maandag 18 september 2017

Dit duurt allemaal veel te lang

Het is nu al een maand geleden dat een openbaar debat in de gemeenteraad over de relatie van de gemeente Best met haar burgemeester, Anton van Aert, ‘voor onbepaalde tijd’ werd uitgesteld. De heer Van Aert is, zo bleek later dan gewenst, met ziekteverlof. De hoop die cultuurwethouder John Verheijen, optredend als locoburgemeester bij de officiĆ«le opening van Cultuurspoor/Cultuurbank uitsprak, dat Van Aert spoedig op zijn post zou terugkeren, bleek twee dagen later al ijdel. De burgemeester is ‘aangedaan’ door de commotie die is ontstaan doordat hij, tegen de uitdrukkelijke wens van de raad plus de desbetreffende bepaling in de gemeentewet in, tijdens zijn volledige eerste ambtstermijn niet als ingezetene van Best is ingeschreven en blijft ‘voor onbepaalde tijd’ thuis zitten. Hij mijdt elk contact .
Dit duurt allemaal veel te lang. Onder de burgerij van Best heerst verwarring. Aan de ene kant blijkt uit ingezonden stukken in diverse bladen dat de mensen de situatie ofwel niet begrijpen, ofwel de burgemeester het rijden van een scheve schaats verwijten. Anderen vinden het maar een storm in een glas water en spreken hem bemoedigend toe.
Het is moeilijk, op dit moment in te schatten, of er nog een kans bestaat dat de heer Van Aert zijn ambtstermijn (die nog een jaar zou lopen) afmaakt. Over twee weken is de eerstvolgende raadsvergadering. De agenda is nog niet bekend. Vanavond komt het Presidium (fractievoorzitters) bijeen; mogelijk levert dat de informatie op waarnaar iedereen uitkijkt.
Een ding is wel zeker, het moet gedaan zijn met de achterkamertjespolitiek die tot dusver de hele affaire kenmerkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten