woensdag 16 juli 2014

Testosteron in het voetbal-kleedhok

Het zal intussen wel algemeen bekend zijn dat het rijk ten faveure van de nationale schatkist, allerlei taken overhevelt naar de gemeenten met de boodschap ‘los het maar op’.

Ja het gaat over geld, zoals driekwart van de verhalen in de media over geld gaan.

Hoe loopt dit af? Je kunt elke euro maar één keer uitgeven, dus zoeken de gemeenten naar wegen om de begroting sluitend te maken door andere kostenposten te schrappen. De voorbeelden liggen voor het oprapen.

In de gemeente Best gaat het op dit moment om de toekomst van de muziek- en danseducatie. De stichting die dat sinds jaar en dag, met steun van drie gemeenten – waaronder Best – verzorgt is dezer dagen failliet verklaard. Dat komt gewoon doordat die gemeenten hun handen ervan af hebben getrokken. Om ons even tot Best te beperken: daar heeft men opeens bedacht, dat ‘het bevorderen van muziek- en dansonderwijs eigenlijk geen gemeentelijke taak is’. Ik heb dat in een door B en W overgenomen ambtelijk stuk, als ‘n soort stok achter de deur, gelezen. Maar er bestaat ook nog zoiets als ‘gewoonterecht’. Ik bedoel maar, als je 40 jaar of meer muziek en dans hebt bevorderd, kun je niet opeens beweren dat je dat eigenlijk niet had moeten doen.

De gemeenteraad van Best heeft er dan ook terecht in deze zin geen woord aan vuil gemaakt. Hij heeft een oude belofte in zoverre gestand gedaan dat hij verder wil met de vorming van een zogenaamde culturele hotspot, sinds kort bekend als CultuurSpoor Best, waarin de bibliotheek, een educatief centrum en…de muziekschool zouden gaan samenwerken.

Hè? Wie het snapt mag het zeggen. Want de muziek en dans, bekend onder de naam Pulz, is failliet gegaan aan reorganisatiekosten, waarin de gemeenten weigerden bij te dragen. Hoe zo reorganisatie? Waarvoor moest er op twee sporen worden gewerkt? Immers Pulz zou toch in CultuurSpoor worden opgenomen?

Laten we maar niet verder achterom kijken, maar vooruit. Dat doet de Bestse raad immers ook. Zij het met ‘n hoop gewring. Vorige week werd een motie van D66 aangenomen, dankzij inwilliging van de eis van het CDA, dat voor de verdere ontwikkeling van CultuurSpoor een interim-manager wordt aangetrokken, ten koste van 75.000 euro. Nogmaals: Hè? Kan de onvoorwaardelijk enthousiaste directeur van CultuurSpoor, Ingrid van Beek, het alleen niet af? Ik denk dat Best zich in de handen mag knijpen dat Van Beek, die die 75.000 euro natuurlijk weggegooid geld vindt, desondanks met vakantie is gegaan, met de onverminderde animo nadien de koe bij de horens te vatten. Ook ondanks het feit dat zij vorige week na afloop van de raad in de wandelgangen door de verantwoordelijke wethouder (‘O, kan jij dat?’) is geschoffeerd. Mijn betrouwbare bron zei daarover: ‘Testosteron in het voetbal-kleedhok.’

Muziek- en dans lijken voor het nieuwe seizoen gered, zij het dat het er naar uit ziet dat daarvoor ook overeenstemming moet worden bereikt met particuliere ondernemers die sinds jaar en dag ook muziek en dansonderricht aanbieden. Ik hoop dat die ondernemers dan wel een toontje lager zingen dan ze de afgelopen maanden hebben gedaan in de zin van: ‘wel subsidie voor de leerlingen van Pulz en niet voor die van ons, dat pikken de ouders niet’. Dit riekt mij te veel naar ‘ik heb recht op’. Alsof het muziek- en dansonderwijs in Beste de afgelopen halve eeuw helemaal niks heeft betekend.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten