vrijdag 21 april 2017

Nieuwe wethouder als partij-politieke gok

Op 8 mei, minder dan een jaar voor de plaatselijke verkiezingen, beslist de gemeenteraad van Best over de benoeming van een nieuwe PvdA-wethouder als opvolger van de vertrokken bestuurder Bert van Drunen. Er is volop reden, nieuwsgierig te zijn naar de overwegingen die daarbij een rol zullen spelen.

Enerzijds valt de enorme belangstelling voor de post (maar liefst 13 gegadigden) te verklaren. Nu kán het nog. Anderzijds kun je je ook afvragen, waar beginnen die sociaal democraten aan, gezien de wankele positie waarin de PvdA landelijk verkeert. Inderdaad, een dramatisch zetelverlies op nationaal niveau hoeft nog niet te betekenen dat de partij straks ook in Best zal worden gedecimeerd. Toch leert de ervaring dat de gezindheid van de kiezer jegens een landelijke partij wel degelijk ook tot uitdrukking kan komen bij regionale verkiezingen. Met andere woorden, een terugkeer in 2018  van de PvdA in een Bestse coalitie is verre van zeker.

De kandidaat die nu door de fractie naar voren is geschoven, de 49-jarige Annegien Wijnands, een door de wol geverfde, regionaal bestuurder, zit daar niet mee, integendeel, zij ziet enthousiast uit naar de baan.

Is de benoeming van een nieuwe wethouder, koud tien maanden voor de raadsverkiezing, met aftrek van pakweg twee maanden vakantie-reces, in het belang van de gemeente Best? Kunnen de taken van de voorganger, zoals nu al het geval is, niet door de overige drie (!) wethouders in goed overleg in die korte periode worden waargenomen? Behoort het doorfunctioneren van de coalitie, met gedoogsteun van de PvdA niet tot de mogelijkheden? Allemaal vragen, die de gemeenteraad straks in zijn beslissing zou kunnen meenemen.

Er zijn ook financiële consequenties voor de gemeente, al zijn die op dit moment nog niet te overzien. Vertrokken wethouders hebben in principe recht op wachtgeld. Wie daar meer over wil weten, kan terecht op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vooralsnog lijkt de voordracht van de Bestse PvdA op een partij-politieke gok, die niet in het belang is van de gemeente. Recht is niet altijd terecht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten