vrijdag 8 april 2022

En nu gezonde oppositie graag

Bij de vorming van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders (coalitie) wil men het net als in 2018 (-2022) weer aansturen op een zogeheten raadsbreed beleidsakkoord. Destijds gebeurde dat onder het motto 'samen werken aan ons Best'. Waarom behoud ik mijn reserves tegenover deze harmonische intenties?

Omdat die zogenaamde harmonie kennelijk het voeren van een gezonde oppositie in de weg staat. Best is een van de weinige gemeenten, waar tijdens de laatste raadsverkiezing de plaatselijke groeperingen het hebben afgelegd tegenover de landelijke partijen. Daarbij heeft de PvdA bij voorbeeld van de 'injectie' met Groen Links geprofiteerd met een winst van 2 zetels (van 1 naar 3). Gemeentebelangen, ooit een gezichtsbepalende partij, is gereduceerd tot nog maar 1 zetel. Best Open (3) is, zij het miniem, in stemmenaantal door PvdA/GL overvleugeld. Alleen de Jongerenpartij JO (4) wist zich zodanig de handhaven, dat ze naast VVD (4) en D66 (4) weer aanspraak kan maken op een wethoudersplaats. Het gevecht om de vierde wethouder (het huidige aantal, niet teveel voor een gemeente met 30.000 inwoners met heel wat te regelen op haar bord) zal dus gaan tussen Best Open, PvdA/GL en CDA (ook 3 zetels)

Ik ben enigszins afgedwaald, want het gaat me immers om de behoefte aan een gezonde oppositie, waaraan het in 2018-2022 heeft ontbroken. Er is in de afgelopen periode nauwelijks gebruik gemaakt van het recht van de raad op het stellen van kritische schriftelijke vragen aan het zittende college. Was er reden tot kritiek en/of het vragen om opheldering, dan vloeiden die voort uit verhalen in het Eindhovens Dagblad of uit ingezonden stukken in het weekblad Groeiend Best. De laatsten meestal van particulieren en oud-raadsleden of -bestuurders, die daar mogen huilen met de wolven in het bos. De raadsfracties beperken zich daar doorgaans tot het verkondigen van standpunten, die in de raadsvergadering thuishoren en nergens anders. Gaat er eens in de praktijk wat mis, zoals bij de aanleg van de rotonde Oirschotseweg/Bernhardlaan (gevolg: gevaarlijke verkeerssituaties) of regelrechte leugens over wat er in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat of niet, dan heerst er een oorverdovende stilte.

Harmonie? Best, maar mijdt de struisvogelpolitiek, wil je bij verkiezingen een opkomst van meer dan 48%, ook nog eens 2% lager dan het landelijk gemiddelde.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten