zondag 7 december 2014

'We worden belazerd'

Hans Aarsman, de ex-fotograaf (kan dat hier eigenlijk, ‘ex’?) die al jaren voor de Volkskrant foto’s analyseert en interpreteert, de ‘Aarsman Collectie’, zweert bij tellen meten en rekenen. Aldus heeft hij een expertise ontwikkeld, hoewel in een interview in de regionale bladen, zegt hij ‘Er worden de hele tijd experts opgevoerd. Maar wat is een expert eigenlijk?’

Aarsman produceert nu grafieken van het vrachtverkeer dat de Piet Heintunnel in Amsterdam passeert, aan de hand van persoonlijke tellingen en concludeert daaruit dat de economie aantrekt.
De vraag is natuurlijk of je daarvoor in weer en wind moet gaan staan turven. Aarsman kan dat wel vinden onder het bekende adagium meten = weten, maar – al mag dat kennelijk niet van hem – je kunt het ook met je klompen aanvoelen.

In de jaren zeventig hadden we ook een crisis. Niet zo lang en als ik het me goed herinner ook niet zo ingrijpend mondiaal. Maar in die tijd had ik collega’s die regelmatig vanuit West-Brabant naar Den Bosch reden en op een gegeven dag constateerden: ‘We worden belazerd.’ Die vaststelling ontleenden ze aan het feit dat het vrachtverkeer opeens drastisch was toegenomen.


Ik wil maar zeggen, wat kan het mij schelen waar je je expertise vandaan haalt. Als je maar goed om je heen kijkt en nadenkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten