zaterdag 5 oktober 2013

Te grote broeken

Natuurlijk vindt Mieke Geeraedts cs, oftewel de VVD-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant, het symboolpolitiek van de meerderheid, pogingen te doen om het proefboren naar schaliegas te voorkomen. Door Brabant schaliegasvrij te verklaren zouden de staten een veel te grote broek hebben aangetrokken, zo luidt haar redenering vandaag in een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad.

Hoewel, niet alle VVD-partijgenoten in Brabant scharen zich r├╝cksichtslos achter de opportuniteitspolitiek van de ´eigen´ minister Henk Kamp, die ´n tikkeltje heeft ingebonden toen hij tot de ontdekking moest komen dat het buitenspel zetten van de regionale overheden op dit punt minder vanzelf zou gaan dan hij aanvankelijk dacht. Wie trok hier nu eigenlijk een te grote broek aan?

Wat ‘n wonder dat de gemiddelde burger weinig vertrouwen heeft in het bekende paardenmiddel van de Milieu Effect Rapportage dat Kamp intussen uit de kast heeft gehaald. Men heeft onderhand genoeg van dit soort zoethoudertjes, vergelijkbaar met de beruchte Tafel van Alders over de toekomst van Eindhoven Airport, omdat de uitkomst nu al bekend is. Uiteindelijk zullen de economische belangen de doorslag geven. Als het aan Kamp ligt tenminste. Je zou onderhand op een electorale afstraffing gaan hopen.

Aan het slot van hun artikel in het ED maken de VVD-ers nog even een kardinale denkfout. Na te hebben geconstateerd dat over de proefboringen ‘reeds veel is gezegd en geschreven, ook in deze krant’ maken zij ‘de media’ het verwijt dat zij ‘klakkeloos’ de statenmotie zouden hebben overgenomen. Vindt Geeraedts cs dat de krant alleen die moties moet vermelden die in haar kraam en die van Kamp te pas komen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten