donderdag 4 december 2014

Duveltje uit een doosje

Diederik Samsom heeft zich namens zijn PvdA tegen het schaliegas gekeerd. Duveltje uit een doosje, zo’n ding op een veer dat tegen je neus springt als je niet uitkijkt. Coalitiegenoot VVD, in de persoon van Mark Rutte, trok op tijd z’n gezicht terug en werd verder niet warm of koud van wat zich niet lijkt te verdragen met het kabinetsbeleid: het volslagen overbodige voor- en tegens onderzoeken van boren naar dat gas in Nederlandse bodem.

Even overbodig als het gewichtig confereren met voor- en tegenstanders plus hele en halve sceptici over het al dan niet uitbreiden van de burgerluchtvaart op vliegvelden als dat van Eindhoven. Praatjes voor de vaak.

Dezer dagen berichtte de Leeuwarder Courant over de zorgen die Schiermonnikoog en Ameland zich maken over industriële ontwikkelingen rond de Waddenzee (werelderfgoed, met dezelfde status als de Grand Canyon). Een oliemaatschappij wil ten noorden van Schier, zoals het eiland in de wandeling wordt genoemd, proefboringen gaan doen naar aardgas en de gemeente vreest dat dit op een permanent boorplatform uitdraait; ja ondanks de lessen van de aardbevingen in Groningen. ‘Toeristen komen hier voor de rust en de duisternis. Dat komt dan allemaal in het geding,’ zegt Schier.


Het verontrustende is natuurlijk, dat niet de politiek bepaalt wat er in dit overvolle land gebeurt, maar – allerkortst samengevat – de economie. Of, anders gezegd, het verrassende verhaal van Samsom is verkiezingsretoriek van het zuiverste boorwater. En Rutte houdt de boel echt wel bij mekaar. Voorlopig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten