donderdag 14 september 2017

Toch maar weer eens: ‘Boeven van weleer’

Die discussie over omstreden helden uit het verleden duurt intussen al meer dan tien jaar, om precies te zijn sinds de uitglijder van toenmalige premier Balkenende over VOC-mentaliteit. Van het een kwam het ander. In Hoorn is het gewraakte standbeeld van J.P. Coen daarna, na veel gekissebis, voorzien van een verklarende, respectievelijk relativerende tekst. Een keurige oplossing. Nu nog de naar hem genoemde tunnel? Ik zou zeggen, ach nee, laat maar.

Want ik ben het eens met degenen die vinden dat je de geschiedenis niet moet uitwissen. Dan kunnen we wel aan de gang blijven. Ook als het gaat over Willem van Oranje en zijn nazaten. En ik weet zeker dat er mensen zijn die vinden dat een Prins Bernhardlaan niet hoeft.

Zes jaar geleden alweer schreef ik een stukje over hetzelfde onderwerp: Boeven van weleer. Daarin ging het over onder anderen de aanvoerder van de Watergeuzen in de Tachtigjarige Oorlog, de Limburger Willem II van der Marck, heer van Lumey  bijgenaamd Het Everzwijn, vooral bekend als de veroveraar van Den Briel op 1 april 1572 , tevens verantwoordelijk voor de moord op 19 monniken uit Gorcum. Ja, het was vooral een godsdienstoorlog.

Merkwaardige samenloop: een protestants-christelijke basisschool in Best (gemeente, doe eens iets aan die overzichtskaart op de website, want die is uit het jaar nul), die school dus is gevestigd aan de Lumeystraat. Ik heb destijds het onderwijsteam van de school voorgesteld, de leerlingen, eventueel samen met de Bestse schrijver van historische jeugdromans Rob Ruggenberg, eens bij te praten over de man naar wie ‘hun straat’ is genoemd. Dat vonden ze wel een aardig idee en ze zouden het in de groep gooien. Nooit meer iets van gehoord.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten