vrijdag 3 februari 2012

Worst

frieseworst_390x293Het zal mij eerlijk gezegd worst wezen of er bij een eventuele Elfstedentocht al dan niet publiek op bruggen en dijken zal staan met Unoxmutsen.

Er zijn mensen die zich daar vreselijk druk over maken, zoals Jort Kelder, die zijn ziel aan de Friesland Bank heeft verkocht. Zo’n man wordt dan natuurlijk meteen aan de tafel van DWDD gevraagd. Ik heb het gelukkig gemist (kijk zelden of nooit naar dat incestueuze wereldje) en ik verdenk Kelder ervan, in onderhandeling te zijn met de HEMA.

De Friezen, die de Hollânske hysterie rond een dreigende Tocht wel gewend zijn en daar ijskoud onder blijven , kunnen over die reclame alleen maar grinniken. De Vereniging De Friesche Elfsteden heeft de commercie van meet af aan buiten de deur kunnen houden en is niet van plan daar van af te wijken. Een presentator van Omrop Fryslân kondigde aan, de eerste de beste muts die Friesland probeert binnen te komen, neer te sabelen en als afschrikwekkend voorbeeld aan de kop van de Afsluitdijk ten toon te stellen. Ja, voor satire en zelfspot hoef je geen gelegenheidsprofessor aan de UvT te zijn.

Wat mij trouwens nog het meest frappeerde was, dat niet-Friese kranten de integrale Friese tekst van de omroepman (uiteraard met vertaling) weergaven. Dat is de zegen van de moderne digitale techniek. Wat bij de Leeuwarder Courant of bij de omroep goed wordt ingetikt, komt er overal foutloos in. Kwestie van copy and paste.

Wat ‘n gemak. Bij het ‘Friese’ krantje waar ik in de jaren vijftig werkte, dat in feite niet meer was dan een inlegvel van het Noordhollands Dagblad, hadden we ook een Friestalige rubriek, verzorgd door schoolmeester Simke de Haan. Zijn handgeschreven kopij werd door een drukker in Leeuwarden in lood gezet. Dat zetsel ging in een kistje met de krantenauto, die toch dagelijks heen en weer reed over de Afsluitdijk, naar Hoorn om daar in de pagina te worden geplaatst. Dat kistje kwam natuurlijk te gelegener tijd weer keurig bij die Friese drukker terug, waarna het zetsel voor hergebruik de loodpot inging.

Geef mij trouwens maar Friese turfgerookte worst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten