zaterdag 6 februari 2010

Grote broek


De Brabantse CDA-gedeputeerde Ruud van Heugten heeft wel een heel grote broek aangetrokken, toen hij ontsnapte aan een bevel (motie) van Provinciale Staten, om een met 74 euro netto per maand betaalde nevenfunctie als lid van de Raad van Toezicht van het Helmondse Elcerliecziekenhuis neer te leggen. 'Alleen als het niet betaalt mag een bijbaan wel. Maar ik doe in mijn vrije tijd wat ik wil,' schamperde hij volgens de Wegener kranten.

Het gaat natuurlijk om het principe. Bij het aantreden van de nieuwe Commissaris der Koningin hebben de Staten namelijk afgesproken dat betaalde nevenfuncties niet mogen. De nieuw benoemde ambtsdrager legde toen zijn bestuurslidmaatschap van een Tilburgs ziekenhuis neer.

De Staten hadden de opmerking achteraf van Van Heugten eigenlijk op z'n minst moeten corrigeren in de zin van 'Hoho, zo zijn we niet getrouwd'.
(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

1 opmerking:

 1. Beste Guido,
  Helaas moet ik constateren dat je erg onzorgvuldig bent in wat je schrijft. Provinciale Staten hebben nl. nimmer besluiten genomen over betaalde nevenfuncties, noch van de CdK noch van gedeputeerden. Het enige besluit is dat nevenfuncties worden gemeld zodat PS zich daar over uit kunnen spreken. En dat is keurig gebeurd. Wel is er bij de sollicitatieprocedure van de CdK aandacht voor geweest, en dat was heel goed gelet op de discussie die speelde rond de vele bijbanen van bijvoorbeeld GroenLinks commissaris Borghouts in Noord-Holland.
  De motie van de SP en de PvdD over mijn specifieke nevenfunctie miste een valide onderbouwing hetgeen ook bleek in het debat. Als ik me daar over uitspreek is dat geen grote broek, maar gewoon mijn mening.
  (Overigens was dhr. V.d. Donk geen lid van het bestuur van het Tilburgse ziekenhuis. En de juiste schrijfwijze is Elkerliek ziekenhuis. Maar dat terzijde.)

  Al met al had ik van een oud journalist die over goede manieren schrijft verwacht dat hij zich beter informeert. Zeker als je over personen schrijft dan past het niet om op zo'n slordige manier een ander de maat nemen. Dat noem ik geen goede manieren!

  Met vriendelijke groet,

  Ruud van Heugten

  BeantwoordenVerwijderen