donderdag 27 juli 2023

Brandbrieven

Er worden regelmatig brandbrieven gestuurd. Vooral vanuit de provincie (gemeenten incluis) naar Den Haag. Dringende aanbevelingen of wensen zijn het, vooral in gevallen dat bestuurders menen niet voor- of achteruit te kunnen. Het woord brandbrief is overigens een cliché, dat voornamelijk dient tot gemak van de gedrukte media. Daardoor verliezen ze wel aan zeggingskracht. Alweer een brandbrief? De lezer schrikt er niet meer van wakker.

Ooit was de brandbrief een crimineel middel: Ze werd - mits de dader geen analfabeet was - voor de deur van een boerderij gelegd met de opdracht 'betalen of anders...brand!' De ontvanger hoefde geen wanbetaler te zijn. Er kon ook 'gewoon' sprake zijn van doodordinaire afpersing. Geen nieuws onder de zon wat betreft de criminaliteit. 

Toch wil ik de hartenkreten van de gemiddelde bestuurder niet bagatelliseren. Neem nou de burgemeester van de gemeente Cranendonck, waartoe onder meer de dorpen Budel en Maarheeze behoren. Daar is al jaren een asielzoekerscentrum (azc) op een voormalig kazerneterrein gevestigd. De dorpen ondervinden daarvan enorme overlast, vooral veroorzaakt door jonge mannelijke zogenaamde veiligelanders. Een supermarkt heeft daarom zelfs z'n deuren gesloten. Eindeloze discussies intern, met het COA en met Den Haag. Onbevredigende reacties, laat staan oplossingen, dus de ene brandbrief na de andere. De burgemeester heeft gezegd dat hij met de rug tegen de muur staat.

Uiteraard is de heisa in Cranendonck elders in Brabant niet onopgemerkt gebleven. Gevolg: wellicht nog meer aversie tegen de opvang van asielzoekers dan elders in het land. Als gevolg van het gedrag van migranten die duidelijk een minderheid vormen. Het verzet in sommige gemeenten, waaronder Geldrop, gaat ook nog eens gepaard met ernstige vormen van racisme. 'Wie van buiten komt deugt niet - eigen volk eerst'. Dat soort dingen.

Generalisatie deugt nooit. Laat ik daarom eindigen met een persoonlijke ervaring. Vanwege mijn hoge leeftijd ben ik al enkele jaren geleden moeten stoppen met fietsen. De doorslag gaf een bijna buiteling met de tweewieler nabij een tijdelijke opvang van asielzoekers in Best. Wie hebben mij toen als het ware opgeraapt met de woorden 'gaat het?' Juist, twee jonge bewoners van de opvang.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten