dinsdag 13 januari 2009

Mediasprookje

Een door minister Plasterk ingestelde commissie onder leiding van Elco Brinkman en verder bemand en bevrouwd door mensen uit de mediawereld, moet onder meer bekijken, hoe informatie van kranten op internet beschermd kan worden. Als je het mij vraagt (dat doet natuurlijk niemand, dat weet ik ook wel), kán die informatie niet beschermd worden, anders dan met de auteurswet in de hand. Dus niet anders dan in de situatie, zoals die nu bestaat.

Nieuwsmedia zijn er om te publiceren. Daarna kunnen ze worden geciteerd, wat iets anders is dan worden overgeschreven. Waar kranten gelukkig niet tegen kunnen worden beschermd, is tegen kritiek, correctie en aanvulling. Een van de zegeningen van het internet is, dat de monopoliepositie van de reguliere media die in stand werd gehouden door de onbereikbaarheid van de produktiemiddelen voor de 'gewone meningsuiter', daardoor is doorbroken.

Het verhaal dat professionaliteit alleen bij die oude media te vinden zou zijn, is een sprookje dat door de (potentiële) bedienaren van die media stelselmatig wordt doorverteld, maar dat daardoor niet meer wordt dan een sprookje. De commissie Brinkman kan haar energie beter aan iets anders besteden.


(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten