donderdag 12 september 2019

Roep om aanpassing euthanasiewet

Over de eventuele initiatiefwet van D66-er Pia Dijkstra wil ik het hier nu niet hebben. Die gaat over het zelfbeschikkingsrecht van mensen die levensmoe zijn; in feite dus om het wettig maken van zelfdoding. (Het woord zelfmoord gebruik ik nooit.)

Maar wel over de vrijspraak van arts Catharina door de Haagse rechtbank jegens het geval van euthanasie, toegepast op een ernstig demente vrouw, die ooit, volkomen bij zinnen, de wens daartoe had uitgesproken. Ik citeer een bericht hierover: ‘Verpleeghuisarts die 74-jarige wilsonbekwame vrouw met diepe dementie euthanasie verleende,  voldeed aan alle zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet en maakte zich niet schuldig aan moord. Ze wordt van alle rechtsvervolging ontslagen.’ Het OM wilde de dokter moord ten laste leggen, overigens zonder strafeis.

Wat een opluchting voor bijna de helft van de (huis)artsen, voor wie de complexiteit van het probleem ondragelijk blijkt. De gerechtelijke uitspraak neemt dan ook niet weg, dat een aanpassing (nadere nuancering) van de euthanasiewet nodig is.

Aan de vooravond van die uitspraak publiceerde het Eindhovens Dagblad een artikel over een analoog geval. Ik citeer even de inleiding: ‘Willy Oppers (80) uit Eindhoven is dement. Als ik in het verpleeghuis zit, wil ik euthanasie, schreef hij in zijn wilsverklaring. Maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Een verhaal over de zoektocht naar de wil van Willy.’
Een aangrijpend relaas, met medewerking van de  famiiie en de verpleegtehuisarts op decente manier gebracht. Als abonnee van het ED mag ik dat verhaal delen en dat doe ik bij deze.

Kortom, de wet plaatst de betrokkenen voor een verschrikkelijk dilemma. Ik moet er helaas aan toevoegen, dat het nog veel erger is. Een totaal ander praktijkgeval: Man ligt in het ziekenhuis ‘op sterven na dood’. Daarmee is bedoeld dat zijn lichaam helemaal op is en dat hij in coma verkeert. Alleen, zijn hart klopt nog, dankzij een pacemaker. De man leeft nog. Er is geen sprake van een wilsbeschikking. Mag de arts de pacemaker uitschakelen, waardoor de dood van de man definitief zal zijn?

Wetgever doe je werk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten