woensdag 3 september 2014

Tijd voor het ultieme integriteitsdebat

Wie de discussie over de teveel aan Bestse wethouders betaalde onkostenvergoedingen volgt, zal zich er over verbazen dat die zich geheel voltrekt via de media. De verslaggever van het ED, die het geval vorige week aan het licht bracht, verbaasde er zich maandagavond in een tweet over dat de kwestie in de raadsvergadering niet leek te bestaan. Het is tijd voor het ultieme integriteitsdebat. Ik heb nog even overwogen, op de tweet te reageren met de vraag: wel eens gehoord van politiek opportunisme? Want, ja, er zijn weinig groeperingen in de Bestse raad die in deze geen boter op het hoofd hebben. Ze hebben meegedaan aan de achterkamertjespolitiek die sinds mei van dit jaar in dit kader is bedreven. De verontwaardiging van CDA-er Paul Gondrie over wat hij – alweer op Twitter – 'een lek' noemt is dan ook op z'n zachtst gezegd onterecht.

Over opportunisme gesproken, soms kan die ook begrijpelijk zijn. Ik bedoel maar, vind tegenwoordig maar eens een goede wethouder; iemand die een aardige baan, geheel of gedeeltelijk laat schieten om zich voor een periode van vier jaren aan deze moeilijke, zeker niet overbetaalde functie te wijden, met de vraag of continuering daarna wel zeker is. De cijfers over voortijdig terugtredende wethouders in dit land liegen er niet om. Ook de beƫindiging van een wethouderschap kost de gemeenten geld, wachtgeld.

Het zittende college van B en W zou zich bij de besluitvorming in deze zaak enigszins hebben laten leiden door een mededeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) – in samenspraak met het Ministerie van Binnenlandse Zaken – dat terugbetaling 'geen optie' is. Dus zou terugbetaling van de helft volgens burgemeester Van Aert 'netjes' zijn. De VNG deed haar uitspraak, mede naar aanleiding van een soortgelijk geval elders in het land. Maar wat ik node miste was de toelichting: Hoezo, geen optie?

De raad moet, dunkt mij, met de billen bloot. Een halfslachtige oplossing als nu bedacht, is onverteerbaar. Het lid Jo van den Bogaard constateert tegenover de krant terecht: 'Dit kan je niet uitleggen aan de inwoners van Best.' Het woord is aan de fracties die dat wel denken te kunnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten