dinsdag 24 februari 2015

Onzakelijkheid rond Mol neemt alleen maar toe

De onzakelijkheid van de gemeente Best rond de problematiek van het beeld De Mol neemt alleen maar toe, wat wel eens tot gevolg zou kunnen hebben dat dit dossier ons nog heel lang hoofdpijn gaat bezorgen.

De gemeenteraad nam deze week een van de opties, voorgehouden door het college van B en W, over, namelijk De Mol op kosten van de gemeente repareren, mits het beeld daarna nog een flink aantal jaren meegaat. Wat ik in een eerder stadium met de natte vinger veronderstelde, dat ongeveer de helft van de Bestse bevolking De Mol kan missen als kiespijn, wordt min of meer bevestigd door de uitkomst van een door de PvdA gehouden online-enquete, waarop binnen een week honderd mensen reageerden, maar laten we daar niet te lang bij stilstaan. En ook niet bij de 'armlastige' kunstenaar, die bereid is de reparatiekosten in natura te vergoeden. (wellicht mondt dat uit in een nieuw beeldje van een kale kip). Het gaat om die kosten zelf.

Beeldenmaker Tom Claassen schatte die op 40.000 à 50.000 euro, wat betekent dat de gemeente straks, inclusief de initiële kosten van het beeld, anderhalve ton op het hele kunstavontuur zal moeten afschrijven. Als het daarbij blijft, want de raad houdt zelfs al rekening met een kostenpost van 60.000, terwijl de wethouder hierop mag terugkomen, als het iets meer wordt.

Met afgrijzen heb ik van deze redeneertrant kennis genomen. Immers, als je iets aan te besteden hebt dan is het noemen van een budget een (niet alleen politieke) doodzonde. Terwijl iedereen er al rekening mee houdt dat het wel eens meer zou kunnen worden dan 50.000, zegt de Bestse raad: zie maar of het lukt met 60.000 en, zo niet, trek dan maar weer aan de bel. Als ik reparateur was, zou ik het wel weten. Dit soort onzakelijkheid vraagt gewoon om een afstraffing.

Het komt bij de overheid nogal eens voor dat over onderwerpen, waarbij financiële belangen op het spel staan, in beslotenheid wordt vergaderd. In het algemeen ben ik natuurlijk voor zo groot mogelijke openbaarheid, maar als er ooit sprake is van een kwetsbare opstelling, dan is dat nu het geval.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten