vrijdag 16 oktober 2020

Ieders verantwoordelijkheid

Het verwijderen van het NOS-logo van de voertuigen van de radio- en televisiedienst zit mij en vele anderen niet lekker. Een knieval voor de belagers van journalisten. Precies het omgekeerde van de volhardende houding van bij voorbeeld het satirische weekblad Charlie Hebdo, dat moord en doodslag op zijn medewerkers er niet van weerhoudt, zijn werk onverminderd voort te zetten. Ik doe dus niet mee met Je suis NOS.

Iedereen heeft de mond vol van de in onze grondwet verankerde vrijheid van meningsuiting, maar wie kent eigenlijk wel de tekst van artikel 7? Lid 1: 'Niemand heeft voorafgaande verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Lid 2 verwijst naar een wet die radio en televisie regelt en in lid 3 dat gaat over 'andere middelen' dan de reguliere media keert 'ieders verantwoordelijkheid' etc. terug.

Ik ben maar 'n eenvoudige journalist en geen kenner van het staatsrecht noch van de daarmee verbonden jurisprudentie, dus ik beperk mij tot een vraag: houdt 'ieders verantwoordelijkheid' ook in dat wie bij voorbeeld met het uiten van bedreigingen gebruik meent de kunnen maken van het vrijheidsprincipe zonder pardon kan worden aangepakt, respectievelijk deelname aan demonstraties met dit karakter kan worden ontzegd?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten