maandag 27 oktober 2014

Altijd bij de hand

De de Volkskrant adverteert in media die geacht worden in gebruik te zijn bij haar doelgroep met de slagzin Altijd bij de hand. Dat slaat op de vergevorderde digitalisering van de krant, waardoor ze over de hele wereld na ‘n paar vingertikken kan worden gelezen.
Om een bepaalde reden, die ik nader zal specificeren komt die reclame oubollig bij me over. Zoiets als Ik verkies Derk de Vries of Abonné stemt tevrêe, beide allang verdwenen sigarenmerken.


‘Altijd bij de hand’ was ooit het tekstje waarmee Hulstkamp Z.O. Genever (let op die G), haar zeer oude jenever aanprees. Dit zit in mijn geheugen gegrift, want in mijn geboortedorp had je een slijterij die in de jaren vijftig van de vorige eeuw al een lichtreclame op z’n pui had: Wed. Adank en daaronder, in iets kleinere letters: Hulstkamp altijd bij de hand!  Nu geviel het (ik blijf met mijn woordgebruik in stijl), dat de naam Hulstkamp uitviel. Men begrijpt het al, dit ging als een lopend vuurtje in het rond en het ontbrak er nog maar aan dat Weduwe Adank begon te knipperen.

Over 'Abonné stemt tevrêe' valt ook nog wel iets op te merken. Zoals gezegd, ging het om een sigaar. Merkwaardige coïncidentie, als we denken aan de krantenlezer. Maar het verhaal wordt nog sterker. De aldus genaamde Eindhovense sigarenfabriek legde rond 1960 het loodje, als gevolg van de toegenomen populariteit van de sigaret en het aanzienlijke prijsverschil tussen beide soorten rookwaar. (Intussen is dat verschil in relatieve zin weer zo goed als opgeheven, kan ik als tevreden en matige sigarenroker constateren.)

Voor de directeur-eigenaar van Abonné, Nico van Hussen, was een prima vervangende baan weggelegd: hij werd directeur van het toenmalige dagblad Oost-Brabant, dat door het Bossche Teulingsconcern was overgenomen. Van de Abonné naar de abonnees. De Teulingsen wisten overigens heel goed wat ze deden, want de industrieel Van Hussen, een beminnelijke al wat oudere heer, was een man met een geweldig netwerk in het Eindhovense. Daaraan had ik het bij voorbeeld te danken dat ik, als pas aangenomen redacteurtje van Oost-Brabant, binnen enkele maanden - bij een nog steeds nijpende woningnood - een nieuwbouwflatje kreeg toegewezen in het snelgroeiende stadsdeel Woensel.

Meer dan tevrêe.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten