dinsdag 1 juli 2008

Klompenfabriek

Dat staat dan zo ergens, waar-
schijnlijk onbewust, weg-
ge-
frommeld in een stukje over politiek gekissebis in de krant:
De gemeenteraad van Best ‘ging akkoord met de verbouwing van de voormalige klompenfabriek aan de Oirschotseweg. Het gebouw wordt voor een gedeelte herbestemd als kantoor en bovendien worden er 30 à 40 woningen op het perceel gebouwd. De schoorsteen en de drie gevels van het kopgebouw blijven staan.’

Let wel, het gaat hier om een zeer royale toplocatie, aan een van de belangrijkste invalswegen van Best, de Oirschotseweg. Daar staat in de punt van een driehoekig perceel, waarbij ook de noordelijke ontsluitingsweg van de wijk Heivelden uitkomt, een voormalige klompenfabriek met rood-bakstenen schoorsteen uit de eerste helft van de vorige eeuw. Daar was tot voor kort een Babystunter gevestigd; het staat er nog op.
Als ik het heb over een toplocatie, dan bedoel ik dat je heel goed moet nadenken over de bestemming van die grond en de daarop staande gebouwen (ook als je die bebouwing uit cultuurhistorische overwegingen al dan niet gedeeltelijk wil behouden). Het is niet de bedoeling dat zo’n locatie een financiële melkkoe wordt, integendeel, de situatie is zodanig dat ze wel een flinke investering, bij voorbeeld in een openbaar gebouw, waard is.

Maar laat ik het zo zeggen: dit is goeddeels een gepasseerd station. Want de gemeente Best heeft zich door een projectontwikkelaar de loef laten afsteken en die gaat er natuurlijk geld van maken. Zijn oorspronkelijke plan, de klompenfabriek te slopen, is vervangen door dat van gedeeltelijke bestemming tot kantoor. Zijn we daar even vet mee. Of we nog niet genoeg leegstaande en verkommerende kantoorpanden in het centrum van Best hebben (Hoofdstraat, tegenover parkeerterrein Prinsenhof).

En de rest van die kostelijke grond wordt dan versnipperd voor de bouw van dertig tot veertig huizen. Tel uit je winst.

Het beleid van de gemeente Best – of het ontbreken daarvan – rond de ‘Babystunter’ is het grootste echec van de laatste tien jaar.

(Terug) naar de column Positief nieuws

Geen opmerkingen:

Een reactie posten