dinsdag 17 februari 2009

De onmisbaarheid van internet(1)

Dit is een eerste blog over 'de onmisbaarheid van het internet'.
Terwijl ik dit zit te tikken ervaar ik de onmisbaarheid van Internet. Sommigen zullen dit als een vorm van verslaving zien, het zij zo.
De server is down, zoals dat heet en het ziet er niet naar uit dat de Spaanse provider Telefonica (monopolist?) daar in het weekeinde nog veel aan zal doen. Mij ontbreken trouwens de mogelijkheden om die provider te benaderen. De huisbazin zou dat doen, heeft ze beloofd.

Bij vertrek voor langere tijd naar dit buitenland, had ik een breedband-internetaccount bedongen. Ik ben nu eenmaal journalist-publicist-schrijver, mitsgaders semi-professioneel fotograaf en zit sinds jaar en dag op het puntje van mijn stoel als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van de Informatie- en Computertechnologie (ITC).

Ik had de nodige voorbereidingen getroffen om een website en een weblog te kunnen onderhouden en online-abonnementen op drie Nederlandse dagbladen geregeld. Dat is anderhalve maand goed gegaan, met een laptop per ethernetkabel aangesloten op de router en een tweede, zo'n miniding (eee) van Asus waarvoor ik, ten behoeve van wat meer comfort, een apart beeldscherm had meegesjouwd, op het draadloos netwerk. Een Engelse buurman kon ook inloggen op dat netwerk. Hij had daarvoor betaald, zei hij, toen een en ander even frustreerde, doordat ik na aankomst op oudjaarsdag met de apparatuur aan het rommelen was. 'Sorry, I'm busy, I hope, you get your connection back soon.' En zo geschiedde, waarna wij door die buurman op de koffie werden genodigd. Het werkte allemaal zo goed, dat ik ook mijn maandelijkse gesproken column voor de plaatselijke radio kon emailen (Ook tevoren geoefend met de ontvangende persoon, natuurlijk.)

Dat internet is dus een wezenlijk bestanddeel van ons leven, wat al blijkt als ik 's morgens ternauwernood de slaap uit de ogen heb gewreven en tijdens het koffie zetten NOS Journaal op Radio 1 door de keuken laat galmen. TV-Journaal zou ook kunnen, maar ik kijk thuis al nooit overdag (behalve bij Tour de France of Elfstedentocht) en met de NPS heb ik sowieso een webtechnisch appeltje te schillen. Het NOS Journaal kibbelt met het facilitair bedrijf over de volstrekt gebrekkige manier, waarop dat 'de meest recente journaaluitzendingen' online zet. Waardoor het kan gebeuren dat je om kwart over acht 's avonds ongevraagd het Jeugdjournaal krijgt voorgeschoteld, in plaats van Sacha de Boer of Philip Freriks.

Vanzelfsprekend is er Windows' Live Messenger voor textuele, auditieve en visuele communicatie (webcams) met het thuisfront, in de ruimste zin van het woord. 'Het is hier klotewweer, ' komt bij ons uiteraard over als een understatement (al laten we dat zelden merken), want we zijn er zelfs van op de hoogte dat nabij het Terbregseplein een vrachtauto in een sneeuwstorm is gekanteld. Had u dat al met Radio Nederland Wereldomroep? Laat me niet lachen.Ik ken nog steeds geen oubolliger zender, hooguit te gebruiken met die achterlijke korte golf als er geen internet bij de hand is. Ik heb daar de afgelopen dagen maar één goeie opmerking gehoord, naar aanleiding van een Pauw en Witteman, waarin dat nonnetje Maria van der Hoeven reageerde op 3,5 procent krimp van de economie: 'Nou weten we nóg niks'. Had ik het al over internetbankieren? Toch handig, als je bij voorbeeld je creditcardschuld wil vereffenen, teneinde (hoge) renteheffing te voorkomen.

Entertainment: Downloaden van muziek en films doe ik vrijwel niet; ookYouTube is aan mij niet echt besteed. Behoort toch 'n beetje tot de zelfkant van het web. Maar voor Levensmaatje is er Stepbridge, een onlineprogramma, waarmee je met partners en partijen van over de gehele wereld aan een bridgetafel kunt plaats nemen, om je naar een hogere klasse op te werken en vervolgens weer een degradatie op te lopen - alles officieel, onder toezicht van de Nederlandse Bridge Bond. 'Weet je met wie ik nu weer heb zitten bridgen? Met WW!' -' Verrek, leeft die nog? Volgens mij heeft die flink geërfd van z'n vader.'

Naar deel 2 van 'De onmisbaarheid van het internet', waarin ik onder meer betoog dat de kranten zich zouden moeten bezinnen op het 'reproduceren' van hun papieren edities op het web.


(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten