dinsdag 19 december 2017

De knipperbol hoeft niet, maar…

Wel eens gehoord van de knipperbol? Dat is een zwart-witte paal met, jawel, een knipperend verlichte bol die het autoverkeer ten overvloede moet waarschuwen bij de nadering van een voetgangersoversteekplaats, minder officieel zebrapad genoemd. In het midden van de vorige eeuw is met die knipperbol in ons land geëxperimenteerd, maar uiteindelijk heeft ze geen voet aan de grond gekregen. Zo wel in Engeland. Ze hebben daar wel meer voetgangers beschermende verkeerstekens, zoals het waarschuwingsbord waarop twee oude mensjes, meestal geplaatst in de buurt van bejaardenhuizen en zo: elderly people.

In Best lijkt de gemeente niet zoveel op te hebben met de zwakke verkeersdeelnemer. Ik schrijf lijkt, want er mag dan sinds 2014 regelmatig discussie zijn over het verwijderen van zebrapaden in het dorp, men gaat daarbij niet over een nacht ijs. Tevoren worden wel degelijk instanties als de politie en Veilig Verkeer Nederland ingeschakeld om de ‘wenselijkheid en de veiligheid’ van bestaande oversteekplaatsen, in relatie tot het autoverkeer ter plaatse te toetsen. Zoals onlangs bij de uitmonding van de Prinses Margrietlaan op de ontsluitingsweg Heivelden Zuid, tegenover onder meer het Heikantpad – een fietspad dat langs basisscholen en het winkelcentrum Heivelden loopt. Op grond van de bevindingen van die advies-instanties is het daar liggende zebrapad over Heivelden Zuid verwijderd.

Via CDA-raadslid Paul Gondrie kreeg ik de volgende informatie over het ‘voortraject’:
‘De verkeersadviseur van de politie heeft naar de situatie gekeken en kwam tot het volgende slotsom: Het uitzicht van het verkeer dat vanaf de Ringweg de oversteek en de zebra nadert wordt beperkt door in de weg gelegen bocht in combinatie met de langs de weg staande plattegrond, bomen en bosschages. Vanaf de Margrietlaan is het zicht voor de overstekende fietsers en voetgangers eveneens beperkt. Overstekende fietsers moeten  voorrang verlenen aan het verkeer dat over Heivelden-Zuid de kruising nadert. Datzelfde verkeer moet echter voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig voor laten gaan. Dit geldt ook voor voetgangers die te voet een fiets aan de hand meenemen.’

Uit de aanvullende informatie blijkt, dat er niet ‘over ons, zonder ons’ is beslist, zoals ik aanvankelijk dacht: er is formeel een ‘verkeersbesluit’ genomen, waarop belanghebbenden tevoren gedurende zes weken konden reageren. Niemand deed dat. Vraag: heeft de aankondiging soms op de overheidspagina Best Informatief in het weekblad Groeiend Best gestaan? Jammer dan, want die pagina is door opoffering van de leesbaarheid aan het design (een heel dun lettertje op een witte achtergrond) een uitnodiging om snel door te bladeren.

Hoe het zij, ik vind de redenering waarop het verwijderen van het zebrapad van Heivelden Zuid is gebaseerd, weinig overtuigend. Ze gaat teveel uit van de zichtbaarheid voor de automobilist. Die is echt wel beter te waarschuwen en anders kiest men maar voor een oplossing als even verderop op Heivelden Zuid, ter hoogte van de scholen: een totaal beschermde oversteekplaats voor voetgangers èn fietsers. Verkeersremmend? Des te beter.

Ik ben me ervan bewust dat het hier beschreven voetgangersprobleem bij lange na niet zo ernstig is als dat op de gereconstrueerde Hoofdstraat/Nazarethstraat in het centrum van Best. De vele bejaarden die daar in de directe omgeving wonen, moeten zich daar regelmatig het vege lijf zien te redden; de maximum snelheid is daar 30 km. Jaja.

Naar aanleiding van het opheffen van de zebra’s in de verkeersader Willem  de Zwijgerweg in 2014 verscheen een oekase op de website van de plaatselijke politieke partij Best Open. Die partij ging vervolgens mee regeren en de discussie liep dood.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten