zaterdag 18 juli 2009

Provinciale onvolkomenheden

De lezer zal even door de zure appel heen moeten bijten, waarbij helaas de garantie ontbreekt dat daarna het zoet volgt. Integendeel. Het gaat namelijk over provinciale onvolkomenheden in Noord-Brabant.

Dit is die zure appel, namelijk punt 8 van de Openbare Besluitenlijst Vergadering Gedeputeerde Staten d.d. 14 juli 2009. Ik beloof vertaling:

'GS hebben de ecologische actualisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)-begrenzing in ontwerp vastgesteld. Doel is om onvolkomenheden (vanuit ecologisch oogpunt) in de begrenzing van het robuust netwerk van natuurgebieden te verwijderen. Deze actualisatie is onderdeel van de Verordening Ruimte, die in ontwerp ter inzage ligt van 24 augustus tot 5 oktober 2009.'

Het is toch niet te geloven, dat een bestuursorgaan het bestaat, een tekst als deze aan de buitenwacht voor te leggen? Gelukkig hebben we journalisten, op papier schrijvende journalisten nog wel, die deze waterstofsuperoxyde voor ons weten te analyseren en te vertalen in een begrijpelijk verhaal, dat de aap uit mouw laat komen.vloeiweide_breda

Vloeiweide, natuur-
gebiedje tussen Breda
en Rijsbergen.

 


Het blijkt belangrijk genoeg voor het Eindhovens Dagblad om dit op haar voorpagina te zetten:
'Provincie schrapt bescherming 1500 natuurgebieden'. Het blijkt te gaan om 700 hectare, waarvan de provincie het gebruik door de gemeenten controleerde, althans pretendeerde dat te doen. Dat gold ook voor 9000 hectare 'agrarisch natuurbeheergebied' en natuur op militaire oefenterreinen als de Oirschotse Heide en – let op – vliegbasis Welschap, beter bekend als de regionale burger luchthaven Eindhoven Airport. 2800 hectare 'groen' wordt zo eventjes – mede op verzoek van defensie – uit wat het ED noemt 'de ruggengraat van de Brabantse natuur' geschrapt.

GS van Noord-Brabant beweren volgens de krant dat de kleine natuurgebieden geen ecologische waarde van belang meer hebben om door de provincie te worden beschermd. Sinds wanneer niet? Waarom nu opeens niet? Dat vragen de Brabantse Milieufederatie (mág deze instelling dat wel, zonder het risico te lopen, door de provincie van de subsidielijst te worden geschrapt?) en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten zich ook af. Sterker: zij onderstrepen het belang van deze 'gebiedjes' voor de verscheidenheid aan planten- en diersoorten en voor het landschap.

Laten we hopen dat de volksvertegenwoordiging, Provinciale Staten, een stokje steekt voor deze verkwanseling van de laatste stukjes natuur die Brabant nog resten.

3 opmerkingen:

 1. Waauw, dat is nog een hele ouderwetse uit de jaren zestig. En ongelooflijk dat het nog nodig is. Zo zie je maar hoe politici -- en ik neem dan maar even aan dat het CDA in Brabant aan de macht is -- natuurbescherming niet van harte ondersteunen, maar achter de hand houden als wisselgeld en zich er net zo gemakkelijk van ontdoen als een vakantieganger van zijn hond.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Volgens welingelichte kringen in de milieubeweging, moet je het meer zoeken in de richting van de ZLTO. Die heeft een ijzeren greep op het beleid rond natuur en landschap in Brabant.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. SP-statenlid Veerle Slegers in haar weblog: Door de VVD, het CDA en de ZLTO worden de BMF en de andere natuurbeschermers de laatste tijd continu verketterd en weggezet als halve terroristen. Alleen omdat ze zich -vaak met succes maar hoe dan ook altijd met gebruikmaking van wettelijke en democratische middelen- verzetten tegen de aanslagen op Brabantse natuur en milieu. Is de BMF geen maatschappelijke groep, VVD? Of IVN of de Vereniging tot Behoud van de Peel? Of komen hun acties de bedrijsbelangen van uw achterban niet zo goed uit en plaatst u hen dus liever onder een ander, minder acceptabele noemer?
  http://veerleslegers.sp.nl/weblog/2009/07/18/dun-laagje-fatsoen/#more-521

  BeantwoordenVerwijderen