vrijdag 13 februari 2015

E.

Iemand vond in de archieven van de Leeuwarder Courant (weinig kranten zijn op het internet zó aanwezig) een hoofdartikel uit het begin van de jaren zeventig, waarin E. zich afvroeg, hoe het er met de bodemdaling in Groningen, als gevolg van de aardgaswinning ‘over dertig of vijftig jaar’ zou uitzien. Goed voorspeller, luidde het commentaar op Twitter. Maar slechte speller, tikte een ander, want à fonds perdu zonder s gespeld.

Wie was E? Eddy Evenhuis, hoofdredacteur van de LC, naast Jan Piebenga en na diens dood in 1965, naast Jacob Noordmans en de roemruchte Laurens ten Cate. Evenhuis was landelijk bekend als dichter; de Groene besteedde in de jaren negentig nog aandacht aan hem, toen hij zijn laatste bundel in eigen beheer uitgaf.

Ik herinner mij, in de tweede helft van de jaren vijftig in Friesland als journalist werkzaam, Evenhuis als een nogal stugge, arrogante Groninger liberaal, die het zich bij voorbeeld niet verwaardigde ooit het woord te richten tot katholieke collega’s. Opmerkelijke mededeling op Wikipedia: hij vond, samen met stadsredacteur Henny Keikes de rubriek Gehoord en Gezien uit. Een mateloos populaire berichtjesverzameling, vol trivia en van de straat opgepikte Luwadder citaten als ‘Wat voor film draait er deez week in ‘e Tivli? - Sissy de Rat loof ik.’ Veel nageaapt ook, die rubriek, zoals eveneens de weekendbijlage van de LC, Sneon en Snein, die rond 1960 op ongekend hoog niveau stond, met bij voorbeeld foto’s ter grootte van een halve pagina (waarvoor in die tijd een metalen cliché moest worden gemaakt).

E. en P(iebenga) vulden de hele rechterkolom van de voorpagina, per dag afwisselend, met hun commentaren. Ze leken elkaars tegenpolen. Piebenga (ook statenlid voor de PvdA en zelf verkiezingsfolders in de brievenbussen stoppend) min of meer ter linkerzijde, Evenhuis, nou ja, liberaal. Piebenga sprak trouwens met zijn sonore stem Fries op een manier, die je waardering voor die taal bevorderde.

Hoe het verder is gegaan bij de LC, vooral in de tijd van de uiterst linkse Laurens ten Cate, die voor de fusie met de Friese Koerier op gespannen voet had geleefd met mede-hoofdredacteur en (ook) dichter Fedde Schurer, valt buiten mijn gezichtsveld. Leeuwarder Courant en Friese Koerier zijn overigens op instigatie van de redacties samengegaan. Het was daarvóór natuurlijk ook een rare figuur: beide kranten werden uitgegeven door de Stichting De Friese Pers en al jaren op dezelfde pers gedrukt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten