zondag 3 januari 2010

Meedoen in digitale wereld geen garantie voor voortbestaan papieren krant


Je zult als krant 'maar' 250 jaar bestaan en mee moeten in het digitale tijdperk. Toch is juist het aanpassingsvermogen dat de Leeuwarder Courant erin deed slagen die 2,5 eeuw te overbruggen. De LC bleef evenwel bij dat aanpassen toch steeds aan de voorzichtige kant. Zo behield zij, als ik het goed heb, tot op heden het klassieke formaat en staat het ´hoofdartikel´ nog steeds, gemerkt met slechts één initiaal van de hoofdredactie, dagelijks in gestrekte kolom op de voorpagina.

Onlangs opende de directie van de LC, in verband met winterse bezorgproblemen de mogelijkheid voor abonnees en niet-abonnees (ter kennismaking!) de mogelijkheid, de krant enkele dagen online te lezen. Zodoende kwam ik aan de weet, dat er nog minstens twee rubrieken zijn, die al meer dan vijftig jaar bestaan. Een halve eeuw geleden al, nam de LC een vooraanstaande plaats in, in de rijen van regionale kranten in den lande, een indrukwekkende inventiviteit aan de dag leggend waar het ging om vernieuwende journalistiek dicht bij huis en uitblinkend (toen al) in een superieure fotojournalistiek.

De onlinekranten gaven me de indruk, dat de Ljouwerter niet is bezweken voor de verleiding tot populariseren, althans vast is blijven houden aan een aantal stringente principes, waarop sinds jaar en dag haar betrouwbaarheid en haar gezag zijn gebaseerd. En dit terwijl ze toch in 2007 een - al is het dan maar 'n klein - stukje van haar onafhankelijkheid heeft moeten prijsgeven door 'samenvoeging' met het 'aartsvijandige' Nieuwsblad van het Noorden in Groningen ('Grins')tot de Noordelijke Dagblad Combinatie. De vergelijking met de Zeeuwse tegenhanger, de Provinciale Zeeuwse Courant, dringt zich op: die is volledig opgenomen in de eenheidsworst van de door een Britse investeerder uitgemolken Wegener tabloids.

Nu is er dan de 'nieuwjaarsbrief' van de nieuwe LC-hoofdredacteur Hans Snijders. Hij schrijft onder meer:
'LC is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website en werkt aan nieuwe toepassingen voor mobiele telefoons, e-readers en andere beeldschermen.'

En: 'De Leeuwarder Courant is echter meer dan alleen een doorgeefluik van informatie. De LC biedt analyse en is bereid discussie los te maken door in haar columns, hoofdredactionele commentaren en in haar keuzes stelling te nemen. Ze zet zaken op de agenda. De krant wil nadrukkelijker het maatschappelijke debat in Friesland inhoud geven. Dat omvat een breed scala aan onderwerpen: van onderwijs tot leefbaarheid en van werkgelegenheid tot cultuuraanbod. Dáár laat zich de toegevoegde waarde van de redactie zien, dáár verschillen we van alle nieuwssites en dáár zit de legitimiteit dat we niet gratis zijn.'

Met andere woorden (zo concludeer ik), er is niet echt nieuws onder de zon: de LC blijft wat ze altijd geweest is. Een goeie krant, waarvoor betaald wordt. De toekomst zal leren hoelang dat nog zal kunnen. Dat de bereidheid tot het lezen van dagbladen ook in Friesland onder druk staat, is een reëel gegeven waaraan de hoofdredactie in haar boodschap voorbij gaat. Werken 'aan nieuwe toepassingen voor mobiele telefoons, e-readers en andere beeldschermen' biedt nog geen garantie voor het voortbestaan van de papieren krant. Zomin als die krant in haar oervorm nog langer het enige middel is om 'inhoud te geven aan het maatschappelijk debat'. Meedoen door de LC aan 'de nieuwe ontwikkelingen' ontneemt (gelukkig) anderen niet de kans, van dezelfde technieken gebruik te maken en daar op wat voor manier dan ook, inkomsten uit te genereren. De door Snijders geuite bewering over het verschil van zijn krant met 'alle nieuwssites' is op z'n zachtst gezegd aan de boude kant.

(Terug)naar hhBest.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten