woensdag 23 augustus 2017

Treurig verloop burgemeesterskwestie Best

De kwestie rond de huisvesting van burgemeester Anton van Aert in Best krijgt een treurig verloop. Van Aert heeft zijn functie tijdelijk neergelegd, om zich te bezinnen op de situatie. De openbare raadsvergadering die donderdagavond aan het onderwerp zou worden gewijd, is voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Het is de vraag of het nog goed komt, in die zin dat de burgemeester zijn eerste ambtstermijn (tot september 2018) afmaakt. De raadsvergadering was juist bedoeld om de actuele verhouding tussen burgemeester en gemeenteraad te bepalen. Een deel van die raad heeft immers informeel met opmerkingen via de media de integriteitskwestie gesteld. Blijkbaar heeft dit de burgemeester geraakt.
Ook de Bestse burgerij roert zich, waarbij vooral het gebrek aan openheid in de aanloop tot het debat aan de kaak is gesteld. In een ingezonden stuk in het weekblad Groeiend Best wordt de burgemeester verweten dat hij de raad het gras voor de voeten heeft weggemaaid door bij voorbaat kenbaar te maken (ook aan de Commissaris van de Koning en de Minister van BZ&K) dat hij geen tweede ambtstermijn ambieert, op grond van zijn wens, zich blijvend in Boxtel te vestigen.
Een vervroegd vertrek van de heer Van Aert zou – afgezien van zijn onomstreden bestuurskwaliteiten – de gemeente Best slecht uitkomen. Een discussie over de toekomstige status van de gemeente (fusie in welke mate dan ook, blijvende zelfstandigheid?) is in gang gezet; over een half jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Eerdere berichten/commentaren over dit onderwerp op hhBest:
https://www.hhbest.nl/2017/07/21/fout-of-stout/
https://www.hhbest.nl/2017/07/27/beslotenheid-gehekeld/

https://www.hhbest.nl/2017/08/11/met-opgeheven-hoofd/ Deze column is tot half september 2017 ook via 'uitzending gemist' van Lokale Omroep Best te beluisteren: http://www.omroepbest.nl/radiomenu/uitzending-gemist/59-radio-uitzending-gemist/39-column

Geen opmerkingen:

Een reactie posten