woensdag 27 augustus 2014

Een koning die God promoot? Liever niet

De protestanten vinden dat koning Willem Alexander te weinig over God praat. De voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Karin van den Broeke, hoopt dat God nog eens in zijn openbare toespraken zal verschijnen, zei ze tegen NRC Handelsblad.
Naiëf? Ik aarzel altijd - als gewezen gelovige - hen die nog geen 'adieu God' (een belachelijke titel van een EO-programma) gezegd hebben, daarop aan te spreken, aanhanger die ik ben van de vrije meningsvorming en -uiting. Maar in dit geval constateer ik toch de afwezigheid van elke realiteitszin bij mevrouw Van den Broeke.

Wij kennen in dit land gelukkig sinds jaar en dag de scheiding van kerk en staat; zijn daarmee de tegenpool van degenen die met gebruikmaking van de meest afschuwelijke middelen hun regering op een godsdienst willen grondvesten. De Middeleeuwen niet voorbij, maar er middenin. Eenmaal via democratische wegen uitgemaakt hebbende dat onze regering en onze politiek niet gestuurd (dienen te) worden door enig vermeend opperwezen, hebben wij, op enkele kleine uitzonderingen na, de hiermee verbonden symboliek uit ons staatsbestel verwijderd. Koning Willem Alexander heeft eens gezegd dat hij 'niet kerkelijk maar wel gelovig' is. Natuurlijk is het hem toegestaan, daarvan getuigenis af te leggen, zoals het gelovigen niet verboden is bij een eedsaflegging de formule 'zo waarlijk helpe mij God almachtig' toe te passen. Maar daarmee dient het op te houden. Dat hebben wij andermaal onderstreept door 'de bede' uit de troonrede te schrappen en in gemeenteraden met een niet-christelijke meerderheid het ambtsgebed af te schaffen.

Een gevoelige snaar en opnieuw een teken van naïviteit: Van den Broeke wijst erop, dat de Oranje's 'altijd iets met het protestantisme hebben gehad'. Ja ja, zoals de wind waait, draait mijn jasje. Stamvader Willem van Oranje (overigens allang niet meer de stamvader van het zittende koningshuis) was in de onafhankelijkheidsoorlog van de zestiende eeuw een meester in godsdienstig opportunisme. Als hij rooms was gebleven, zou hij het als Vader des Vaderlands niet hebben gered. En anti-papisme kan de Oranjes tot en met Wilhelmina, koning Willem II wellicht uitgezonderd, moeilijk worden ontzegd. Haar vader, Willem III, weigerde destijds het Rijksmuseum van Cuypers te openen omdat het teveel op een roomse kathedraal leek.

Ik zou zeggen, beste brave koning, doe zo voort en leef prettig met uw katholieke gemalin.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten