vrijdag 9 oktober 2020

Gedoe rond uitbreiding bebouwde kom

 Wat 'n gedoe in Best, ook onder raadsleden, over een voorstel van B en W om de bebouwde kom op de Ringweg – die trouwens helemaal geen echte ringweg is – uit te breiden. Het gaat om het stuk tussen het spoorviaduct en de aansluitingen op de A2. Motief: vermindering van het verkeerslawaai ten behoeve van aangrenzende wijken. Bewoners hebben erom gevraagd.

De bezwaren luiden: het is een kaarsrecht stuk, dat noodt tot het indrukken van het gaspedaal. De politie oordeelt in dezelfde geest en heeft te kennen gegeven, niet te zullen handhaven. Om met dat laatste te beginnen: waar wordt in Best wèl gehandhaafd en is het aan de politie wanneer dan ook politiek getinte verklaringen af te leggen? Er zijn wettenmakers en handhavers, punt.

Ik vind de uitbreiding van de bebouwde kom (maximum 50 km) hier de normaalste zaak van de wereld. Ook aan beide kanten van het Wilhelminakanaal lopen rechte wegen, van oudsher binnen de bebouwde kom. Een van de rotondes bij de aansluitingen – in beide richtingen – op de A2 die op zichzelf tot vaartvermindering dwingen, heeft ook een afslag richting Bosseweg (sic!), deel uitmakend van wat ik maar 'het ringgebeuren' noem en de wijk Salderes. Bestaande bebouwde kom dus. Er komt ook veel verkeer vanuit dat 50 km-gebied het bediscussieerde traject van de Ringweg op. Even, wat zal het zijn 800 meter, tachtig? Nee toch?

En dan is er nog een raadslid dat zonder meer uitgaat van de ongehoorzaamheid van de automobilist, 'die dan natuurlijk gaat inhalen'. Beste man, simpele oplossing: een doorgetrokken middenstreep. En dan natuurlijk goed handhaven hè?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten