vrijdag 18 juni 2021

CultuurSpoor Best geamputeerd

Wat is belangrijker, het doorgaan van de Bestse kermis in 2021 (coronaproof trouwens) of de culturele activiteiten van CultuurSpoor, oftewel de Culturele Hotspot, oftewel de CultuurBank? Een gewetensvraag, ook politiek. Die vraag is, althans voorlopig vind ik, beantwoord. Op 19 april heeft de gemeenteraad dat gedaan door de cultuur van CultuurSpoor enig uitstel van executie, een kleine 35.000 euro ter aanzuivering van een jaarlijks tekort, bij motie gevraagd door BestOpen, PvdA en D66, met 14 - 7 te weigeren. Je kunt van een amputatie spreken.

Details over de discussie in genoemde, digitale raadsvergadering kan ik niet geven. Ik was er niet bij en voor de behandeling moet je de video-opname van begin af aan afspelen en dat is me te gortig. Zoektermen op de website van de gemeente Best leveren niets op.

Ooit had Best samen met Oirschot een school voor muziek en dans, gehuisvest in een nieuw gebouw. Dat is recentelijk gesloopt; hopelijk groeien er op het braakliggende terrein binnenkort vrij te plukken veldbloemen, in afwachting van een aanpassing van het bestemmingsplan Naastenbest, want – en dat is natuurlijk wel positief – er zijn sociale woningen gepland.

Maar het moest cultureel gezien, pakweg 'n decennium geleden, allemaal anders en het zag er bij de huisvesting van CultuurSpoor Best in de voormalige Rabobank aan de Raadhuisplein zonnig uit. Er kwam ook fysiek een doorbraak naar de aanpalende bibliotheek en de combinatie is in de organisatorische praktijk ook een succes.

Achteraf komt die Culturele Hotspot toch over als een plaatselijke hype. Oorzaak: geld. Dat bepaalt ook in de gemeente Best de prioriteiten.

In een persbericht heeft CultuurSpoor Best (CSB) geprobeerd, een positieve draai te geven aan het onomstotelijke gegeven dat ze door het schrappen van muziek- en dans is geamputeerd. Het wekt op zich bewondering dat men daar de moed niet laat zakken. CSB zonder C mikt op de bevordering van de leesvaardigheid van de jongeren, waarmee het zoals bekend treurig gesteld is. Dit in samenwerking met het onderwijs. Vooruit, laat Cultuur in de naam maar blijven.

Maar is hiermee de kous af? Helemaal niet. De politiek dient zich blijvend te realiseren dat de C van cultuur in deze gemeente even belangrijk is als de C van Corona. Prettige vakantie en prettige kermis. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten