanties landelijk omspringen met het verschijnsel intercitystop. Zijn er, met name in de Randstad, niet tal van 'voorsteden' aan te wijzen, waar het stoppen van de trein de gewoonste zaak van de wereld is? Best is ook zo'n voorstad en wil dat vooral blijven, in volle zelfstandigheid.(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

1 opmerking:

  1. Als frequent treinreiziger stel ik die intercitystop zeer op prijs. Minder leuk is dat op drukke dagen beide parkeerterreinen al helemaal gevuld zijn, dat er hierdoor een toestroom van auto's door het dorp plaatsvindt, dat deze mensen niets toevoegen aan de economie of leefbaarheid van het dorp, integendeel, en dat ik vrees dat op den duur voor het parkeren aldaar betaald zal moeten worden - met de gebruikelijke rampzalige gevolgen voor bewoners in de omgeving. Het kan wel eens zo zijn dat we hierdoor een Paard van Troje binnenhalen, waar we veel spijt van krijgen.

    BeantwoordenVerwijderen