maandag 3 november 2008

Niet serieus genomen

Als de bevolking van Best het gevoel zou hebben, niet serieus te worden genomen door zijn bestuurders, dan zou ik daar in kunnen komen.

Vorige week is in die gemeente enorme deining ontstaan over ‘geheime rapporten’ die door het Eindhovens Dagblad (de krant kun je niet missen, geen dag, luidde ooit het adagium en vandaag de dag klopt het nog steeds) in de openbaarheid zijn gebracht en waarin staat dat de verhoudingen binnen het gemeentehuis totaal zijn verziekt.
Wantrouwen alom. Binnen het ambtenarencorps en tussen de ambtenaren en de al dan niet gekozen bestuurders. Het blijkt al geruime tijd te duren en heeft tot vertrek van enkele topfunctionarissen geleid, onder wie de gemeentesecretaris.
Door deze verwikkelingen en het openbaar worden ervan is de burgemeester van Best, mevrouw Letty Demmers-van der Geest in wat heet ‘een onmogelijke positie’ geraakt. Zij wordt in hoge mate verantwoordelijk geacht voor de situatie, aangezien zij Personeel en Organisatie in haar portefeuille heeft. Het is haar domweg niet gelukt, orde op zaken te stellen, hoewel de gemeenteraad haar in een eerder stadium de gunst van de twijfel toekende. In dat stadium werd met de gedachte gespeeld, mevrouw Demmers haar bevoegdheden op het punt van personeelsbeleid te ontnemen, om die over te dragen aan een nieuwe, vierde wethouder. Dat idee, kwam in het afgelopen weekeinde, toen het ED de vuile was met armen vol naar buiten gooide, weer boven.

De werkdag was heden nauwelijks begonnen of de regionale media ontvingen een persbericht van de gemeente Best, waarin burgemeester Demmers liet weten dat zij per 1 januari vertrekt. Ze wordt ‘iets’ bij het Korps Landelijke Politiediensten.

In dat persbericht staan de gebruikelijke frasen van ‘toen ik werd benaderd voor deze functie had ik echt even tijd nodig’ en ‘het valt me zwaar om uit Best weg te gaan’, met ‘veel plezier hier burgemeester geweest’ en ‘ik voel me er enorm thuis’.

Maar het tijdstip waarop en de termijn waarin het vertrek van de burgemeester wordt bekend gemaakt respectievelijk staat gepland sluiten te opvallend aan op laat ik zeggen ‘de gemeentepolitieke koortsthermometer’.

In het beantwoorden van telefoontjes van media om nadere informatie was dan ook voorzien: de betrokken communicatie-adviseur van deze gemeente, hoefde echt geen ruggespraak te plegen met haar principaal om met klem te kunnen ontkennen dat het burgemeesterlijke afscheid ook maar iets te maken had met ‘de kwestie’, laat staan dat er sprake was van een ‘de eer aan zichzelf houden’.

Wie gelooft dat? Ik in elk geval niet, en ongetwijfeld niemand in Best. En dat kan inwoners, die mevrouw Demmers in 2002 bij referendum aanwezen als hun favoriet, een gegronde reden geven, zich niet serieus genomen te voelen.


(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

2 opmerkingen:

 1. Twee vragen houden mij als oud Bestenaar bezig;
  1. wie lekte er naar het ED ?
  2. wie wil er zo graag 4de wethouder worden ?
  Joop

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Voor meer reacties, zie ook http://hhbest.tboek.nl

  BeantwoordenVerwijderen