dinsdag 15 december 2009

Kop in ‘t zand

Het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB) in Best heeft in een rapport over verkeersperikelen richting het gemeentebestuur de suggestie gedaan, van het gedeelte Sonseweg vanaf de afslag naar het afvalverwerkingsbedrijf Rendac een gemeenteweg met eventueel een maximum snelheid van 30 km per uur te maken, of dat weggedeelte tot aan de bebouwde kom geheel af te sluiten.
Wie mij hier 'n beetje volgt, kan zich voorstellen dat ik dit zeer slechte ideëen vindt. Het is namelijk een miskenning van een belangrijke verbindingsweg tussen twee dorpen en van de kortste verbinding tussen de A50 vanuit de richting Nijmegen (7 km) met Best.
Onvoldoende infrastructuur opheffen of degraderen, in plaats van haar te verbeteren en - in dit geval een behoorljke aansluiting te geven op de Ringweg aan de westkant van Best - daarmee weer andere wegen (die langs Rendac en verder) belastend, is de kop in ‘t zand steken.

Zie ook Best Oost

1 opmerking: