maandag 5 oktober 2009

Boer vraagt, wij draaien

Als de krant meldt: 'Provincie geeft gehoor aan verzet', dan veer ik al op. Maar als er ook nog eens een vette kop staat 'Groei stallen afremmen', ga ik zowat door het plafond.

Want, een provincie Noord-Brabant die naar haar burgers luistert, daar bestaat een fraaie volkse uitdrukking voor: er vliegt 'n ekster uit d'r gat (wat betekent: dat is een zeldzaamheid). En een provincie Noord-Brabant die de de boeren beperkingen oplegt, dat is nóg zeldzamer. Want soms denk ik wel eens, het provinciaal bestuur, dat is niet Provinciale Staten of zo, nee dat is LTO, dat is in de dagelijkse praktijk de agrarische sector.

Nadere omschrijving, zoals die vandaag te lezen valt in de Brabantse dagbladen (allemaal van Wegener): 'De provincie wil recht doen aan de weerstand tegen de megastallen en aan het belang van de volksgezondheid.' Toe maar.

De uitleg komt van provinciebestuurder (gedeputeerde) Paul Rüpp. Het komt er op neer dat men wat betreft de bouw van die megastallen voor tienduizenden varkens 'gefaseerd' te werk denkt te gaan. Dus: 'niet meteen de maximale 2,5 hectare aan bouwruimte, maar beginnen met 1,5 hectare,' zegt Rüpp.

Hoera. Maar van waar zo plotseling dit fier besluit? Ook daarover geeft de krant gelukkig uitsluitsel: 'Hiermee sluit de provincie aan op de realiteit dat veel veehouderijen vooralsnog genoeg hebben aan 1,5 hectare bouwruimte (...) De boeren die meteen 2,5 hectare willen, zijn sterk in de minderheid.'

De nieuwe keuze zou een reactie zijn op de protesten van het Burgerinitiatief Megastallen Nee, dat een 'moratorium' op de stallenbouw wil, totdat meer bekend is over de gezondheidsrisico's. Maar het lijkt er toch meer op dat meneer Rüpp c.s. een aartsopportunist is en, zoals een mooie oude uitdrukking het zegt, de huik naar de wind hangt, Simpelweg: Liever niet direct 2,5? Ok, dan maar 1,5 hectare 'om te beginnen'.

U (boer) vraagt, wij draaien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten