vrijdag 30 juli 2021

Roomser dan de paus

 Als voormalig rooms-katholiek (lidmaat noemt men dit, meen ik, in protestantse kringen) voel ik mij weinig geroepen tot deelname aan discussies over het doen en laten van deze geloofsgemeenschap in heden en verleden. Nogal complex, zoals men weet, zie recent aan de orde zijnde onderwerpen als misbruik en financiële perikelen in en rond het Vaticaan. Maar de interesse is er natuurlijk wel en persoonlijk voel ik – puttend uit herinneringen – allerminst rancune ten opzichte van die Kerk en zijn bedienaren. Integendeel.

Maar nu is er in de Nederlandse kerkprovincie toch wel iets heel merkwaardigs aan de hand. Een bisschop, zij het 'hulp-', staat op tegen de paus en doet Zijne Heiligheid verwijten die er niet om liegen.

Op zijn website Paarse Pepers (paars is de kleur van de bisschoppen, zoals rood dat van de kardinalen is) gaat Rob Mutsaerts, hulpbisschop naast Gerard de Korte in Den Bosch, enorm tekeer tegen een rondschrijven van paus Franciscus waarin deze stelt dat de Latijnse mis niet is toegestaan, tenzij de bisschop daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Franciscus wil discussie en reuring, beaamt Mutsaerts in de preambule van zijn website, maar dit gaat volgens hem te ver. De hulpbisschop: 'Hoe dictatoriaal, hoe onpastoraal, hoe onbarmhartig wil je het hebben!'

Velen denken dat de Latijnse mis door het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig van de vorige eeuw is afgeschaft, maar volgens Mutsaers, die zich in het verleden herhaaldelijk 'roomser dan de paus' heeft betoond, is dat helemaal niet waar. Hij schrijft: 'Over de vele liturgische misbruiken die her en der bestaan in talloze parochies hoor ik Bergolio nooit. In parochies is alles mogelijk, behalve de Tridentijnse mis. Alle wapens worden in de strijd gegooid om de Oude mis uit te bannen. Waarom? In Godsnaam waarom? Wat is toch die obsessie van Franciscus om die kleine groep traditionelen te willen ausradieren. ' Helaas refereert dit laatste door hem gecursiveerde woord aan door de nazi's gebruikte taalvormen. Mutsaerts lijkt zich zodoende in het gezelschap van wijlen kardinaal Simonis te bevinden met diens 'Wir haben es nicht gewusst'.

Staat de Bossche hulpbisschop op tegen wat heet 'de onfeilbaarheid' van de paus? Nou, ik denk dat Franciscus de laatste zal zijn om zich op die antieke stelregel (die trouwens slaat op uitspraken ex cathedra – vanaf de pauselijke zetel) te beroepen.

Teruggrijpend naar mijn inleiding, heb ik de neiging om te eindigen met 'ze zoeken het maar uit.'

1 opmerking:

  1. Deze column staat ook op SantelLOGie. Eigenaar Sante heeft daaronder nog enkele verduidelijkingen geplaatst die ik van harte aanbeveel.. https://santebrun2.blogs.com/my_weblog/2021/07/roomser-dan-de-paus.html

    BeantwoordenVerwijderen